InsERT S.A.

Władze spółki

Zarząd

  • Jarosław Szawlis – Prezes Zarządu
  • Bożena Szawlis – Wiceprezes Zarządu

Dyrekcja

  • Marcin Hudyma – Dyrektor ds. Oprogramowania
  • Włodzimierz Tomin – Dyrektor ds. Rozwoju Oprogramowania
  • Tomasz Sokołowski – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
  • Mariusz Różycki – Dyrektor ds. Finansów i Administracji
  • Krzysztof Raszczuk – Doradca ds. Inwestycji

Dane kontaktowe

InsERT S.A.
ul. Jerzmanowska 2
54-519 Wrocław

Dojazd


Sekretariat:
71-78-76-100

Dział handlowy:
71-78-76-110

Pomoc techniczna:
71-78-76-123


Faks:
71-78-76-111


Sekretariat: office [at] insert.com.pl

Dział handlowy: sales [at] insert.com.pl

Pomoc techniczna: formularz kontaktowy

Dział marketingu: marketing [at] insert.com.pl


NIP: 898-19-45-134

REGON: 932283479

KRS: 0000306888

Nazwa sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI. Wydział Gospodarczy - KRS

Kapitał zakładowy: 16 000 000 zł