Opis zmian (1.62)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.62 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.62 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.62 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.62 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.62, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.62

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.62 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Do systemu wprowadzono nowy mechanizm - Laboratorium. Laboratorium pozwala zapoznać się funkcjami i modułami, które zostaną włączone do systemu w przyszłości. Jego zadaniem jest umożliwienie Użytkownikom skorzystania z planowanych nowości w wersji prototypowej.
 • Dodano znacznik MPP (Mechanizm podzielonej płatności) na zamówieniach ZK i zamówieniach zaliczkowych.
 • W kartotece Towary i usługi dodano nową operację zbiorczą, która pozwala dla wielu towarów zaznaczonych na liście nadać Oznaczenie dla JPK VAT.
 • W module Rozrachunki wg kontrahentów dodano operacje do wysyłki wiadomości SMS. Dzięki temu możliwe jest wysłanie zbiorczo widomości windykacyjnych, tylko do kontrahentów z zaległymi płatnościami.
 • W parametrach towarów i usług dodano możliwość ustawienia domyślnego oznaczenia dla JPK_VAT. Pole znajduje się na zakładce Podstawowe. Dodatkowo na zakładce Jednorazowe można ustawić domyślne oznaczenia JPK_VAT dla usług jednorazowych.
 • Wykonano pakiet zmian przystosowujących program do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K. Nowe pliki mają zastąpić deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz poprzednią wersję pliku JPK_VAT. Wprowadzane przepisy zakładają m.in. konieczność nadawania specjalnych oznaczeń dla transakcji handlowych (Oznaczenia dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz Oznaczenia dotyczące procedur), w związku z czym dodano pole Oznaczenia dla JPK_VAT w towarze oraz specjalne okno Oznaczenia dla JPK_VAT w dokumentach (link do okna znajduje się na zakładce VAT). Uwaga: wspomniane funkcje są dostępne tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu, ich używanie nie będzie możliwe, jeśli abonament nie będzie aktywny.
 • Wykonano pakiet zmian przystosowujących program do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K. Oczywiście jedną z podstawowych możliwości systemu jest generowanie plików w nowej strukturze, które będzie można wykorzystać głównie do wymiany informacji z systemami księgowymi (np. z biurem rachunkowym). Polecenia służące do generowania plików JPK_V7M i JPK_V7K znajdują się w module e-Sprawozdawczość JPK_VAT. Uwaga: Wspomniane polecenia są dostępne tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu, ich używanie nie będzie możliwe, jeśli abonament nie będzie aktywny.
 • Dodano zapisywanie do bazy danych podmiotu loginu użytego do podłączenia Konta InsERT. Wcześniej login ten był prezentowany użytkownikowi na podstawie komunikacji z serwerem Konta InsERT.
 • Na listach w modułach dodano możliwość wyboru kolumny prezentującej kod CN.
 • Poprawiono problem braku przycisków TAK/NIE na oknie zatwierdzenia kompensaty. Problem występował na niektórych rozdzielczościach lub przy pracy na wielu ekranach.
 • Uaktualniono słownik odsetek za nieuregulowane w terminie płatności.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Vat dodano obsługę atrybutu PrzypadekSzczegolnyPIT.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę oznaczeń dla JPK_VAT w obiektach Towar oraz SuDokument.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie InsERT.SMS poprawiono synchronizację atrybutu Numer z interfejsem użytkownika.
 • W kartotece Towaru na zakładce Parametry dodano pole "Oznaczenie dla JPK VAT", które pozwala zakwalifikować towar do odpowiedniej grupy, która musi być wyszczególniona w dokumentach raportowanych w nowym pliku JPK_V7M/ JPK_V7K.
 • W mechanizmie wyszukiwania danych adresowych kontrahentów na podstawie bazy Głównego Urzędu Statystycznego, dodano obsługę statusu przerwy technicznej.
 • W programie przygotowano szereg funkcji do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K. Jednak w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przesunęło terminu wejścia w życie obowiązku stosowania nowych struktur JPK_VAT na 1 lipca 2020 r. Zdecydowaliśmy się nie usuwać z programu wprowadzonych zmian - obecnie można się z nimi zapoznać w celach testowych. W każdym miejscu będziecie Państwo poinformowani o tym specjalnym komunikatem.
 • W ramach pakietu zmian przystosowujących program do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K wprowadzono nowy format dla pliku komunikacji programu z biurem rachunkowym EPP. Format został oznaczony numerem 1.06. Pozwala on przenosić oznaczenia dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz oznaczenia dotyczące procedur dla nowej struktury JPK. Uwaga: Format 1.06 pliku EPP jest dostępny tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Jego używanie nie będzie możliwe, jeśli abonament nie będzie aktywny. Jednocześnie informujemy, że wcześniejsze formaty zarówno w eksporcie jak i imporcie obsługiwane są na dotychczasowych zasadach i nie wymagają aktywnego abonamentu.
 • W związku ze zmianą przez Ministerstwo Finansów interpretacji dotyczącej ujmowania plików PW (Przychód wewnętrzny) w strukturze JPK_MAG dokonano zmiany polegającej na tym, że generowany w programie plik JPK_MAG będzie zawierał dokumenty PW. Więcej na temat nowej interpretacji można znaleźć w broszurze Min.Fin. nt. JPK_MAG (https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk), w sekcji Pytania i odpowiedzi.
 • Wprowadzono nowy format dla pliku komunikacji EPP. Format został oznaczony numerem 1.06. Pozwala on przenosić m.in. kody CN towarów. Uwaga: Format 1.06 pliku EPP jest dostępny tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Jego używanie nie będzie możliwe, jeśli abonament nie będzie aktywny. Jednocześnie informujemy, że wcześniejsze formaty zarówno w eksporcie jak i imporcie obsługiwane są na dotychczasowych zasadach i nie wymagają aktywnego abonamentu.
 • Wykonano zmiany optymalizujące proces wystawiania Wezwań do zapłaty.
 • Zmieniono sposób prezentowania dokumentów, które nie są wystawione w mechanizmie PP. Do tej pory oznaczano je listach znakiem X, teraz kolumna jest pusta.