Programy dla firm - InsERT
Subiekt nexo + Rachmistrz nexo – Prowadzenie dokumentacji

Podręcznik Subiekta nexo z elementami Rachmistrza nexo przeznaczony jest  dla użytkowników programów InsERT nexo oraz uczniów i studentów poznających systemy w toku nauki i zdających egzaminy zawodowe. W jasny i czytelny sposób pokazuje, jak w teorii i praktyce należy dokumentować zdarzenia gospodarcze, przeprowadzać inwentaryzację i prowadzić czynności związane z zasobami majątku firmy.

 


teoria oparta na obowiązujących
przepisach prawnych

wyjaśnienie
na zrozumiałych przykładach

zadania i ćwiczenia

przewodnik po modułach
i skrótach w nexo


 

 

Autorem podręcznika jest Urszula Sierżant, wieloletnia nauczycielka przygotowująca uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości. Konsultacje techniczne i merytoryczne: Dział Edukacji InsERT.

 

Dla kogo


Podręcznik jest doskonałym narzędziem dla:

 • użytkowników programów InsERT nexo/PRO,
 • uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego kwalifikacji EKA.04 w ramach zawodu technik ekonomista oraz ich nauczycieli,
 • osób ubiegających się o kwalifikacje SPL.01 z obsługi magazynu,
 • studentów korzystających z systemów InsERT nexo w trakcie zajęć akademickich


 

 

Co zawiera

 

Książka została podzielona na kilka części, a w każdej z nich szczegółowo zostały omówione tematy kluczowe do pracy z Subiektem nexo. Dodatkowo zostało omówione ewidencjonowanie i operacje na środkach trwałych prowadzone w Rachmistrzu nexo.

 

Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych:

 • dokumenty operacji gospodarczych, ich cechy i klasyfikacja, poprawianie błędów,
 • dokumentacja obrotu gotówkowego, bezgotówkowego i obrotu magazynowego oraz dotycząca rozrachunków,
 • ustalenie zysku ze sprzedaży,
 • zadania.

Inwentaryzacja:

 • czym jest inwentaryzacja, w jakim celu się ją przeprowadza i jakie są jej rodzaje,
 • zasady, metody, terminy i etapy przeprowadzania inwentaryzacji,
 • dokumentacja,
 • różnice inwentaryzacyjne i ich wycena,
 • kompensata,
 • zadania utrwalające wiadomości.

Rzeczowe składniki majątku:

 • omówienie zasobów majątkowych,
 • środki trwałe (ustalenie ich wartości początkowej, metody naliczania odpisów amortyzacyjnych, przyjęcie środka trwałego do użytkowania i jego likwidacja, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, ulepszenie w środkach trwałych, księga inwentarzowa i tabela amortyzacyjna),
 • ewidencjonowanie, operacje na środkach trwałych prowadzone w Rachmistrzu nexo PRO.

Ćwiczenia

 • zestaw ćwiczeń utrwalających zdobytą wiedzę.

 

Cena

Podręcznik kosztuje 59 zł (56,19 zł netto).

Zainteresowane szkoły i uczelnie mogą korzystać z atrakcyjnego rabatu. Aby go uzyskać, prosimy o kontakt na adres szkoly@insert.com.pl.

Książka ma 464 strony i jest oprawiona w miękką okładkę.
ISBN 978-83-67463-00-3 

Jak kupić

Książkę można nabyć w dowolnym punkcie sieci naszych Partnerów, online lub kontaktując się z Działem Sprzedaży InsERT.