Programy dla firm - InsERT

Regulaminy

Dzięki Abonamentowi aktualizacje programów odbywają się automatycznie. Jeśli używasz programu w wersji starszej niż 1.27, do korzystania z Abonamentu elektronicznego potrzebna Ci będzie nowsza wersja. Możesz ją pobrać tutaj.

Na tej stronie znajdziesz także regulaminy usług teleKonsultanta i e-Archiwizacji.

 

Aktualne regulaminy

 

Regulamin Abonamentu – linia GT (obowiązuje od 20 czerwca 2023)

 


 

Regulamin Abonamentu – linia nexo (obowiązuje od 1 stycznia 2023)

 


 

Regulamin Abonamentu – Biuro GT i Subiekt Sprint 2 (obowiązuje od 1 stycznia 2021)

 


 

Regulamin e-Archiwizacji (obowiązuje od 1 stycznia 2021)

 


 

Regulamin e-Archiwizacji 10 GB przez 3 miesiące GRATIS (obowiązuje od 27 kwietnia 2020)

 


 

Regulamin teleKonsultanta – linia nexo (obowiązuje od 1 lutego 2023)

 


 

Regulamin teleKonsultanta – linia GT (obowiązuje od 1 lutego 2023)

 

Starsze regulaminy

Regulamin Abonamentu – linia GT (obowiązuje od 1 stycznia 2023)Regulamin Abonamentu – linia GT (obowiązuje od 1 stycznia 2021)


Regulamin Abonamentu – linia nexo (obowiązuje od 1 stycznia 2021)


Regulamin Abonamentu – linia GT (obowiązuje od 1 października 2020)


Regulamin Abonamentu – linia GT (obowiązuje od 10 grudnia 2019)


Regulamin Abonamentu – linia nexo (obowiązuje od 10 grudnia 2019)


Regulamin Abonamentu – Biuro GT i Subiekt Sprint 2 (obowiązuje od 10 grudnia 2019)


Regulamin Abonamentu elektronicznego – linia nexo (obowiązuje od 25 maja 2018)


Regulamin Abonamentu elektronicznego – linia GT (obowiązuje od 25 maja 2018)


Regulamin Abonamentu tradycyjnego – linia GT (obowiązuje od 25 maja 2018)


Regulamin teleKonsultanta – linia nexo (obowiązuje od 2 sierpnia 2022)


Regulamin teleKonsultanta – linia nexo (obowiązuje od 1 stycznia 2021)


Regulamin teleKonsultanta – linia GT (obowiązuje od 2 sierpnia 2022)


Regulamin teleKonsultanta – linia GT (obowiązuje od 1 stycznia 2021)


Regulamin teleKonsultanta – linia nexo (obowiązuje od 25 maja 2018)


Regulamin teleKonsultanta – linia GT (obowiązuje od 25 maja 2018)


Regulamin e-Archiwizacji (obowiązuje od 10 grudnia 2019)


Regulamin e-Archiwizacji (obowiązuje od 22 maja 2018)


Regulamin Abonamentu elektronicznego – linia nexo (obowiązuje od 21 grudnia 2017)


Regulamin Abonamentu elektronicznego – linia nexo (obowiązuje od 9 lutego 2017)


Regulamin Abonamentu elektronicznego – linia nexo (obowiązuje do 8 lutego 2017)


Regulamin Abonamentu elektronicznego – linia GT (obowiązuje od 21 grudnia 2017)


Regulamin Abonamentu tradycyjnego – linia GT (obowiązuje od 21 grudnia 2017)


Regulamin Abonamentu elektronicznego – linia GT (obowiązuje od 9 lutego 2017)


Regulamin Abonamentu elektronicznego – linia GT (obowiązuje od 21 października 2015)


Regulamin Abonamentu tradycyjnego – linia GT (obowiązuje od 21 października 2015)


Regulamin Abonamentu elektronicznego – linia GT (obowiązuje do 20 października 2015)


Regulamin Abonamentu tradycyjnego – linia GT (obowiązuje do 20 października 2015)


Regulamin e-Archiwizacji (obowiązuje do 21 maja 2018)


Regulamin e-Archiwizacji (obowiązuje do 9 lutego 2017)