Programy dla firm - InsERT
Wypróbuj za darmo

Gratyfikant GT Sfera

Otwarty system kadrowo-płacowy umożliwiający tworzenie własnych rozszerzeń.

Porównanie programów z linii Gratyfikant

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programów z linii Gratyfikant, które są dostępne w ofercie firmy InsERT.

Porównanie dotyczy następujących programów:

SymbolNazwaWersjaŚrodowiskoPodstawowa cena nettoRodzaj licencji podstawowej
mGGTmikroGratyfikant GT *1.18Windows-wielostanowiskowa
GGTGratyfikant GT1.18Windows1499 złwielostanowiskowa, 30 aktywnych pracowników
SGGTGratyfikant GT + Sfera dla Gratyfikanta GT **1.18Windows2998 złwielostanowiskowa

* mikroGratyfikant GT wchodzi w skład Rachmistrza GT i Rewizora GT, nie jest do nabycia oddzielnie

** Gratyfikant GT Sfera to otwarty system kadrowo-płacowy, który umożliwia rozszerzenie podstawowej funkcjonalności Gratyfikanta GT

Porównanie zostało podzielone na następujące grupy funkcji:

W przedstawionych poniżej tabelach zastosowano następujące oznaczenia:

  • "-" - dana funkcja nie jest realizowana przez program;
  • "+" - dana funkcja jest realizowana przez program;
  • "+/-" - dana funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • "+!" - dana funkcja jest realizowana zdecydowanie lepiej, niż w innych programach.

Funkcje ogólne

FunkcjamGGTGGTSGGT
Obsługa wielu podmiotów gospodarczych (biura rachunkowe)+++
Intuicyjny kreator wdrożeniowy+++
Obsługa wielu użytkowników, hasła, prawa dostępu+++
Terminarz (przekazywanie wiadomości pomiędzy użytkownikami)---
Kontekstowy system pomocy+++
Wydruki graficzne+++
Wydruki tekstowe+/-+/-+/-
Możliwość zewnętrznej edycji wzorców wydruku+++
Rejestracja przez Internet+++
Możliwość zgłaszania sugestii dotyczących rozwoju programu przez Internet+++
Kontrola poprawności numerów: NIP, PESEL, IBAN+++
Eksport danych (schowek Windows, plik tekstowy, Excel, DBF i in.)+++
Praca w systemie DOS---
Praca na pojedynczym stanowisku lub w sieci komputerowej+++
Bezpieczeństwo pracy z bazą danych (uszkodzenie, zewnętrzny dostęp)+!+!+!
Konfigurowalna archiwizacja danych+!+!+!
Przeniesienie danych z innych wersji systemów kadrowo-płacowych++!+!
Filtrowanie i wyszukiwanie informacji++!+!
Tworzenie zestawień własnych (SQL, COM, XML)+++

Ewidencja osobowa i umowy

FunkcjamGGTGGTSGGT
Rozbudowana ewidencja danych osobowych-+!+!
Ewidencja notatek, zdjęć i cech pracownika+/-++
Informator o pracowniku+/-++
Dane wdrożeniowe++!+!
Historia danych osobowych---
Archiwum dokumentów związanych z pracownikiem-+!+!
Rozbudowana ewidencja umów o pracę-++
Historia danych umowy o pracę-+/-+/-
Archiwum dokumentów związanych z umową o pracę-++
Indywidualizacja treści umowy o pracę++!+!
Powielanie i przedłużanie umów o pracę-++
Rozbudowany system wynagrodzeń w umowie o pracę+/-+!+!
Definicje wypłat dodatkowych w umowie o pracę-++
Grupowa zmiana wartości składników wynagrodzeń w umowie o pracę-+!+!
Automatyczne numerowanie umów o pracę-+!+!
Elastyczne planowanie czasu pracy (wybór i zmiana kalendarzy)-+!+!
Indywidualna skala podatkowa dla pracownika-++
Rozbudowana ewidencja umów cywilnoprawnych-++
Archiwum dokumentów związanych z umowami cywilnoprawnymi-++
Indywidualizacja treści umowy cywilnoprawnej++!+!
Powielanie umów cywilnoprawnych-++
Harmonogramowanie wystawiania rachunków do umów cywilnoprawnych-++
Automatyczne numerowanie umów cywilnoprawnych-+!+!

Karta pracy

FunkcjamGGTGGTSGGT
Ewidencja czasu pracy-++
Czytelna i konfigurowalna wizualizacja ewidencji czasu pracy-+!+!
Indywidualne wyjątki do kalendarza pracy-++
Ewidencja ekwiwalentów za urlop-++
Ewidencja absencji związanych z umowami cywilnoprawnymi-++
Import danych z systemów RCP--+
Wprowadzanie zapisów do ewidencji czasu pracy zewnętrznymi programami--+
Wydruk miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy-++
Ewidencja akordów-++
Zbiorcze dodawanie akordów-+!+!
Import akordów--+!
Dopisywanie akordów zewnętrznymi programami--+
Ewidencja prowizji-++
Zbiorcze dodawanie prowizji-+!+!
Import prowizji--+!
Dopisywanie prowizji zewnętrznymi programami--+
Ewidencja naliczeń i potrąceń-++
Zbiorcze dodawanie naliczeń i potrąceń-++
Import naliczeń i potrąceń--+
Dopisywanie naliczeń i potrąceń zewnętrznymi programami--+
Automatyczne lub ręczne rozliczanie akordów, prowizji oraz naliczeń i potrąceń-++

Definicje

FunkcjamGGTGGTSGGT
Kalendarze pracy-++
Czytelna wizualizacja kalendarza pracy-++
Wydruk kalendarza rocznego i miesięcznego (dla firmy i dla pracownika)-++
Definicje list płac z danymi domyślnymi-++
Zestawy płacowe z danymi domyślnymi-++
Rozbudowane i elastyczne składniki płacowe+/-+!+!
Składniki płacowe kwotowe i definiowalne+/-++
Składniki płacowe wyliczane na podstawie skryptów--+
Globalne lub indywidualne wartości składników-++
Składniki parametryczne-++
Składniki dzienne i godzinowe-++
Składnik - automatyczne potrącenie-++
Składnik - dopełnienie do pensji minimalnej-++
Koszty z tytułu praw autorskich dla wybranych składników-++
Powiązanie składników z instytucjami-++

Płace

FunkcjamGGTGGTSGGT
Automatyczne generowanie list płac (wiele definicji) i wypłat+/-+!+!
Statusy wypłat+/-++
Komentarze do wypłat (automatyczne i ręczne)-++
"Czytanie" ewidencji czasu pracy przez wszystkie wypłaty-++
Możliwość rozliczania nadgodzin i godzin absencji do rozliczenia w okresach dłuższych niż jeden miesiąc-++
Możliwość rozliczania ewidencji akordów, prowizji oraz naliczeń i potrąceń w okresach dłuższych niż jeden miesiąc-++
Opis sposobu wyliczenia wypłaty-+!+!
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych składników w wypłacie-++
Automatyczne uzupełnianie wypłaty do pensji minimalnej-++
Automatyczne potrącanie składników opodatkowanych, a nie wypłacanych-++
Informacja o zasiłkach płatnych przez ZUS-+/-+/-
Informacja o składkach płatnych przez budżet-++
Automatyczne numerowanie list płac-+!+!
Drukowanie przelewów do wypłat (dla pracowników i dla instytucji)-++
Ewidencjonowanie do wypłat operacji bankowych (wypłata z konta)-++
Automatyczne generowanie rachunków wg harmonogramu-++
Rozliczanie absencji w rachunkach-++
Rozliczanie ewidencji akordów i prowizji w rachunkach-++
Automatyczne numerowanie rachunków-+!+!

Pozostałe

FunkcjamGGTGGTSGGT
Wiele standardowych zestawień i wydruków+/-++
Wydruki z definiowaną treścią++!+!
Ewidencja składek na ubezpieczenia dla wspólników+++
Kontrola limitu ubezpieczenia chorobowego dla właścicieli+++
Ewidencja operacji bankowych dla pracowników i instytucji-++
Współpraca z systemami homebankingowymi-++
Strona główna programu prezentująca najważniejsze informacje miesięczne+/-++
Ewidencja świadczeń i przerw dla wspólników (do RSA)+++
Deklaracje skarbowe dla pracowników i wspólników++!+!
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS-+/-+/-
Deklaracje RZA, RCA, RSA i DRA+/-++
Obsługa ZFŚS-+/-+/-
Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej---
Obsługa zaliczek na pobory-+/-+/-