Opis zmian (1.66)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.66 SP3 HF3 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.66 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.66 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.66 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.66, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.66

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.66 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano zestawienie "Weryfikacja oznaczeń JPK_VAT na dokumentach". Zestawienie prezentuje różnice w oznaczeniach JPK_VAT dokumentów handlowych w odniesieniu do domyślnych oznaczeń towarów i kontrahentów wprowadzonych do dokumentu.
 • Dodano Zestawienie opłat cukrowych. Prezentuje informacje dotyczące opłaty od środków spożywczych (opłaty cukrowej), umożliwia comiesięczne rozliczenie opłaty. Zestawienie jest zabezpieczone aktywnym abonamentem (zostanie wyłączone, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano zestawienie Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej. Zestawienie wspomaga rozliczenie podatku, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. Jego podstawowym elementem konstrukcyjnym jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Kwota wolna od podatku wynosi 17 mln zł miesięcznie. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną. Przewidziano dwie stawki podatku. Pierwsza wyniesie 0,8 proc. i obejmie miesięczny przychód ponad kwotę wolną, ale nieprzekraczający 187 mln zł. Natomiast stawką 1,4 proc. będzie opodatkowana nadwyżka przychodu ponad kwotę 187 mln zł.
 • Wprowadzono do systemu nową usługę Odzyskaj pieniądze z Kaczmarski Inkasso. Jest to usługa wspierająca przedsiębiorców w zakresie odzyskiwania przeterminowanych należności. Przedsiębiorca przekazuje firmie Kaczmarski Inkasso dane o nieopłaconych w terminie dokumentach wraz z danymi nierzetelnych kontrahentów. Na tej podstawie KI podejmuje działania w celu ściągnięcia płatności. Obsługa nowej funkcji w programie jest bardzo prosta. W modułach Rozrachunki wg kontrahentów, Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki z kontrahentem dostępna jest kolumna, w której przy przeterminowanych należnościach znajduje się polecenie Odzyskaj pieniądze. Wywołuje ono kreator, który pozwala zlecić sprawę do windykacji.
 • Wprowadzono zmiany umożliwiające obsługę opłaty cukrowej od napojów: - w kartotece towarów dodano nową zakładkę "Opłaty", na której umożliwiono oznaczenie, czy towar podlega opłacie; - w kartotece kontrahentów umożliwiono oznaczenie, czy dany kontrahent podlega opłacie cukrowej; - podczas wystawiania dokumentów umożliwiono zaznaczenie, czy dla pozycji towarowej naliczany jest opłata cukrowa i w jakiej wysokości; - dodano ustawienia w parametrach kontrahentów i dokumentów sprzedaży. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (zostanie wyłączony, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano możliwość włączenia blokady lub ostrzeżenia przez wystawieniem faktury sprzedaży detalicznej do paragonu z NIP-em i wartością nie przekraczającą kwoty 450 PLN lub 100 EUR.
 • Dodano operację zbiorczą umożliwiającą zmianę znacznika "Podatnik VAT zarejestrowany w UE" w danych kontrahentów.
 • Podczas ustawiania transakcji unijnych na dokumentach faktury VAT sprzedaży lub zakupu dla/od klienta pochodzącego z Irlandii Północnej, z datą zakończenia dostawy po 1 stycznia 2021 dodano wyświetlanie ostrzeżenia o braku możliwości stosowania transakcji unijnej w przypadku świadczenia usług.
 • Podczas wprowadzania faktur zaliczkowych oraz ich korekt dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii, dla których data otrzymania zaliczki jest po 1 stycznia 2021 roku, dodano ostrzeżenie przed zapisem dokumentu z transakcją unijną.
 • Podczas wprowadzania korekt do faktur dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii, z datą zakończenia dostawy po 1 stycznia 2021 r., dodano ostrzeżenie przed przypadkowym zapisem dokumentu z transakcją unijną.
 • Podczas zapisu deklaracji Intrastat za miesiąc z 2021 roku lub późniejszy, dodano komunikat ostrzegający przed przypadkowym zapisem deklaracji, na której znajdują się pozycje towarowe związane z Wielką Brytanią.
 • Poprawiono błąd polegający na uruchamianiu na nowo założonych podmiotach przypomnienia o konieczności uruchomienia kreatora do zmian związanych oznaczeniami JPK VAT.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie dokumentu KFWN do FWN, w przypadku wystąpienia na dokumencie usługi jednorazowej i braku określenie domyślnego oznaczenia JPK VAT dla usług jednorazowych w parametrach.
 • Poprawiono działanie opcji F9 dla automatycznych operacji VAT. Poprzednio pokazywany podgląd dotyczył innego dokumentu.
 • Poprawiono kopiowanie listy w plikach JPK_V7. Poprzednio po zatwierdzeniu listy wartości w kolumnach ze znacznikami nie były przenoszone.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z odczytem atrybutu ObiektId obiektu InsERT.SesjaKasowa.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z odczytem atrybutu ObiektId obiektu InsERT.StanSesjiKasowej.
 • W inwentaryzacji cząstkowej poprawiono błąd uniemożliwiający sortowanie pozycji dokumentu.
 • W momencie ustawiania transakcji na dokumentach handlowych dodano ostrzeżenie dotyczące ustawiania transakcji unijnych dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii. Po brexicie, od 1 stycznia 2021 r., w handlu z klientami z Wielkiej Brytanii należy stosować transakcje exportu i importu towarów zamiast transakcji WDT i WNT.
 • W operacji zbiorczej umożliwiającej zmianę oznaczeń JPK VAT na dokumentach poprawiono błąd mogący powodować nie naniesienie zmian na wszystkie zaznaczone dokumenty. Błąd występował tylko w przypadku posortowania listy dokumentów według zawartości kolumny "Oznaczenie dla JPK VAT".
 • W słowniku Państwa, ze względu na brexit, który nastąpił 01.01.2021 r., usunięto dla Wielkiej Brytanii znacznik "Członek Unii Europejskiej". Dodano także nową wartość w słowniku "Irlandia Północna" z kodem UE "XI".
 • Wprowadzono zmianę parametru Compatibility Level dla baz danych, z którymi współpracuje system InsERT GT. Bazy, w których do tej pory parametr Compatibility Level był ustawiony na poziomie 80 lub 90, zostaną podniesione do wartości 100, co oznacza zgodność wersją MS SQL Server 2008R2.