Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Obsługa KSeF (Krajowy System e-Faktur) w programie Subiekt nexo

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: KSeF

Kra​jowy System e-Faktur (KSeF) pozwala wystawić i udostępnić faktury w ustrukturyzowanym formacie xml, który jest zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Od 1 stycznia 2022 r. korzystanie z KSeF jest dobrowolne, natomiast od 2024 r. planowana jest jego obligatoryjność.

Z systemu korzystać mogą:

 • Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
 • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP,
 • Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT.

W momencie, gdy system ten stanie się obowiązkowy, każda faktura i jej korekta będzie musiała zostać przesłana i przyjęta przez KSeF – dopiero wtedy będzie miała moc prawną. Również nabywca będzie miał obowiązek pobierania faktur, które zostały na niego wystawione przez podatników, od których nabywał towary/usługi, zaś datą otrzymania dokumentu przez nabywcę zostanie uznana data przyjęcia go przez KSeF.

Do KSeF zgodnie ze schematem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów przesyłane są następujące dokumenty wraz z ich korektami:

 • faktury sprzedaży (w tym także do paragonu)
 • faktury uproszczone
 • faktury zaliczkowe (także rozliczeniowe)
 • faktury marża.

KSeF nie przyjmuje pozostałych typów dokumentów, między innymi: paragonów, paragonów imiennych, faktur RR, not korygujących – te typy dokumentów nie podlegają wysyłce.

Więcej informacji, czym jest KSeF i dlaczego docelowo zasadniczo każdy podatnik będzie miał obowiązek korzystania z tego narzędzia, dostępne jest na stronach Ministerstwa Finansów.

Schemat opublikowany przez Ministerstwo Finansów szczegółowo wskazuje, jakie dane mogą, a jakie muszą być umieszczone w e-Fakturze. Bazuje on na zapisach ustawy o VAT i zasadniczo nie dopuszcza dodatkowych informacji, jakie obecnie często zawarte są w fakturach, np. kody dostaw produktów, oddziały, magazyny. Dlatego też e-Faktura zazwyczaj zawierać będzie mniej danych niż faktura w Subiekcie.

W Subiekcie nexo zakładane jest korzystanie z dwóch trybów pracy:

 • wysyłka dokumentu do KSeF bezpośrednio po zapisie,
 • wysyłka ręczna na żądanie.

Od wersji 41.0.0 program Subiekt nexo pozwoli na włączenie w Laboratorium funkcjonalności związanych z KSeF, dzięki czemu możliwe będzie przetestowanie pracy z Krajowym Systemem e-Faktur.

UWAGA!!! W fazie laboratoryjnej opisane funkcje dostępne są bez ograniczeń. Firma InsERT zastrzega, że w wersji finalnej korzystanie z nich może wymagać posiadania aktywnego abonamentu lub spełnienia innych, dodatkowych warunków.

 

​​


Poniżej dostępne są artykuły e-Pomocy technicznej dotyczące obsługi KSeF w pro​gramie Subiekt nexo: 

Ko​nfiguracja

 1. Uruchomienie modułu e-Faktur
 2. Konfiguracja komunikacji on-line z KSeF oraz ustawienie domyślnych parametrów e-Faktur
 3. Konfiguracja automatycznej wysyłki dokumentów sprzedaży do KSeF.
 4. Włączenie automatycznego cyklicznego sprawdzania, czy pojawiły się nowe dokumenty i pobranie ich.
 5. Konfiguracja ręcznej wysyłki dokumentów sprzedaży do KSeF.
 6. Konfiguracja parametrów odpowiedzialnych za identyfikację asortymentu znajdującego się na e-Fakturach.

Wysyłka dokumentów

 1. Ręczne generowanie e-Faktury.
 2. Ręczne wygenerowanie e-Faktur i wysyłka dokumentów do KSeF.
 3. Ręczna wysyłka wcześniej wygenerowanych e-Faktur.
 4. Oznaczenie dokumentu jako przekazanego do KSeF poza programem Subiekt nexo.

Odbiór dokumentów

 1. Odbiór dokumentów zakupu z systemu KSeF.
 2. Gdzie znaleźć e-Faktury pobrane z KSeF?
 3. Dodanie faktury zakupu na podstawie pobranej e-Faktury.
 4. Oznaczenie e-Faktury jako niepolegająca przetworzeniu​.


Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki