InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

​W przypadku konieczności zresetowania połączenia SQL na stanowisku serwerowym istnieją różne możliwości wykonania akcji. Poniżej zaprezentowano trzy możliwości:

  1. Wariant I

  2. Wariant II

  3. Wariant III
Wariant I

1. Na klawiaturze wybrać kombinację klawiszy WinW + R lub uruchomić aplikację Uruchom, a następnie w oknie Uruchamianie wpisać mmc. Zatwierdzić przyciskiem OK.


2. W konsoli wybrać z górnego menu opcję Plik - Dodaj/Usuń przystawkę [Ctrl+M].


3. W oknie Dodawanie lub usuwanie przystawek, w sekcji Dostępne przystawki zaznaczyć SQL Server Configuration Manager i wybrać przycisk Dodaj, aby przenieść zaznaczoną przystawkę do sekcji Wybrane przystawki. Po przeniesieniu wybór zatwierdzić przyciskiem OK.


​4. W sekcji po lewej stronie rozwinąć wybraną wcześniej Przystawkę i wybrać SQL Server Services. Na liście w środku okna konsoli sprawdzić stan instancji w kolumnie State - standardowo o nazwie SQL Server (INSERTGT) ​lub SQL Server (SQLEXPRESS) dla ręcznej instalacji. 

Instancja powinna mieć status Running (uruchomiony), po czym należy ją uruchomić ponownie, wybierając opcję Restart dostępną pod prawym przyciskiem myszy.Wariant II

​​1. Przejść do usług systemu Windows, wybierając z wyszukiwarki Usługi lub z kombinacji klawiszy WinW + R, gdzie należy wpisać w oknie uruchamiania services.msc.2. W oknie Usługi należy odnaleźć SQL Server (INSERTGT) lub SQL Server (SQLEXPRESS) dla ręcznej instalacji. Usługa ta powinna mieć stan Działa, po czym należy ją uruchomić ponownie, wybierając opcję Uruchom ponownie dostępną pod prawym przyciskiem myszy.Wariant III

1. Przejść do zarządzania komputerem.


2. W sekcji po lewej stronie rozwinąć opcje Usługi i aplikacje - SQL Server Configuration Manager i wybrać SQL Server Services. Na liście w środku okna zarządzania komputerem sprawdzić stan instancji w kolumnie State - standardowo o nazwie SQL Server (INSERTGT) ​lub SQL Server (SQLEXPRESS) dla ręcznej instalacji. 

Instancja powinna mieć status Running (uruchomiony), po czym należy ją uruchomić ponownie, wybierając opcję Restart dostępną pod prawym przyciskiem myszy.


​Rezultatem ponownego uruchomienia usługi będzie zatrzymanie, a następnie ponowne uruchomienie.​Powiązane zagadnienia e-Pomocy technicznej.


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię