Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Obsługa KSeF (Krajowy System e-Faktur) w programie Subiekt nexo

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: KSeF


Kra​jowy System e-Faktur (KSeF) pozwala wystawić i udostępnić faktury w ustrukturyzowanym formacie xml, który jest zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Od 1 stycznia 2022 r. korzystanie z KSeF jest dobrowolne, natomiast od 1 lipca 2024 r. planowana jest jego obligatoryjność.

Z systemu korzystać mogą:

 • Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,

 • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP,

 • Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT.

W momencie, gdy system ten stanie się obowiązkowy, faktura dokumentująca transakcję między podatnikami (B2B) i jej korekta będzie musiała zostać przesłana i przyjęta przez KSeF – dopiero wtedy będzie miała moc prawną. Również nabywca będzie miał obowiązek pobierania faktur, które zostały na niego wystawione przez podatników, od których nabywał towary/usługi zaś datą otrzymania dokumentu przez nabywcę zostanie uznana data przyjęcia go przez KSeF.

Do KSeF zgodnie ze schematem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów przesyłane są następujące dokumenty wraz z ich korektami:

 • faktury sprzedaży (w tym także do paragonu)

 • faktury uproszczone

 • faktury zaliczkowe (także rozliczeniowe)

 • faktury marża.

KSeF nie przyjmuje pozostałych typów dokumentów, między innymi: paragonów, paragonów imiennych, faktur RR, not korygujących – te typy dokumentów nie podlegają wysyłce.

Więcej informacji, czym jest KSeF i dlaczego docelowo zasadniczo każdy podatnik będzie miał obowiązek korzystania z tego narzędzia, dostępne jest na stronach Ministerstwa Finansów.

Schemat opublikowany przez Ministerstwo Finansów szczegółowo wskazuje, jakie dane mogą, a jakie muszą być umieszczone w e-Fakturze. Bazuje on na zapisach ustawy o VAT i zasadniczo nie dopuszcza dodatkowych informacji, jakie obecnie często zawarte są w fakturach, np. kody dostaw produktów, oddziały, magazyny. Dlatego też e-Faktura zazwyczaj zawierać będzie mniej danych niż faktura w Subiekcie.

Od wersji 41.0.0 program Subiekt nexo pozwoli na włączenie w Laboratorium funkcjonalności związanych z KSeF, dzięki czemu możliwe będzie przetestowanie pracy z Krajowym Systemem e-Faktur, a w wersji 45 udostępniono możliwość wysyłki na bramkę.


UWAGA! W fazie laboratoryjnej opisane funkcje dostępne są bez ograniczeń. Firma InsERT zastrzega, że w wersji finalnej korzystanie z nich może wymagać posiadania aktywnego abonamentu lub spełnienia innych, dodatkowych warunków.

Poniżej dostępne są artykuły e-Pomocy technicznej dotyczące obsługi KSeF w pro​gramie Subiekt nexo: 

Konfiguracja

 1. Jak uruchomić moduł obsługi e-Faktur? 

 2. Jak skonfigurować komunikację on-line z KSeF?

 3. Jak skonfigurować domyślne parametry e-Faktur?

 4. Jak skonfigurować ręczną wysyłkę dokumentów sprzedaży do KSeF ?

 5. Jak skonfigurować parametry odpowiedzialne za identyfikację asortymentu znajdującego się na e-Fakturach?

 6. Jak wygenerować token umożliwiający uwierzytelnienie w KSeF?

 7. Jak przypisać indywidualne ustawienia dot. KSEF dla klientów?

 8. Jak w module sprzedaży pokazać dodatkowe dane dotyczące wysyłki dokumentu do KSeF?

 9. Jak nadać pracownikom uprawnienia do czynności związanych z KSeF?

 10. Jak wykorzystać Automatyzacje w KSeF?

Wysyłka dokumentów

 1. Jak włączyć automatyczną wysyłkę e-Faktury do KSeF po wystawieniu dokumentu?

 2. Jak ręcznie wygenerować e-Faktury?

 3. Jak ręcznie wygenerować e-Faktury u wysłać dokumenty do KSeF?

 4. Jak ręcznie wysłać wcześniej wygenerowane e-Faktury?

 5. Jak oznaczyć dokumenty, jako przekazane do KSeF poza programem?

Odbiór dokumentów

 1. Jak odebrać dokumenty zakupu z systemu KSeF?

 2. Jak włączyć automatyczne cykliczne sprawdzenie, czy pojawiły się nowe dokumenty do pobrania?

 3. Jak program rozpoznaje jednostki miary z odebranych e-Faktur?​

 4. Gdzie znaleźć e-Faktury pobrane z KSeF?

 5. Jak dodać fakturę zakupu na podstawie pobranej e-Faktury?

 6. Jak zafakturować dokumenty magazynowe po odebraniu e-Faktury?

 7. Jak oznaczyć e-Faktury, jako niepolegająca przetworzeniu? ​​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki