InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 128 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Jak połączyć komputer kliencki z serwerem?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Po zainstalowaniu wariantu programu serwerowego/jednostanowiskowego (instaluje się go na głównym komputerze" - tam gdzie fizycznie będzie przechowywana baza danych) należy:

 1. Odczytać z niebieskiego nagłówka programu prawidłową nazwę serwera niezbędną do instalacji/konfiguracji stanowiska klienckiego (czyli takiego, które łączy się zdalnie z komputerem, na którym jest założona i przechowywana baza danych podmiotu.
 2. Uruchomić instalację na komputerze klienckim.
 3. Wybrać instalację kliencką.
 4. Podczas instalacji wariantu klienckiego podać ustaloną wcześniej nazwę instancji serwera, z którą ma się łączyć zdalny komputer.


Jak zmienić adres serwera SQL w nexo?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

W celu zmiany adresu serwera SQL należy:

1. Uruchomić program.
2. W polu Serwer wpisać właściwy adres serwera. Domyślnie adres serwera tworzony jest na podstawie nazwy komputera i nazwy instancji serwera SQL, standardowo ma postać: NAZWA_KOMPUTERA\INSERTNEXO. Jeśli program automatycznie uruchomił się w oknie Wybierz podmiot, należy kliknąć przycisk <Serwer.
3. Zaznaczyć Autentykacja Windows. Alternatywną metodą logowania jest wpisanie w dostępnych polach (dane standardowe dla serwera NAZWA_KOMPUTERA\INSERTNEXO):

Użytkownik: sa
Hasło: <pole należy zostawić puste>

4. Zaznaczyć Zapamiętaj serwer.
5. Zatwierdzić zmiany poprzez kliknięcie Wybór podmiotu.


Jak zainstalować program w sieci?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby program działał w sieci, należy zainstalować na serwerze (komputer główny, na którym znajduje się SQL) wariant podstawowy/jednostanowiskowy, natomiast na drugim komputerze (końcówka) instalujemy wariant kliencki. Następnie należy:

 1. Na stanowisku serwerowym (głównym) odczytać z niebieskiego nagłówka programu prawidłową nazwę serwera niezbędną do instalacji/konfiguracji stanowiska klienckiego (takiego, które łączy się zdalnie z komputerem, na którym jest założona i przechowywana baza danych podmiotu.
 2. Podczas instalacji wariantu klienckiego podać ustaloną wcześniej nazwę instancji serwera, z którą ma się łączyć zdalny komputer.


Jak zmienić formę księgowości ryczałt na KPiR?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT

Kategoria: Instalacja

Nie ma w programie opcji zmiany formy księgowości z ryczałtu na KPiR. W razie konieczności takiej zmiany można:

 1. Przy uruchomieniu programu dodać nowy podmiot (z inną nazwą), gdzie można od początku określić wszystkie parametry ksiegowe.
 2. Po wykonaniu kopii bezpieczeństwa bazy (archiwizacji) usunąć z danego podmiotu dane Rachmistrza GT wg procedury poniżej. Po jej wykonaniu, przy ponownym uruchomieniu będzie można ponownie określić właściwą formę księgowości.

Program serwisowy usuwa wówczas wszystkie dane księgowe, pozostają jednak dane wspólników, płacowe, kartoteki i informacje o środkach trwałych:

 • Z menu Start systemu Windows uruchomić Program serwisowy: Start-Wszystkie programy-Insert-Insert GT-Narzędzia-Program serwisowy.
 • Zaznaczyć podmiot do zmiany na liście.
 • W menu Podmiot wybrać Usuń dane Rachmistrza GT (operacja ta jest nieodwracalna, przed jej wykonaniem należy zrobić archiwizację i stosownie ją opisać).


Jak powrócić do starszej wersji programu po nieudanej aktualizacji?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby zmienić wersję programu z wyższej na poprzednio używaną, należy:

 1. Odinstalować program w nowej wersji (w systemie operacyjnym - Dodaj/usuń programy, program Insert GT) i zrestartować komputer (przed odinstalowaniem należy zanotować wyświetlaną w nagłówku, na niebieskim tle nazwę instancji serwera, na której pracuje program).
 2. Zainstalować program ponownie w wariancie klienckim. Należy użyć instalatora w wersji poprzedniej (przy instalacji należy podać zanotowaną wcześniej nazwę instancji serwera).
 3. Podczas uruchamiania programu wybrać z listy podmiotów, zamiast dotychczas wskazywanego podmiotu, stworzoną podczas zmiany wersji automatyczną kopię podmiotu w odpowiedniej do zainstalowanej teraz wersji - program dopisuje do nazwy podmiotu informację, z której wersji jest to kopia.


Czy przy przenoszeniu danych z InsERT GT przenoszone są zapisy na kontach?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Przeniesienie danych wykonuje się w momencie rozpoczęcia pracy w programie, z początkiem okresu obrachunkowego. W związku z tym nie są przenoszone zapisy księgowe, zapisy VAT i inne dokumenty operacyjne powstałe w trakcie przenoszonego okresu. W takiej sytuacji wyliczane są różnego typu bilanse początkowe, np. dotychczasowego umorzenia środków trwałych czy danych wdrożeniowych pracowników, a także przenoszone są nierozliczone rozrachunki.


Jak zainstalować program w sieci?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Aby program działał w sieci, na głównym komputerze, który będzie pełnił rolę serwera, należy zainstalować program wraz z serwerem baz danych Microsoft SQL Server. Na kolejnym komputerze (końcówka) należy zainstalować sam program, bez silnika baz danych. Następnie należy:
 1. Na stanowisku serwerowym (głównym) uruchomić podmiot, z którym pracujemy, następnie kliknąć w lewym górnym rogu ikonę z logo programu i w sekcji Diagnostyka, pole Serwer odczytać prawidłową nazwę serwera niezbędną do konfiguracji stanowiska klienckiego (takiego, które łączy się zdalnie z komputerem, na którym jest założona i przechowywana baza danych podmiotu).
 2. Podczas uruchamiania programu na komputerze klienckim, podać w polu Serwer ustaloną wcześniej nazwę instancji serwera, z którą ma się łączyć zdalny komputer.


Czy po reinstalacji trzeba rejestrować program?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Jeżeli po reinstalacji programu dane użytkownika są odtworzone z archiwizacji, nie ma potrzeby ponownej rejestracji ani wpisywania żadnych numerów (numer licencji i numer aktywacyjny jest odtworzony wraz z podmiotem podczas dearchiwizacji). Jeżeli użytkownik po reinstalacji zakłada nowy podmiot, również nie ma potrzeby ponownej rejestracji - można użyć ponownie tego samego numeru licencji (znajduje się on w pudełku z programem, na certyfikacie autentyczności) oraz numeru aktywacyjnego otrzymanego wraz z potwierdzeniem rejestracji lub z ostatnią przesyłką z ulepszeniem do programu.


Dlaczego funkcja Odśwież dostępna w wielu miejscach menu Pomoc nie zmienia wersji programu, mimo że mam dostęp do internetu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Opcja Odśwież służy do sprawdzenia, czy jest dostępna nowsza wersja programu, kursów walut lub parametrów. Nie służy ona do automatycznej aktualizacji programu. Aby zmienić starą wersję programu na aktualną należy w głównym menu programu wybrać opcję Pomoc-Pobierz i zainstaluj nową wersję programu. Opcja automatycznej instalacji nowej wersji wymaga aktywacji usługi e-abonament. Najszybsza metoda przejścia na e-abonament dostępna jest z poziomu menu programu: Pomoc-Zarządzanie licencjami-Przejdź na e-abonament.


Czy mogę zainstalować wyższą wersję programu bez abonamentu na ulepszenia?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Tak, można zainstalować wersję wyższą programu. Należy jednak pamiętać, że takie ulepszenie nie wprowadza niczego nowego z funkcjonalności programu, a przy uruchamianiu pojawiać się będzie komunikat informujący o tym, że nowa wersja nie została aktywowana i część funkcji zostanie zablokowana. Zablokowane zostają te funkcje, które pojawiły się jako nowości w wersji, którą zainstalowaliśmy.


Skąd wziąć ulepszenie do programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Ulepszenie, czyli aktualna wersja programu dostępna jest zawsze na naszej stronie internetowej: www.insert.com.pl. Aby zaktualizować program za pomocą plików dostępnych na stronie internetowej, należy:

 1. Na dole głównej strony www.insert.com.pl kliknąć opcję Aktualne wersje.
 2. Kliknąć na wyświetlonej liście nazwę programu do ulepszenia.
 3. Jeśli wyświetlany numer wersji programu jest wyższy od zainstalowanej, kliknąć opcję Pobierz ulepszenie.
 4. Kliknąć przycisk Pobierz ulepszenie (w abonamencie).
 5. W kolejnym oknie wybrać z listy właściwy, potrzebny w danej wersji plik i kliknąć Pobierz, Pobierz SP lub Pobierz HF.
 6. Wskazać dowolną lokalizację docelową pobieranego pliku aktualizacji na dysku twardym aktualizowanego komputera (najlepiej bezpośrednio na dysku C:\).
 7. Po zakończeniu pobierania kliknąć 2 razy w pobrany plik - w ten sposób uruchomi się instalator nowej wersji programu.


Jak sprawdzić, czy urządzenie fiskalne będzie działać z Subiektem GT?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Aktualna lista współpracujących z Subiektem GT urządzeń zewnętrznych, czyli drukarek fiskalnych, kas fiskalnych, wag etykietujących, czytników kodów kreskowych, dostępna jest na naszej stronie internetowej: http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/sprzedaz/subiekt_gt/urzadzenia_zewnetrzne.html


Jak sprawdzić "pełne prawa" do folderu w przypadku problemów z dearchiwizacją?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

W przypadku problemu z prawami dostępu do folderu przy dearchiwizacji należy:

 1. W systemie Windows przelogować się na konto administratora.
 2. Będąc zalogowanym na koncie administratora systemu operacyjnego założyć folder C:\ArchiwumGT i przenieść do niego odtwarzaną archiwizację (standardowo są to dwa pliki z rozszerzeniem *.iar i *.i01).
 3. Wskazać ścieżkę do archiwum jak i folder roboczy do katalogu C:\ArchiwumGT. W przypadku problemów z dodaniem folderu przenieść pliki archiwizacji bezpośrednio na dysk systemowy C:\ i wskazać jedną i drugą ścieżkę do c:\.


Jak doinstalować Sterowniki firmy InsERT?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Instalator sterowników urządzeń zewnętrznych znajduje się na każdej płycie dołączonej do opakowania lub płycie z ulepszeniem do programu w podkatalogu X:\wspolne\sterowniki. Instalacja Sterowników firmy InsERT jest niezbędna w przypadku współpracy Subiekta GT z drukarkami fiskalnymi, kasami fiskalnymi, wagami etykietującymi lub czytnikami kodów kreskowych (podłączanymi do portu COM).


Jak zmienić formę księgowości z KPiR na ryczałt?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT

Kategoria: Instalacja

Nie ma w programie opcji zmiany formy księgowości z KPiR na ryczałt, w przypadku konieczności takiej zmiany można:

 1. Przy uruchomieniu programu dodać nowy podmiot (z inną nazwą), gdzie można od początku określić wszystkie parametry księgowe.
 2. Po wykonaniu kopii bezpieczeństwa bazy (archiwizacji), usunąć z danego podmiotu dane Rachmistrza GT wg procedury poniżej. Po jej wykonaniu, przy ponownym uruchomieniu będzie można ponownie określić właściwą formę księgowości. Program serwisowy usuwa wówczas wszystkie dane księgowe, pozostają jednak dane wspólników, płacowe, kartoteki i informacje o środkach trwałych:
 • W menu systemu Windows uruchomić Start-Wszystkie programy-Insert-Insert GT-Narzędzia-Program serwisowy.
 • Zaznaczyć podmiot do zmiany na liście.
 • W menu Podmiot wybrać Usuń dane Rachmistrza GT (operacja ta jest nieodwracalna, przed jej wykonaniem należy zrobić archiwizację).


Jak przenieść dane na inny komputer?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Do przeniesienia danych najlepiej wykorzystać Program serwisowy. Aby go uruchomić, należy:
 1. Odszukać i uruchomić w menu Start-Programy-Insert-Insert nexo-Program serwisowy.
 2. Na liście podmiotów zaznaczyć podmiot, którego archiwizacja ma być wykonana.
 3. Z menu Podmiot wybrać opcję Archiwizuj.
 4. W oknie Parametry archiwizacji wskazać Folder docelowy, w którym zostanie zapisane archiwum oraz pozostałe parametry.
 5. Zatwierdzić przyciskiem Wykonaj.
 6. Archiwum tak utworzone skopiować np. na dysk zewnętrzny.
 7. Na nowym komputerze odszukać i uruchomić menu Start-Programy-InsERT-InsERT nexo-Program serwisowy.
 8. Z menu Podmiot wybrać Dearchiwizuj.
 9. Wskazać plik archiwum, który ma zostać odtworzony.
 10. Nadać nową nazwę w polu Nazwa podmiotu.
 11. Wskazać Katalog tymczasowy, który będzie miał nadane uprawnienia do odczytu i zapisu zarówno dla serwera, jak i komputera, na którym przeprowadzana jest operacja przywracania.
 12. Zatwierdzić przyciskiem Przywróć.


Program nie powiadamia o dostępności nowej wersji programu, pomimo, iż mam aktywny abonament na ulepszenia i dostęp do internetu.

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Informacje o dostępności nowej wersji przesyłane są za pomocą mechanizmu InsMail. W przypadku, gdy istnieje aktywne połączenie z siecią internet oraz abonament na ulepszenia jest aktywny, należy sprawdzić czy InsMail jest włączony. W tym celu należy:
 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Parametry wiadomości InsMail.
 2. Opcja Chcę otrzymywać wiadomości InsMail zawierające: powinna być zaznaczona. Jeśli nie jest, należy na górnym pasku kliknąć Popraw.
 3. Zaznaczyć Chcę otrzymywać wiadomości InsMail zawierające: oraz upewnić się, że zaznaczona jest opcja Informacje o nowych wersjach InsERT nexo.
 4. Zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz.


Czy do aktualizacji SP - Service Pack albo HF - Hot Fix są potrzebne kody aktywacyjne?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Nie. Aktualizacje typu Service Pack lub Hot Fix nie wymagają aktywacji kodem.


Do czego służą Sterowniki firmy InsERT i czy trzeba je instalować?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Instalacja Sterowników firmy InsERT jest niezbędna w przypadku współpracy Subiekta GT z drukarkami fiskalnymi, kasami fiskalnymi, wagami etykietującymi lub czytnikami kodów kreskowych (podłączanymi do portu COM). Jeżeli Subiekt GT nie będzie współpracował z wyżej wymienionymi urządzeniami, instalacja Sterowników firmy InsERT nie jest wymagana do jego prawidłowej pracy.


Jak zmienić formę księgowości z KPiR na pełną księgę (zamienić w podmiocie Rachmistrza GT na Rewizora GT)?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Instalacja

Do zmiany formy księgowości z KPiR (aktywny Rachmistrz GT) na pełną księgę (aktywny Rewizor GT) służy opcja Usuń dane Rachmistrza GT. Wykonanie tej operacji, przy kolejnym uruchomieniu podmiotu, umożliwi ponowne określenie formy księgowości. Aby dokonać takiej zmiany w podmiocie, należy:

 1. W menu windowsa uruchomić Program serwisowy: Start-Wszystkie programy-Insert-Insert GT-Narzędzia-Program serwisowy.
 2. Zaznaczyć podmiot do zmiany na liście.
 3. W menu Podmiot wybrać Usuń dane Rachmistrza GT (operacja ta jest nieodwracalna, przed jej wykonaniem należy zrobić archiwizację).


Dlaczego po przeniesieniu danych ze starego programu niektórzy kontrahenci nie posiadają numeru REGON?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

W trakcie przeniesienia danych program sprawdza poprawność numeru REGON. Jeśli numer taki jest nieprawidłowy to nie zostanie on przeniesiony. W takim przypadku należy zweryfikować poprawność numeru REGON tych kontrahentów i dopisanie ich w InsERT nexo. Informacja o kontrahentach, w których zostały usunięte numery REGON znajduje się w logu podczas przeniesienia danych.


Ustawienia regionalne są zmienione na PL, a program dalej nie chce się uruchomić i wyświetla komunikat, że nie są właściwe - co zrobić?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby zmienić niewłaściwe ustawienia regionalne na 'Polska' należy:

 1. Kliknąć przycisk Start Windowsa.
 2. Kliknąć polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisać polecenie 'intl.cpl', a następnie kliknąć przycisk OK.
 4. W zakładce FORMATY wybrać "Format" Polski(Polska).
 5. Kliknąć w Ustawienia dodatkowe.. (na dole).W każdej zakładce tj. liczby, waluta, godzina, data.. kliknąć w prawym dolnym rogu opcję RESETUJ.


Czy wersję próbną można przekształcić w wersję pełną?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Tak, wersję próbną (45-dniową) można przekształcić w wersję pełną poprzez wpisanie numeru licencji (można go odnaleźć w pudełku z programem - na certyfikacie autentycznośći) oraz numeru aktywacyjnego (użytkownik otrzymuje go od firmy InsERT po zarejestrowaniu programu). Numery te można wpisać w oknie Licencje podmiotu, dostępnej w głównym menu programu Pomoc-Zarządzanie licencjami. W prawej, górnej części okna Zarządzanie licencjami należy kliknąć opcję Licencje podmiotu.


Dlaczego program Przeniesienie danych nie przeniósł mi dokumentów?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Program Przeniesienie danych nie przenosi dokumentów ze starszych programów magazynowych firmy InsERT. Do wersji GT przenoszą się wszystkie dane niezbędne do kontynuowania pracy w nowym programie, czyli: - kartoteki kontrahentów - kartoteki towarów i usług - nierozliczone należności i zobowiazania - stan początkowy kas i rachunków bankowych - stany magazynowe.


Co zrobić, jeśli biblioteka dmo.dll została nadpisana przez starszą wersję?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

W przypadku komunikatu o nadpisaniu biblioteki dmo.dll należy doinstalować z najbardziej aktualnej płyty instalacyjnej dowolnego programu z linii GT dodatek sql2005_bc (instalator znajduje się na płycie w podkatalogu WSPÓLNE -X:\wspolne\sql2005_bc\sqlServer2005_BC.msi").


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!