Kontakt

Formularz kontaktowy
* Imię i nazwisko:
* E-mail:
Telefon
* Wybierz dział:
Wiadomość

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanych poniżej celach i zakresie:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym na stronie www.insert.com.pl, jest InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na pytania przesłane poprzez powyższy formularz. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania wyżej wymienionych czynności.

W związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą, podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez InsERT S.A. narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: office@insert.com.pl.

* Przepisz kod z obrazka:

REGON: 932283479

KRS: 0000306888

NIP: 898-19-45-134

Kapitał zakładowy: 16 000 000 zł

Nazwa sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI. Wydział Gospodarczy - KRS