InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

InsERT GT - Przenoszenie bazy danych na aktualne wersje SQL Servera (dla użytkowników 2005, 2008, 2012 i 2014)

Program: Gestor GT, Gratyfikant GT, InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Przenoszenie bazy danych na aktualne wersje SQL Servera (dla użytkowników SQL 2005 i 2008)

30 września 2018 r. zakończymy wsparcie dla współpracy programu InsERT GT z serwerem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 i 2008.

Aby dokonać przeniesienia danych na nowy, aktualny serwer SQL należy wykonać czynności opisane w tej instrukcji.

Archiwizacja bazy danych

Na obecnie używanym stanowisku należy zarchiwizować bazę danych systemu InsERT GT zgodnie z tematem e-Pomocy „Jak wykonać archiwizację podmiotu".


W wyniku archiwizacji powstaną pliki nazwa_podmiotu.iar i nazwa_podmiotu.i01. Oba pliki należy zachować.

Instalacja Microsoft SQL Server 2017

Aby zainstalować motor bazy danych MS SQL Server 2017, należy pobrać plik instalacyjny ze strony:

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=853017​

Pobrany plik uruchomić i wybrać opcję Custom.

Następnie może pojawić się informacja o nieobsługiwanym języku, którą należy zatwierdzić przyciskiem Yes.

Następnie zostanie wyświetlona lokalizacja, do której zostaną pobrane pliki instalacyjne. Lokalizację tę można zmienić. Po tym kliknąć przycisk Install.


Poniżej znajduje się instrukcja instalacji Microsoft SQL Server 2014 (sama instalacja nie różni się względem wersji 2017). Przez pominięte kroki należy przejść dalej, używając opcji Next.


Należy pamiętać, aby podczas instalacji zaznaczyć Authentication Mode - Mixed Mode, a następnie nadać hasło do konta administratora SQL (sa).


Zmiana SQL Servera używanego przez system InsERT GT

W celu zmiany SQL Servera, z którym domyślnie pracuje system InsERT GT, należy uruchomić Program serwisowy i z górnego menu Serwer wybrać opcję Parametry uruchomieniowe.


W sekcji SQL Server należy wprowadzić dane nowo zainstalowanego serwera, najprawdopodobniej będą to:

Nazwa: (local)\SQLEXPRESS

Użytkownik: sa

Hasło: {W tym polu należy podać hasło, podane przy instalacji MS SQL Server 2017)

Po wypełnieniu danych, należy kliknąć przycisk Wykonaj.


Dearchiwizacja bazy danych na nowym serwerze

UWAGA!!! Należy pamiętać, aby na nowym serwerze musi być zainstalowany komponent Microsoft SQL Server 2005 backward compatibility, który jest wymagany, aby przeprowadzić dearchiwizację.


Można go pobrać tutaj - dla systemów 32-bitowych będzie to SQLServer_2005_BC.msi, dla 64-bitowych SQLServer2005_BC_x64.msi.


Następnie na nowym stanowisku należy uruchomić program Archiwizator i wybrać polecenie Dearchiwizuj. Poradnik jak krok po kroku wykonać przeniesienie danych na inny komputer dostępny jest tutaj.


W dalszej kolejności można uruchomić program z linii InsERT GT i rozpocząć pracę.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię