Zmiany w wersjach InsERT GT

Poniżej prezentujemy mechanizm, który pozwala w łatwy i szybki sposób porównać według ważności zmiany wprowadzane do poszczególnych wersji systemu InsERT GT. Po wybraniu programu i numeru wersji nastąpi porównanie do aktualnie obowiązującej wersji.

Wybór zmian
* Program:
* Wersja do porównania:
Wersja aktualna:1.66 SP3 HF3
* Waga: