InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Funkcjonalności czerwonego plusa dla InsERT GT

Program: Gestor GT, Gratyfikant GT, InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Licencje

​​Czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT.

Warunkiem koniecznym, by uruchomić PLUSA, jest uaktualnienie programów do wersji 1.19. Instalacja PLUSA przebiega w podobny sposób jak uaktualnienie programu, nie powinna więc stanowić problemu nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników systemu InsERT GT.

 

Funkcjonalności czerwonego PLUSA dla InsERT GT:

  1. Homebanking - wczytywanie i rozliczanie wyciągów bankowych zapisanych w formacie MT-940; transakcje z wyciągu można wczytać do systemu, a następnie wykonywać 3 rodzaje działań: rozliczać rozrachunki na podstawie wczytanych transakcji, kojarzyć istniejące operacje bankowe z transakcjami oraz pomijać transakcje bez ewidencjonowania operacji bankowych.
  2. Zbiorcze wysyłanie faktur pocztą elektroniczną w Subiekcie GT.
  3. Zestawienia definiowalne - tworzenie w Gratyfikancie GT dowolnych zestawień kadrowo-płacowych bez znajomości języka SQL; mechanizm umożliwia określenie kryteriów wyboru, zawartości zestawienia, a także takich elementów, jak sumowanie czy grupowanie danych.
  4. Flagi własne - oznaczanie i komentowanie ewidencjonowanych obiektów według własnych kryteriów; flagi są widoczne na listach, a dodatkowo mechanizm umożliwia filtrowanie obiektów po dowolnej fladze oraz uzyskanie informacji, kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji flagi.
  5. Pola własne typu słownik - definiowanie zakresu wartości przez podłączenie słownika; do wyboru są dwie możliwości: podłączenie słowników standardowych (dostępnych w systemie) lub zdefiniowanie własnych.
  6. Pola własne typu polecenie SQL - określanie i definiowanie dowolnego zbioru danych zaewidencjonowanych w systemie; jest to idealne rozwiązanie dla tych, którym nie wystarczają pola własne typu słownik, a jednocześnie posiadają wiedzę z zakresu tworzenia zapytań w języku Transact-SQL.
 

 ​

Homebanking - wczytywanie i rozliczanie wyciągów bankowych zapisanych w formacie MT-940; transakcje z wyciągu można wczytać do systemu, a następnie wykonywać 3 rodzaje działań: rozliczać rozrachunki na podstawie wczytanych transakcji, kojarzyć istniejące operacje bankowe z transakcjami oraz pomijać transakcje bez ewidencjonowania operacji bankowych


Homebanking jest rozbudowanym modułem zapewniającym współpracę z systemami bankowości on-line oraz rozliczanie operacji bankowych. Jest rozbudowanym komponentem zapewniającym współpracę z systemami bankowości elektronicznej oraz rozliczanie operacji bankowych.

Umożliwia wczytywanie transakcji z wyciągów bankowych w formacie MT 940 i dokonywanie operacji.

 

Podstawowe zagadnienia związane z homebankingiem.

 

 

Zbiorcze wysyłanie faktur pocztą elektroniczną w Subiekcie GT

Funkcjonalność ta pozwala na seryjne wysyłanie dokumentów sprzedaży pocztą elektroniczną na adres e-mailowy kontrahenta. Użytkownik na liście dokumentów może wybrać dowolne dokumenty, program natomiast weryfikuje, którzy z kontrahentów, których dane umieszczone zostały na dokumentach, mają wpisane w swoich kartotekach poprawne adresy e-mail i przygotowuje seryjną wysyłkę (jeśli adres nie został podany, dokument nie zostanie wzięty pod uwagę). Warto w tym miejscu przypomnieć, że aby możliwe było zaznaczenie na liście wielu obiektów, konieczne jest wybranie opcji Mulitwybór dostępnej w oknie Parametry listy (menu kontekstowe - Operacje na liście - Parametry listy). 

Po zaznaczeniu na liście dokumentów do wysłania należy z menu kontekstowego wybrać opcję Wyślij wydruk pocztą elektroniczną.

 

 

Jak skonfigurować domyślnego klienta poczty elektronicznej?

Jak wysłać fakturę e-mailem (pocztą elektroniczną)?

 

Zestawienia definiowalne - tworzenie w Gratyfikancie GT dowolnych zestawień kadrowo-płacowych bez znajomości języka SQL; mechanizm umożliwia określenie kryteriów wyboru, zawartości zestawienia, a także takich elementów, jak sumowanie czy grupowanie danych

Zastosowany w niej mechanizm umożliwia dokładne określenie kryteriów wyboru oraz zawartości każdego zestawienia, a także takich elementów, jak sumowanie czy grupowanie danych. Zdefiniowane zestawienie jest prezentowane w postaci polecenia SQL, które może być następnie kopiowane, modyfikowane i wykorzystane przez doświadczonych administratorów i wdrożeniowców. Przykładowe zestawienie – zgrupowanie zatrudnionych na czas określony pracowników z biegłą znajomością języka niemieckiego.

 

 

Flagi własne - oznaczanie i komentowanie ewidencjonowanych obiektów według własnych kryteriów; flagi są widoczne na listach, a dodatkowo mechanizm umożliwia filtrowanie obiektów po dowolnej fladze oraz uzyskanie informacji, kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji flagi

Flagi własne pozwalają na oznaczanie i komentowanie różnych ewidencjonowanych obiektów wg określonych przez użytkownika kryteriów. Flagi własne widoczne są na listach – pozwalają zobaczyć, jaki dany obiekt (np. dokument) ma status, jaki stan lub kategorię.

Wybrane obiekty można także po dowolnej fladze filtrować oraz uzyskać informacje o tym, kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji flagi. Każdemu obiektowi można przypisać do 10 różnych flag (każda z nich oznaczona jest innym kolorem).

Poza oznaczeniem obiektu flagą można opatrzyć go dodatkowym komentarzem pojawiającym się automatycznie po wskazaniu na liście pozycji. Flagi własne mogą odzwierciedlać różne stany i statusy obiektów, ale również wspierać pracę grupową. Przykładów ich wykorzystania może być bardzo wiele, np.: oznaczanie dokumentów handlowych wg stanu rozliczeń, dodatkowe zatwierdzanie dokumentów przez wyznaczone osoby czy też dopisywanie pomocniczych komentarzy związanych z sytuacjami pojawiającymi się w bieżącej działalności operacyjnej.

 

 

 

Pola własne typu słownik - definiowanie zakresu wartości przez podłączenie słownika; do wyboru są dwie możliwości: podłączenie słowników standardowych (dostępnych w systemie) lub zdefiniowanie własnych

W systemie można definiować dwa rodzaje pól własnych:

  • standardowe - pola dostępne tylko dla kontrahentów i towarów (od wersji 1.00). Dla każdego z tych obiektów można zdefiniować do 8 pól tekstowych.
  • standardowe - pola dostępne tylko dla kontrahentów i towarów. Dla każdego z tych obiektów można zdefiniować do 8 pól tekstowych.
  • rozszerzone - pola dostępne dla kolejnych obiektów. Dla każdego z obiektów można zdefiniować po 10 pól własnych każdego typu (tekstowych, liczbowych, kwotowych, datowych, SQL/słownikowych lub typu flaga). Pola rozszerzone mogą być wymagalne i można im zdefiniować wartość domyślną.

Możliwe jest zdefiniowanie zakresu wartości przez podłączenie słownika. Użytkownik może podłączyć słownik standardowy, dostępny już w systemie (np. kategorie dokumentów, cechy kontrahentów czy działy przedsiębiorstwa) lub stworzony przez siebie nowy słownik. Ta druga możliwość pozwala na zdefiniowanie własnych słowników, indywidualnych dla każdego przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

Pola własne typu polecenie SQL - określanie i definiowanie dowolnego zbioru danych zaewidencjonowanych w systemie; jest to idealne rozwiązanie dla tych, którym nie wystarczają pola własne typu słownik, a jednocześnie posiadają wiedzę z zakresu tworzenia zapytań w języku Transact-SQL​

Użytkownik może dla dowolnie wybranego obiektu utworzyć pole własne typu SQL, a następnie stworzyć polecenie SQL odwołujące się do dowolnych danych i tabel z bazy danych. Możliwe jest np. powiązanie dokumentów Subiekta GT z pracownikiem z kartoteki osobowej, natomiast w Gratyfikancie GT rachunki do umów cywilno-prawnych można połączyć z kontrahentami. Pola własne tego typu pozwalają na określenie i zdefiniowanie dowolnego zbioru danych zaewidencjonowanych w systemie. Będą one przydatne wszędzie tam, gdzie funkcjonalność pól własnych typu słownik okaże się niewystarczająca.

 

Funkcjonalności zielonego plusa dla InsERT GT

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię