InsERT S.A.

Subiekt GT
ulepszenia

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.56 SP2 HF2 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.56 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.56 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.56 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.56, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.56

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.56 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwości ostrzegania i blokowania przed wpisaniem dokumentu przyjęcia lub zakupu z numerem, który został już wprowadzony do programu dla danego kontrahenta.
 • Dodano możliwość wydruku wyniku sprawdzenia statusu podmiotu w VAT oraz w VIES.
 • Na wydruku faktury z oświadczeniem nabywcy wyrobów węglowych, w przypadku wydruku faktury detalicznej, usunięto zbędne tam podpisy do oświadczenia.
 • Poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane przerwanie wczytywania kontrahentów z pliku EPP w niektórych przypadkach, gdy w pliku istniały powielone numery NIP.
 • Poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie programu przy powielaniu paragonu z różnymi datami sprzedaży i wystawienia.
 • Poprawiono działanie grida w informatorze o towarze. W niektórych przypadkach nieprawidłowo ustawiały się szerokości kolumn przy włączonym autodopasowaniu.
 • Poprawiono wartość identyfikatora dokumentu przekazywaną do komunikatu o niepoprawnym zapytaniu SQL definiującym pole P_2A w pliku JPK_FA.
 • Przy powielaniu zamówień poprawiono ustawianie liczby dni kredytu kupieckiego.
 • Przy sprawdzaniu statusu podmiotu w VAT/VIES dodano godzinę sprawdzenia. Jest ona rejestrowana na podstawie godziny w komputerze użytkownika.
 • Ukryto pole ustawiania kursu waluty w mechanizmie przekształcania zamówień od klientów w zamówienia do dostawców.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z ustawianiem rachunku bankowego podczas korzystania z metody PobierzParametryKontrahenta() obiektu InsERT.SuDokument.
 • W zestawieniu "Zakup wg asortymentu" dodano wybór opłat w filtrze 'Rodzaj elementu".
 • Zablokowano możliwość zapisania dokumentu IWz z włączonym filtrowaniem pozycji. Zapis dokumentu w takim przypadku prowadził do dublowanie numerów LP.
 • Zablokowano możliwość zbiorczej edycji nieaktywnych towarów (towarów tych nie można edytować standardowo).