InsERT S.A.
netto899 zł

Gestor nexo PRO

Rozszerzona wersja systemu zarządzania relacjami z klientami, wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Gestora nexo PRO. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Strona główna
Dostosowanie funkcji programu do profilu firmy
Działnie automatyczne na podstawie sprzedaży
Log wykonania akcji automatycznych
Rejestracja czasu wykonania działania
Definicja cyklu działania
Kalendarz tygodniowy
Dane CRM klienta
Zestawy klientów
Import zasobów ogólnodostępnych w firmie z ewidencji środków trwałych
Kalendarz rezerwacji zasobów
Oferta dwuwariantowa
Historia ofert w procesie ofertowania
Wydruk oferty w treści e-maila
Kreator dodawania konta pocztowego
Szablon wiadomości e-mail
Wiadomość SMS gotowa do wysłania
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści e-maila
Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości e-mail
Raport czasu wykonania działań