Programy dla firm - InsERT
Wypróbuj za darmo

Gratyfikant GT Sfera

Otwarty system kadrowo-płacowy umożliwiający tworzenie własnych rozszerzeń.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów wykorzystania Gratyfikanta GT Sfera. Lista przykładów wraz z kodami źródłowymi dostępna jest w module InfoSfera, dostępnym w Gratyfikancie GT. Prosimy pamiętać, że nie są to wszystkie możliwości Gratyfikanta GT Sfery, zależą one głównie od stopnia zaawansowania programisty oraz od potrzeb danej firmy.

Przykłady obiektowe

Zbiorcze dodawanie naliczeń i potrąceń

Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel można zbiorczo dodawać składniki naliczeń lub potrąceń dla wybranych pracowników, którzy maja aktualną umowę o pracę.

Uwaga! Aplikacja została napisana w języku Visual Basic for Applications jako arkusz programu Microsoft Office Excel w wersji 2000 lub wyższej, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu.

Zbiorcze wprowadzanie urlopów

Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel możliwe jest wygodne wprowadzanie absencji typu urlop dla pracowników, którzy posiadają aktualna umowę o pracę. Możliwe jest zmodyfikowanie przykładu tak, by wprowadzić absencję innego typu.

Uwaga! Aplikacja została napisana w języku Visual Basic for Applications jako arkusz programu Microsoft Office Excel w wersji 2000 lub wyższej, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu.

Statystyka zatrudnienia

Skrypt umożliwia wyświetlenie statystyki zatrudnienia na dany dzień według wieku pracowników i z podziałem na grupy pracownicze. Przykład służy wyłącznie do pokazania statystyki, nie jest możliwa żadna ingerencja w wyświetlone dane.

Lista zmian w ECP

Skrypt, za pomocą którego wyświetlana jest lista zmian, jakie zostały wprowadzone w podanym przedziale czasowym do ewidencji czasu pracy. Lista zawiera datę oraz rodzaj wprowadzonych zmian.

Prowizje od sprzedaży

Za pomocą tego przykładu możliwe jest dodawanie do Gratyfikanta GT Sfery prowizji zależnych od obrotu wygenerowanego przez danego pracownika. Wartość obrotu jest liczona z dokumentów sprzedaży w Subiekcie GT.

Definiowalne składniki płacowe

Pytanie o wartość składnika

Sfera dla Gratyfikanta GT daje możliwość zdefiniowania dowolnego składnika płacowego. Wartość składnika płacowego może być pobierana od użytkownika w momencie wyliczania wypłaty. Skrypt wyświetla okno, które umożliwia wpisanie kwoty składnika. Wartość podana przez użytkownika wstawiana jest w miejsce składnika w danej wypłacie.

Procent od obrotu z Subiekta GT

Możliwe jest uzależnienie składnika płacowego od danych z zewnętrznych aplikacji. Przykład pokazuje jak powiązać wartość składnika płacowego z wartością obrotu wygenerowanego przez danego pracownika. Powiązanie odbywa się poprzez wartość kwoty netto wystawionych przez pracownika dokumentów sprzedaży z miesiąca, za który liczona jest wypłata. W przykładzie ustalono, że 5% obliczonej kwoty obrotu wpisywana jest jako składnik płacowy w danym miesiącu.