InsERT S.A.

Aktualności prawne

Odzyskaj nadpłatę ze składki zdrowotnej

15.05.2023
Odzyskaj nadpłatę ze składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy mają czas do 22 maja 2023, aby złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Podatnicy, którym z rozliczenia wyjdzie nadpłata, mogą złożyć wniosek o jej zwrot do 1 czerwca.

Rozliczenie powinno zostać złożone w dokumencie za kwiecień 2023 roku. Jak wyjaśnia ZUS, ustalona roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek zapłaconej przez przedsiębiorcę przez cały rok.

Jeśli z rozliczenia wyjdzie nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu podatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Wniosek będzie można uzupełnić, podpisać i odesłać do 1 czerwca - wówczas ZUS dokona zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy płatnika, nie później niż 1 sierpnia 2023. W przypadku, gdy na koncie podatnika znajduje się zadłużenie, nadpłata zostanie automatycznie rozliczona na poczet zaległości.  

Jeśli zaś z rozliczenia wyniknie niedopłata, będzie trzeba uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku. Przedsiębiorca, który chce złożyć dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może to zrobić najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty. Jeśli zaś nie składa takiego wniosku - do 30 czerwca 2023.

Dokonaj rozliczenia w programie InsERT

Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność, rozliczenie roczne składają na druku ZUS DRA (blok XII). W przypadku opłacania składek za inne osoby (pracowników, zleceniobiorców itp.) należy wypełnić druk ZUS RCA (blok III. F.). Nowe wzory powyższych dokumentów obowiązują od 1 maja. Rocznego rozliczenia składki oraz wysyłki do ZUS można dokonać w programach księgowych Insertu: InsERT nexo/PRO oraz InsERT GT.

Kto nie musi rozliczać

Z obowiązku zwolnione są osoby rozliczające się z wykorzystaniem karty podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z .o.o., a także osoby współpracujące.