InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 126 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Co to jest folder roboczy?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Folder roboczy, używany podczas archiwizacji i dearchiwizacji, niezbędny jest do prawidłowego przetworzenia plików bazy danych na pliki archiwizacji. Folder roboczy powinien znajdować się na serwerze (czyli tam, gdzie jest zainstalowany serwer SQL), a użytkownik powinien mieć do niego pełny dostęp. Sugerowany folder to C:\ArchiwumGT.

Jakie ograniczenia ma wersja próbna programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować WSZYSTKIE funkcje programu). Ograniczenie dotyczy czasu - czas testowania to 45 dni (po tym terminie podmiot nie uruchomi się bez wprowadzenia poprawnego numeru licencji programu).

Jak założyć nowy podmiot?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Podczas uruchamiania programu, w oknie Wybór podmiotu, należy rozwinąć listę zawierającą spis dostępnych podmiotów i wybrać Nowy podmiot, następnie podać nazwę dla nowo tworzonego podmiotu i kliknąć na przycisk Dalej. Po przejściu przez Kreator wdrożeniowy zostanie utworzony nowy podmiot o zadanych wcześniej parametrach.

Jaka licencja Subiekta GT potrzebna jest do pracy w oddziale firmy (pod innym adresem)?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Aby legalnie używać Subiekta GT w oddziale firmy, należy wykupić licencję oddziałową na pracę zdalną.


Jak zmienić formę księgowości z KPiR na ryczałt?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Aby zmienić formę księgowości z KPiR na ryczałt należy:

  1. Uruchomić Rachmistrza nexo wybierając dotychczasowy podmiot zawierający KPiR.
  2. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Okresy obrachunkowe.
  3. Dodać nowy okres obrachunkowy wybierając formę księgowości jako Ewidencja przychodów.

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zmiany formy księgowości należy wykonać archiwizację.


Jak przenieść dane z DOS-owego programu w Windowsie 64-bitowym?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Ze względu na programy DOS-owe, przeniesienia danych należy dokonać na komputerze z systemem 32-bitowym, natomiast już po przeniesieniu danych do systemu GT należy wykonać archiwizację. Za jej pomocą przenieść dane na komputer docelowy z systemem 64-bitowym.

Gdzie wpisać kod aktywacyjny ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby aktywować nową wersję programu przez wpisanie kodu należy:
  1. Uruchomić program, w glównym, górnym, menu odszukać Pomoc - Zarządzanie licencjami, w nim kliknąć opcję Licencje podmiotu (w prawej, górnej części okna Zarządzanie licencjami).
  2. W oknie Licencje podmiotu kliknąć opcję Aktywuj (w wierszu Status licencji)
  3. W kolejnym oknie (Aktywacja ulepszenia) wybrać opcję Wpisanie numeru.
  4. Wpisać kod aktywacyjny i zatwierdzić (przyciskiem Dalej lub OK).

Jak zwiększyć limit aktywnych pracowników w Gratyfikancie GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Instalacja

Należy wykupić rozszerzenie zwykłe na kolejnych 50 aktywnych pracowników lub licencję open na nieograniczoną liczbę pracowników.

Dlaczego pojawia się komunikat "brak identyfikacji klienta" pomimo prawidłowej rejestracji?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Komunikat o braku identyfikacji klienta pojawia się w przypadku świeżej rejestracji licencji. Taki komunikat może utrzymywać się do 2 dni roboczych.

Jak przenieść dane z innego, starszego programu?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Przeniesienie niektórych informacji ze starych programów możliwe jest jedynie podczas zakładania nowego podmiotu, po wybraniu opcji Importuj z..., dlatego też nie jest możliwe przeniesienie danych na raty. Do przeniesienia niezbędne jest główne hasło "Szefa" starego programu.

Program nie uruchamia się, pojawia się komunikat: "nie można uzyskać dostępu do skryptu VB…"

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Doinstalować Microsoft Visual Basic - do pobrania ze strony www.microsoft.com.

Gdzie dodać kasę fiskalną?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Wszelkie urządzenia zewnętrzne współpracujące z programem Subiekt GT można dodać, jak również konfigurować w bezpłatnie dodanym do Subiekta GT programie Kasiarz GT. Jeśli jest on prawidłowo zainstalowany wraz z Subiektem GT, to można go uruchomić, wybierając z menu Start systemu Windows: Programy-InsERT-InsertGT-KasiarzGT.

W Kasiarzu GT należy z listy modułów wybrać Konfiguracje-Kasy fiskalne, następnie z menu Konfiguracja wybrać Dodaj.


Jak przenieść licencję programu z biura rachunkowego do firmy?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Instalacja

Należy skontaktować się z działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji pod numerem telefonu 71-78-76-110.

Jak zainstalować dwa lub więcej programów z linii GT na tym samym komputerze?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Instalator InsERT GT jest wspólny dla wszystkich programów. Można podczas instalacji każdego programu linii GT (lub instalacji ulepszenia) wybrać instalację w wersji pełnej wariantu niestandardowego (czyli inną niż sugerowana) i zaznaczyć, który program ma się pojawić na liście, a który nie.

Jak zainstalować drukarkę fiskalną w Subiekcie GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Wszelkie urządzenia zewnętrzne współpracujące z Subiektem GT można dodać oraz konfigurować w bezpłatnie dodanym do Subiekta GT programie Kasiarz GT. Jeśli jest on prawidłowo zainstalowany wraz z Subiektem GT, można go uruchomić, wybierając z menu Start systemu Windows: Programy-InsERT-InsertGT-KasiarzGT.

Mam biuro rachunkowe. Czy muszę wpisywać numer aktywacyjny przy każdym nowym podmiocie?

Dotyczy programu: Biuro GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Instalacja

Tak. Numer aktywacyjny jest przypisany do danego podmiotu, więc w każdym nowo zakładanym podmiocie należy wprowadzić dany numer aktywacyjny.

Dlaczego po przeniesieniu danych ze starego programu niektórzy kontrahenci nie posiadają numeru VATIN?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Sytuacja taka może wystąpić w przypadku, gdy numer NIP kontrahenta będzie nieprawidłowy. Należy zweryfikować jego poprawność i uzupełnić dane w kartotece.

Z jakiej do jakiej wersji serwerów można przenosić archiwizacje?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Kopię bazy danych w postaci archiwizacji można odtworzyć na wersji serwera wyższej lub takiej samej jak dotychczas używana. Otworzenie archiwizacji na serwerze w wersji niższej niż dotychczas używana nie jest możliwe.

Jak przenieść dane z programu DOS-owego do programu z linii InsERT GT w systemie Windows 7?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby przenieść dane z programu DOS-owego, należy uruchomić program Przeniesienie danych - menu w systemie Windows Start-Wszystkie programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Przeniesienie danych. Program Przeniesienie danych należy uruchomić prawym przyciskiem myszy opcją Uruchom jako administrator. W przypadku problemów z uruchomieniem przeniesienia należy przetworzyć dane z DOS na GT na innym, starym komputerze np. na tym, na którym do tej pory działał program DOS. Po przeniesieniu danych na starym komputerze można podmiot już w wersji GT zarchiwizować i zdearchiwizować na komputerze z Windows 7 za pomocą programu Archiwizator.

Czy aktualizacja SP (Service Pack) lub HF (Hot Fix) wymaga konwersji bazy danych?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Tak, aktualizacje do SP lub HF najczęściej wymagają konwersji bazy danych.

Dlaczego po aktualizacji podmiotu zniknęły dokumenty?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Jeśli po aktualizacji nie widać dokumentów, np. faktury sprzedaży, należy sprawdzić filtry nad tabelą. Najprawdopodobniej filtry ustawione zostały tak, że ograniczają wyświetlanie faktur. Należy ustawić każdy z filtrów na dowolne, nieokreślone.

Jak zaktualizować bazę danych do najnowszej wersji programu?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Podczas uruchamiania programu, w oknie Wybierz podmiot, po wyborze interesującego nas podmiotu, należy kliknąć przycisk Aktualizuj i uruchom.


Jak usunąć podmiot?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Zbędny podmiot można usunąć (lub odłączyć, tak by nie był widoczny) w Programie serwisowym - w menu Start systemu Windows - Start-Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Program serwisowy. Opcja Odłącz dostępna jest nad tabelą z podmiotami, opcję Usuń znajdziemy w głównym menu programu Podmiot-Usuń.

Gdzie dodać czytnik kodów kreskowych?

Dotyczy programu: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Instalacja

W celu dodania czytnika kodów kreskowych, należy:

  1. Przejść do modułu Zarządzanie-Urządzenia.
  2. Na górnym pasku kliknąć Dodaj-Klawiaturowy czytnik kodów.

Gdzie dodać czytnik kodów kreskowych?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Czytnik kodów kreskowych dodaje się/konfiguruje w programie Kasiarz GT. Z poziomu Subiekta GT wybieramy menu Podmiot-Uruchom-Kasiarz GT, w Kasiarzu przechodzimy do menu Widok-Konfiguracje-Czytniki kodów kreskowych.

Do pobrania:

InsERT GT

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST

 

InsERT nexo

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST