Programy dla firm - InsERT
Wypróbuj za darmo

Gestor nexo PRO

Rozszerzona wersja systemu zarządzania relacjami z klientami, wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gestor - Gestor GT, Gestor nexo oraz Gestor nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

  • "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
  • "+" - funkcja jest realizowana przez program;
  • "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • "*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Gestora GT).

 

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Klienci
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd.

+/-

+

+

Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)

-

+

+

Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)

-

+

+

Seryjny tryb dopisywania klientów

-

+

+

Wielu opiekunów klienta klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów

-

+

+

Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem

-

+

+

Zdefiniowane szablony klientów

-

+

+

Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient

-

+

+
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych +/-

+

+
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta +/-

+

+
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych  +/-

+

+
Zaawansowane pola własne klientów *

-

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego +/-

+

+

Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem +

+

+

Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP) +

+/-

+/-

Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG +

-

-

Działania

Numeracja działań -

+

+

Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni

-

+

+

Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania

-

+

+
Rejestrowany czas wykonania działań - +

+

Komentowanie do wykonywania działań

-

+

+

Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji

-

+

+

Tryb seryjny dodawania działań

-

+

+

Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami

+

+
Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania

-

+

+

Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość)

+/-

+

+
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania

+/-

+

+

Oznaczanie stopnia wykonania działań

+/-

+ +
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych

+/-

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie działań

+/-

+

+

Zaawansowane pola własne działań

*

- +

Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z działaniem

-

-

+

Kalendarz
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia

-

+

+

Zbiorcze operacje na wydarzeniach

-

+

+

Zasoby

Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych

-

+

+

Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami

-

+

+
Ofertowanie
Dedykowany dokument Oferta -

+

+
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych -

-

+
Definiowanie terminu obowiązywania ofert -

+

+
Definiowanie preferowanych form płatności -

+

+

Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów -

+

+

Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień -

+

+

Automatyczne działania do szans sprzedaży/procesów ofertowych

-

+

+

Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego -

+

+

Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych

-

+

+

Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie

-

+

+

Rozbudowane cenniki w ofertach +/-

+

+

Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach

+/-

+

+

Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta

+/-

+

+
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta) +/- +

+

Rozbudowane opisy ofert. Możliwość tworzenia szablonów opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach

+/-

+

+

Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych

+/-

+

+

Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta

+/-

+

+

Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża)

+/- 

+

+

Zbiorcza realizacja ofert w dokumenty handlowe

-

+

+

Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

-

+

Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości

-

+

+

Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych. Możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem

-

+

+

Możliwość utworzenia cennika na podstawie zapisanej oferty

-

+

+

Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z ofertą

-

-

+

Zlecenia serwisowe
Numeracja zleceń serwisowych - + +
Scenariusze obsługi klienta - + +
Automatyczne działania, powiadomienia w formie e-mail oraz SMS - + +
Generowanie zleceń serwisowych na podstawie dokumentów sprzedaży - + +
Komentowanie do zleceń serwisowych - + +
Fabryczne wzorce wydruku przyjęcia i wydania urządzenia serwisowanego - + +
Obsługa usług materiałowych - - +
Szacowanie opłacalności naprawy i zysku dla firmy - + +
Widok powiązanych dokumentów, działań, wiadomości e-mail oraz SMS - + +
Wystawianie dokumentów na podstawie zleceń serwisowych - + +

Zaawansowane pola własne zleceń serwisowych i serwisowanych urządzeń

- - +

Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych

-

+

+

Możliwość automatycznego przechodzenia do kolejnych etapów zlecenia serwisowego

-

+

+

Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych. Akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego

- + +
Wiązanie faktur VAT zakupu ze zleceniem serwisowym wraz z możliwością przepisania asortymentu z faktury VAT do zlecenia serwisowego - + +

Możliwość zarezerwowania konkretnej dostawy

-

+

+

Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego

-

+

+

Przenoszenie uwag na dokumenty

-

+

+

Łatwe tworzenie powtarzalnych zleceń serwisowych w oparciu o szablony

-

+

+

Obsługa przesunięć magazynowych w ramach zleceń serwisowych

-

+

+

Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów ze zleceniem serwisowym

-

-

+

Umowy z klientami
Numeracja umów - - +
Elektroniczna ewidencja umów w jednym miejscu - - +
Łatwe tworzenie powtarzalnych umów w oparciu o szablony umów jak również szablony treści umów z dostępnymi licznymi autotekstami - - +
Umowy mogą być wystawiane na czas nieokreślony i określony. Gdy umowa jest na czas określony można zdecydować, co się stanie, gdy już ten okres minie (automatyczne przedłużenie, zakończenie, zmiana na czas nieokreślony) - - +
Aneksowanie i przedłużanie - - +
Możliwość zaangażowania wielu osób w ramach umowy z wymianą informacji za pomocą komentarzy - - +
Możliwość przypisywania asortymentu jako elementów umowy - - +
Wbudowane wydruki treści umowy oraz obiektu umowy - - +
Możliwość tworzenia wielu różnego typu dokumentów handlowych na podstawie umowy - - +
W ramach umowy możliwość zaplanowania automatycznych, cyklicznie wystawianych dokumentów. Np. raz w miesiącu faktura, która od razu może być wysłana e-mailem i w ślad za e-mailem może być wysłane powiadomienie SMS - - +
W ramach umowy możliwość zaplanowania wielu akcji automatycznych (wysłanie e-mail, wysłanie SMS-a, wystawianie dokumentów, dopisanie działania) - - +
Umowy można zawieszać do wybranego terminu, a gdy ten termin nadejdzie, użytkownik zostanie poinformowany o tym powiadomieniem i w prosty sposób może zdecydować o odwieszeniu umowy - - +
Widok powiązań umowy z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS - - +

Kreator umożliwiający łatwe, zbiorcze dodawanie wielu umów

-

-

+

Raport Zaplanowane akcje, umożliwiający sprawdzenie wszystkich zaplanowanych akcji automatycznych dodanych w ramach umów z klientami

-

-

+

Przenoszenie uwag na dokumenty

-

-

+

Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z umową z klientem

-

-

+

Klient poczty
Obsługa protokołu IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE

-

+ +

Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym

-

+

+

Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości

-

+

+

Obsługa hierarchicznych folderów

-

+

+
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania

-

+ +
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości

-

+

+

Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach

-

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych

-

+

+

Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail powinien mieć załącznik

+/-

+

+

Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących

-

+

+

Zarządzanie uprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami)

-

+

+

Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych

-

+

+

Wyszukiwanie w treści wiadomości

-

+

+

Możliwość zaplanowania terminu wysłania wiadomości - + +
Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0. - + +

Raporty

Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe

-

+

+
Uprawnienia do poszczególnych raportów -

+

+
Raporty własne użytkowników +

-

+
Ogólne
Biblioteka dokumentów *

+/-

+

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

+

+

+

Flagi własne

*

+/-

+

Pola własne *

-

+

Własne wzorce wydruków +/-

-

+

Sfera *

-

+

Uprawnienia użytkowników organizowane w role -

-

+

Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków

-

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie -

+

+
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników) -

+

+
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram) -

+

+
Schowek

+

-

-
Brudnopis + -

-

Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów

+

-

-

Dostosowanie interfejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu)

-

+

+

Pełny ślad rewizyjny - szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na ofertach i zleceniach serwisowych

-

-

+

Klasyfikatory asortymentu umożliwiające organizowanie drzewiastej struktury asortymentu oraz filtrowanie go w kartotece i na listach, a także filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów

-

-

+

Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z wiadomością e-mail lub SMS

-

-

+

Automatyzacja

Automatyzacja (tworzenie Automatów wyręczających z wykonywania powtarzalnych czynności, wspierających komunikację, kontrolę i raportowanie)

-

+

+