Programy dla firm - InsERT

Pomoc techniczna
formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza (pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe). Tą drogą najszybciej można zgłosić błąd lub przesłać sugestie dotyczące programów InsERT.

Równocześnie informujemy, że poniższy formularz nie powinien być wykorzystywany do przesyłania baz danych programów ani żadnych innych plików mogących zawierać dane osobowe osób trzecich. Ze względu na przepisy prawa, w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane "RODO") w szczególności przepisów wskazanych w art. 28 ust. 3, przekazanie takich danych wymaga zgody na umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uwaga! Skorzystanie z poniższego formularza w przypadku określonych kategorii zgłoszeń wymaga posiadania aktywnej usługi teleKonsultanta.

Identyfikacja klienta
* Wypełniam formularz:
* Jestem klientem InsERT:
* Numer jednej z zarejestrowanych licencji:
* Typ identyfikatora podatkowego:
* NIP klienta:
Telefon:
* Adres e-mail: