Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Scenariusze pracy z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) w programach firmy InsERT

Program: Dokumenty firmy, InsERT GT, InsERT nexo, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo, Subiekt GT, Subiekt nexo

Kategoria: KSeF, Scenariusze pracy

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to narzędzie mające na celu usprawnienie procesu wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych. Wykorzystanie KSeF w przedsiębiorstwie ma wiele korzyści, w tym: redukcja kosztów, oszczędność czasu, bezpieczeństwo i legalność przesyłanych danych. Krajowy System e-Faktur umożliwia integrację z systemami finansowymi przedsiębiorstwa, co pozwala na łatwe i szybkie wprowadzenie dokumentów do systemu handlowego i systemu finansowo-księgowego.

Spis treści

W zależności od modelu i przepływu danych w przedsiębiorstwie oraz rodzaju księgowości (wewnętrzna lub zewnętrzna) można wyróżnić kilka scenariuszy pracy obsługiwanych przez systemy i aplikacje firmy InsERT.​ Do głównych scenariuszy pracy z e-Fakturami zaliczyć można:

Wysyłka i odbiór e-Faktur bezpośrednio w programach InsERT GT i InsERT nexo


Podstawowym scenariuszem jest wysyłka faktur do KSeF z systemu handlowego oraz pobieranie faktur z KSeF bezpośrednio do programu księgowego. W tym scenariuszu to księgowość ma pełną wiedzę o dokumentach pobieranych z Krajowego Systemu e-Faktur, a cały proces księgowy odbywa się w programie księgowym. ​​

Przedsiębiorstwo korzystające z księgowości wewnętrznej ​

1.​ Obsługa KSeF w przypadku współpracy Subiekta nexo z programem księgowym linii nexo (wspólna baza danych)

2. Obsługa KSeF w przypadku współpracy Subiekta GT z programem księgowym linii GT (wspólna baza danych)

3. Obsługa KSeF w przypadku współpracy Subiekta nexo i innego systemu księgowego (oddzielne bazy danych)

4. Obsługa KSeF w przypadku współpracy Subiekta GT i innego systemu księgowego (oddzielne bazy danych)​​

Biuro rachunkowe bez wykorzystania Portalu dokumentów

1. Scenariusz obsługi KSeF dla​ biura rachunkowego wykorzystującego program Rachmistrz GT lub Rewizor GT

2. Scenariusz obsługi KSeF dla​ biura rachunkowego wykorzystującego program Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo​​

Obsługa e-Faktur z wykorzystaniem Portalu Dokumentów​

Uwaga! ​Portal Dokumentów, nie jest wymagany do poprawnej obsługi KSeF. Jest to narzędzie rozszerzające możliwości obsługi KSeF w przedsiębiorstwie.

Drugim głównym scenariuszem jest obsługa e-Faktur z wykorzystaniem Portalu Dokumentów.

Portal Dokumentów to narzędzie, które będzie wspomagać:

  • ​obieg dokumentów pomiędzy działem księgowości a pozostałą częścią firmy,

  • komunikację między przedsiębiorstwem a biurem rachunkowym, w przypadku korzystania z usług zewnętrznej księgowości.​

Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie dokumentów przekazanych w formie e-Faktur, plików PDF oraz zdjęć do programów księgowych linii InsE​RT nexo, lub InsERT GT.

Przedsiębiorstwo korzystające z usług księgowości wewnętrznej z wykorzystaniem Portalu Dokumentów

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki