Programy dla firm - InsERT
InsERT ERP. Nowoczesne systemy ERP wspierające zarządzanie firmą

Efektywne zarządzanie biznesem wymaga nie tylko wiedzy i intuicji. Aby skuteczniej konkurować z rywalami na bardzo konkurencyjnym rynku i sprawnie realizować wyznaczone cele niezbędne są też z nowoczesne i kompleksowe rozwiązania informatyczne - takie jak oprogramowanie ERP. InsERT oferuje elastyczne systemy, które można w łatwy sposób dopasować do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa niezależnie od branży.

Dowiedz się więcej

 

 

 


 

 

Navireo - system ERP
dopasowany do potrzeb Twojej firmy

 

 

Czym dokładnie jest Navireo

 

Navireo to nowoczesny, kompleksowy i łatwy do wdrożenia system ERP służący do efektywnego zarządzania firmą i optymalizacji działań. Na produkt składa się pakiet modułów pracujących na wspólnej bazie danych, którego zadaniem jest automatyzacja i integracja wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa (m.in. kadry, magazyn, obsługa działu handlowego, operacje księgowe i finansowe) w jeden system - zintegrowany i udostępniony dla wszystkich uprawnionych pracowników.

 

 

Co wyróżnia Navireo

 

Kompleksowa, elastyczna struktura sprawia, że Navireo można dopasować do indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki każdej branży. Za sprawą przyjaznego, ergonomicznego interfejsu codzienna praca z systemem stanie się intuicyjna i bezproblemowa, a czas szkolenia pracowników zostanie ograniczony do minimum. Usprawnienie sprzedaży i przepływu informacji, optymalizacja zapasów i sprawna kontrola kosztów to tylko niektóre z licznych korzyści, które przełożą się na dynamiczny rozwój firmy i efektywniejszą pracę całego zespołu.

 

 

Funkcje systemu ERP Navireo

 

System ERP Navireo posiada wiele różnych modułów, które odpowiadają podziałowi przedsiębiorstwa na poszczególne segmenty. Choć moduły te pełnią odrębne zadania, to razem tworzą system oparty na jednej bazie danych. Poniżej przedstawiamy główne funkcje systemu:

 

 • kadry i płace
 • księgi handlowe
 • sprzedaż
 • zamówienia
 • zakupy
 • magazyn
 • CRM
 • deklaracje i sprawozdania
 • e-kontrole podatkowe
 • zarządzanie produkcją
 • środki trwałe

 

Dowiedz się więcej

 

 

 


 

 

Navireo ERP

korzyści dla przedsiębiorców

 

 

Łatwe i efektywne zarządzanie firmą

W ogólnym ujęciu oprogramowanie ERP Navireo usprawnia procesy i działania wszystkich zatrudnionych osób w firmie: od szeregowych pracowników po zarząd. To z kolei przekłada się na efektywniejsze rezultaty pracy oraz oszczędność czasu i środków. System posiada wszystkie cechy niezbędne do zarządzania biznesem w taki właśnie sposób - w tym dużą liczbę kompleksowych rozwiązań połączonych z intuicyjną obsługą.

Redukcja zapasów

Dużą zaletą związaną z uruchomieniem systemu ERP jest optymalizacja zarządzania zapasami. Inwestując w Navireo przedsiębiorca ograniczy poziom zapasów do optymalnego, niezbędnego do wykonania produktu poziomu. Przełoży się to na większą punktualność dostaw, szybszą realizację zleceń i zamówień, podniesienie poziomu obsługi klienta, niższe koszty dystrybucji i magazynowania oraz krótszy czas kompletacji towarów.

Efektywne planowanie sprzedaży i płatności

Ważną rolą Navireo jest wsparcie w zarządzaniu finansami. Z pomocą oprogramowania firmy mogą wyznaczać optymalny termin płatności w łańcuchu dostaw zależnie od tego, czy mowa o klientach, czy dostawcach. W praktyce przekłada się to na uzyskanie większej kontroli nad przepływem gotówkowym. Dodatkowo system ERP wspiera wszelkie formy sprzedaży: stacjonarną, internetową, detaliczną i hurtową oraz umożliwiają przesyłanie informacji m.in. o towarach, cenach i promocjach.

Oprogramowanie ERP Navireo zapewnia też kompleksową kontrolę nad księgowością: w tym szybki dostęp do danych kontrahentów z bazy GUS, komunikaty z urzędów skarbowych oraz możliwość tworzenia i wysyłania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Oszczędność czasu i optymalizacja kosztów

Automatyzacja i integracja procesów w firmie przekłada się na szybszą realizację codziennych zadań oraz odciążenie pracowników od wykonywania mechanicznych, powtarzających się czynności. Precyzyjne planowanie zasobów i zapotrzebowania materiałowego wpłynie z kolei na obniżenie kosztów, sprawniejszą logistykę pracy i działanie według zaplanowanego budżetu. Warto dodać, że według różnych analiz systemy klasy ERP skracają czas potrzebny na realizację zamówień, ewidencje dokumentów czy tworzenie raportów nawet do 90%.

Optymalizacja procesów i eliminacja błędów

Zintegrowany system informatyczny klasy ERP Navireo przyczyni się do wyeliminowania powtarzalnych błędów oraz wiążących się z nimi strat, zwłaszcza w takich obszarach jak księgowość, kontrola jakości czy proces produkcji.

Obniżenie ryzyka

Oprogramowanie InsERT ERP jest też praktycznym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Składają się na to takie atuty jak:

 • sprawny proces planowania zasobów przedsiębiorstwa;
 • wgląd we wszystkie zachodzące procesy;
 • wychwytywanie i eliminacja nieprawidłowości;
 • zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi.

Automatyczne gromadzenie danych

W dzisiejszych czasach gromadzenie i ustrukturyzowanie danych jest niezbędne w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości. Sprawna kontrola, segregacja i bieżąca analiza pozyskiwanych informacji ułatwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych, co może przełożyć się na uzyskanie przewagi nad konkurencją. System klasy ERP Navireo zautomatyzuje cały ten proces, co nie tylko obniży koszty pozyskiwania danych, ale też zlikwiduje konieczność angażowania pracowników.

Łatwy dostęp do informacji

Dzięki pracy w oparciu o wspólną bazę danych, wszystkie dane w firmie są natychmiastowo udostępniane kluczowym decydentom. Umożliwia to natychmiastowe reagowanie i sprawną analizę problemów. Ten ostatni aspekt dodatkowo ułatwia możliwość generowania zestawień i raportów.

Bezpieczeństwo danych i eliminacja papierowych dokumentów

Dbanie o wysoki poziom bezpieczeństwa danych to konieczność w każdym przedsiębiorstwie. Cyfryzacja firmy zmniejszy liczbę papierowej dokumentacji oraz zagwarantuje skuteczną ochronę przed kradzieżą wrażliwych informacji i najważniejszych danych.

Zgodność z aktualnymi przepisami

System Navireo dostosowany jest do bieżących przepisów i wymogów prawnych- tak krajowych, jak i międzynarodowych. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi martwić się o poprawność dokumentacji i płatności oraz o spełnianie wszelkich wymogów związanych z prowadzoną działalnością. Co więcej, aktualizacja oprogramowania dostosuje je do ewentualnych zmian.

Elastyczna konstrukcja

Za sprawą modułowej struktury oprogramowanie ERP Navireo pozwala na wdrożenie tych elementów, które są aktualnie potrzebne. To znacznie upraszcza proces wdrożenia i stanowi dużą oszczędność. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wraz z rozwojem firmy uruchomić dodatkowe moduły - można zacząć np. od kadr i księgowości, by później dodać moduł magazynowy.

Usprawniony kontakt z klientem

Navireo posiada zintegrowany moduł CRM (Customer Relationship Management), który odpowiada za budowanie trwałych relacji z klientami. Proces ten odbywa się m.in. poprzez szybki dostęp do informacji o klientach (w tym historii korespondencji i dokonanych zamówień) oraz takich funkcji jak zbiorcze wysyłanie e-maili. Gromadzenie danych o klientach przydaje się również w celach marketingowych - np. do opracowywania indywidualnych ofert zgodnych z preferencjami kupującego. Sprawny przepływ informacji na linii klient-usługodawca to klucz do zwiększenia liczby korzystnych transakcji.Dowiedz się więcej

 

 

 

Co to jest system ERP - baza wiedzy

 

System klasy ERP ma na celu integrację i automatyzację wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Pomysł ten przeszedł jednak długą drogę do formy, w jakiej funkcjonuje obecnie. W tej sekcji przybliżamy historię i ogólną charakterystykę tego narzędzia.

 

Czytaj więcej
 • System ERP - co to jest

  Dokładna odpowiedź na pytanie "co to jest system ERP" wbrew pozorom nie jest taka oczywista. W węższym rozumieniu jest to zintegrowany system aplikacji służący do kontrolowania i zarządzania procesami we wszystkich obszarach firmy takich jak sprzedaż, zarządzanie łańcuchem dostaw, finanse i księgowość czy zaopatrzenie. W praktyce oprogramowanie klasy ERP zapewnia automatyzację i scalenie procesów biznesowych tak, aby umożliwić pełną kontrolę nad firmą z poziomu jednego, kompleksowego narzędzia. Co więcej, system ERP zapewnia też swobodny przepływ informacji w całej organizacji. Samo ERP natomiast, to skrót od terminu Enterprise Resource Planning, który można przetłumaczyć właśnie jako planowanie zasobów przedsiębiorstwa lub zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.

 • Modułowa struktura i wspólna baza danych

  Oprogramowanie ERP posiada fragmentaryczną strukturę, której poszczególne moduły odpowiadają za konkretne obszary firmy. Całość oparta jest na wspólnej bazie danych, dzięki czemu wszystkie zgromadzone informacje oraz efekty wykonanych czynności są widoczne w czasie rzeczywistym dla upoważnionych pracowników ze wszystkich gałęzi przedsiębiorstwa. Umożliwia to bieżący wgląd w sytuację firmy (w tym obszary, w których działanie można ulepszyć) i natychmiastowe reagowanie. Modułowa struktura sprawia, że proces wdrożenia systemu ERP jest bardzo elastyczny - przedsiębiorca może dobrać interesujące go moduły oraz kolejność, z jaką będą uruchamiane. W efekcie przebieg i ostateczny rezultat każdego procesu są inne.

 • ERP - strategia biznesowa

  W szerszym ujęciu termin "Enterprise Resource Planning" odnosi się do strategii sterowania procesem produkcyjnym, która zakłada zawiadywanie biznesem w możliwie jak najefektywniejszy i zarazem najprzystępniejszy sposób. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa strategia ta staje się coraz trudniejsza do realizacji - i tu właśnie pomocą jest system klasy ERP. Pojęcie to odnosi się również do zarządzania informacją, wsparcia w jej przetwarzaniu, a docelowo całkowitej automatyzacji tego procesu (tzw. robotyzacja procesów biznesowych).

Systemy ERP
najczęściej zadawane pytania

 • Jakie branże mogą korzystać z systemów ERP

  Choć oprogramowanie ERP początkowo było zarezerwowane dla firm produkcyjnych, dzisiaj korzystają z niego firmy z każdej branży związanej z produkcją, sprzedażą i usługami. Do przykładów można zaliczyć masarnie, sieci franczyzowe, branżę medyczną, odzieżową, spożywczą oraz motoryzacyjną. Programy te znajdują też zastosowanie w organizacjach trzeciego sektora oraz urzędach administracyjnych. Słowem - wszędzie tam, gdzie niezbędne jest usprawnienie procesów i automatyzacja działań.

 • Ile kosztuje system ERP

  Dokładny koszt zakupu i wdrożenia systemu ERP zależy od wielu zmiennych. Na to wpływ mają takie czynniki jak charakter branży, wielkość firmy czy posiadana infrastruktura. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny - wdrożenie systemu może bowiem wiązać się z koniecznością uzupełnienia infrastruktury sprzętowej (odpowiednio mocne komputery, serwery) i programowej (systemy operacyjne, oprogramowanie bazodanowe, ochrona antywirusowa i backup danych).

  Do tego dochodzi kwestia migracji danych, szkolenia pracowników oraz wsparcie powdrożeniowe. Wiąże się ono nie tylko z eliminacją ewentualnych błędów i problemów, ale również aktualizacjami oprogramowania. Niezwykle istotne jest, aby producent oprogramowania zapewniał dostęp do bieżących aktualizacji systemu - nie tylko gwarantują one prawidłowe działanie, lecz także zgodność z przepisami prawa.

 • Jak przebiega i ile trwa wdrożenie systemu ERP

  Proces wdrożenia ERP zależy od przyjętej strategii. Niektórzy przedsiębiorcy wdrażają system od razu we wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, inni zaczynają od wybranych gałęzi, np. kadr lub księgowości. Wszystko zależy od aktualnych potrzeb firmy i dysponowanego budżetu. Całkowite wdrożenie systemu ERP trwa, zależnie od zakresu i wielkości przedsiębiorstwa od jednego do nawet kilku miesięcy. Na czas ten wpływają też takie czynniki jak dostępna infrastruktura informatyczna oraz poziom wiedzy na temat oprogramowania klasy ERP. Pewnym utrudnieniem całego procesu jest fakt, że firmy nie mogą pozwolić sobie zwykle na całkowite wstrzymanie działalności. Z tego powodu wdrożenie programu odbywa się zwykle stopniowo, rozpoczynając od stosunkowo mniej istotnych obszarów firmy.

 • Kiedy potrzebny jest system ERP

  Programy typu ERP powstają najczęściej dla średnich przedsiębiorstw, choć korzystają z nich także duże i małe firmy. Rozwiązania tego typu początkowo wybierane są do najbardziej podstawowych zadań jak kontrola nad kosztami, magazynem i dokumentami sprzedaży. Wraz z rozwojem firmy z czasem pojawia się konieczność rozszerzenia programu o kolejne obszary: magazyn, kadry czy handel detaliczny.

  W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić działalność średniej lub dużej firmy bez choćby częściowego wdrożenia systemu ERP. Zapewnia on ustrukturyzowanie działalności przedsiębiorstwa, zarządzanie wszystkimi procesami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) oraz ułatwia podejmowanie kluczowych decyzji i usprawnia przepływ informacji.
 • Czym kierować się przy wyborze systemu ERP

  Wybór odpowiedniego systemu ERP nie należy do najprostszych. Poszczególne branże generują różnego rodzaju potrzeby, którym takie oprogramowanie musi sprostać. To zatem, ile kosztuje system ERP i jaki program będzie odpowiedni dla Twojej firmy zależy od wielu czynników.

  Ważne jest zatem, aby firma była świadoma tego, co chce osiągnąć dzięki takiemu rozwiązaniu. Może chodzić np. o efektywniejsze zarządzanie materiałowymi zasobami przedsiębiorstwa, optymalizację działań biur rachunkowych, sprawniejszą obsługę klienta czy ogólne usprawnienie i automatyzację wszystkich obszarów w firmie. Wszystko zależy więc od rynku i branży, w której orbituje dane przedsiębiorstwo oraz tego, jakie procesy powinny w nim zostać zautomatyzowane w pierwszej kolejności. Warto w tym celu skonsultować się z pracownikami z poszczególnych działów - sugestie, sygnalizowane potrzeby oraz późniejsza ich analiza mogą okazać się kluczowe.

  Po przeprowadzeniu takiego wstępnego audytu biznesu należy dokładnie przyjrzeć się danej ofercie, a następnie umówić się na spotkanie z dostawcą. Rozmowy te są kluczowe do dopasowania optymalnego produktu. Dzięki temu przedsiębiorca zyska pewność, że oprogramowanie będzie odpowiadać potrzebom jego firmy i zachodzącym w niej procesom. Do tego dochodzi kwestia poprawności pracy środowiska systemowego, całkowitych kosztów (w tym utrzymania), wymagań sprzętowych i systemowych oraz bezpieczeństwa danych. Na spotkaniu należy dostarczyć komplet wszelkich niezbędnych informacji takich jak branża, sposób prowadzenia firmy, problemy i oczekiwania. To znacznie ułatwi decyzję i późniejszy proces wdrożenia systemu.

 • ERP a CRM - czym się różnią

  Zintegrowane moduły CRM skupiają się na obsłudze klienta i budowaniu z nim trwałych relacji, podczas gdy systemy ERP obsługują wszystkie procesy zachodzące w firmie. Oznacza to, że systemy CRM wchodzą w skład oprogramowania ERP.

Historia systemów ERP

 • MRP - zarządzanie zapasami i planowanie potrzeb materiałowych

  O systemie ERP po raz pierwszy usłyszano w latach 60. XX wieku, kiedy to firmy gromadziły możliwie jak najwięcej zapasów, aby zapewnić maksymalne możliwości produkcyjne. Z czasem jednak przechowywanie dużych zasobów zaczęło generować poważne koszty - naturalnie pojawiła się więc potrzeba na planowanie zapotrzebowania materiałowego w czasie rzeczywistym. W tym właśnie celu powstały programy IC (Inventory Control), później przemianowane na systemy MRP, czyli material requirements planning. Prowodyrem na tym polu był amerykański producent narzędzi Black and Desert, który wdrożył to rozwiązanie w 1964 roku.

  Programy te, działające na prymitywnych (z dzisiejszego punktu widzenia) komputerach, początkowo bazowały na obliczeniach statystycznych, które uwzględniały aktualny stan zapasów i przewidywane dostawy. Otrzymane wyliczenia pomagały określać dokładne zapotrzebowanie materiałowe niezbędne do wykonania produktu. Dzięki temu firmy nie musiały już przejmować się niedostatkiem lub nadwyżką składowanych zapasów, a zarządzanie produkcją stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wdrożenie systemu ERP (a właściwie jego przodka) w zasadzie gwarantowało olbrzymi wzrost wydajności i znacznie większe zyski. Właśnie dlatego, pomimo dużych kosztów, na systemy MRP decydowało się coraz więcej firm produkcyjnych.

 • MPR II - wzrost popularności

  W kolejnych latach systemy MRP były stopniowo wzbogacane o nowe funkcjonalności takie jak aspekt planowania kontroli procesu produkcyjnego czy bilansowanie zasobów produkcyjnych. Druga generacja tych programów, ochrzczona nazwą "MRP II", wykroczyła poza obszar przesunięć zapasów i zaczęła obejmować procesy finansowe oraz integrację tych modułów w jeden kompleksowy system. Nowe funkcjonalności wpłynęły na zwiększenie popularności systemów MRP II - do końca lat 80. korzystało z nich ponad 8000 firm. Za tym sukcesem stały nie tylko duże możliwości, lecz także coraz większa dostępność i obniżenie kosztów zakupu względem poprzednich lat.

 • Pierwsze systemy ERP i dalszy rozwój

  Dalszy rozwój systemów MRP II skoncentrował się na usprawnianiu i automatyzacji kolejnych aspektów przedsiębiorstwa takich jak projektowanie produktów, zdolności produkcyjne, księgowość czy przechowywanie danych. Wreszcie, w 1990 roku powstał pierwszy system ERP, który, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, obejmował wszystkie obszary działalności gospodarczej. Z rozwiązań tych zaczęły korzystać nie tylko firmy produkcyjne, ale również wszystkie przedsiębiorstwa.

  Wzrost powszechności komputerów i dostępu do Internetu na początku XXI wieku doprowadził do powstania standardu ERP II, którego główną cechą była koncentracja na pracy w sieci. W wyniku dalszej cyfrowej transformacji kolejnym etapem było opracowanie programów ERP w chmurze i rozwiązań wspierających urządzenia mobilne. Nowoczesne systemy ERP II rozwijane są do dzisiaj.