InsERT S.A.

Subiekt GT
ulepszenia

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.

Opis zmian (1.59 HF2)

Wersja 1.59 HF2 - 08/11/2019

  • Przywrócono działalnie opcji "Dokumenty naliczane w dniu zapłaty" w Ewidencji VAT sprzedaży.
  • W interfejsie programistycznym sfera poprawiono błąd mogący powodować generowanie wyjątków o treści "Serwer RPC jest niedostępny. (Wyjątek od HRESULT: 0x800706BA)" lub "Zdalne wywołanie procedury nie powiodło się. (Wyjątek od HRESULT: 0x800706BE)". Błąd mógł wystąpić w trakcie edycji lub usuwania dokumentów handlowych lub magazynowych.
  • W interfejsie programistycznym sfera poprawiono błąd powodujący generowanie wyjątku w momencie pobierania kolekcji InsERT.Przedplaty z obiektu InsERT.SuDokument.

Wersja 1.59 HF1 - 23/10/2019

  • Poprawiono błąd powodujący, że w niektórych sytuacjach nie udaje się konwersja ze starszych wersji z powodu dodania obsługi pliku JPK_FA_RR.
  • Poprawiono liczenie podatku w zaliczkach miesięcznych i kwartalnych PIT. Stawka podatku nie uwzględniała nowej skali podatkowej za 2019 rok.