InsERT S.A.

Subiekt GT
ulepszenia

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.59 HF2 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.59 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.59 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.59 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.59, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.59

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.59 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano obsługę nowego rodzaju pliku JPK_FA_RR. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (będzie niedostępny, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Na fakturach zakupu dodano znacznik "Mechanizm podzielonej płatności". Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (dostęp do funkcji zostanie zablokowany, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Na należnościach i zobowiązaniach dodano znacznik Podzielona płatność. Zaznaczenie znacznika powoduje, że program ostrzega jeśli rozrachunek nie został rozliczony w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Umożliwiono zbiorcze rozliczanie za pomocą operacji bankowej typu podzielona płatność.
 • W oknie "Rozrachunki" wyświetlanym z poziomu dekretu (F11) dla należności i zobowiązań dodano znacznik Podzielona płatność. Jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia wtedy, gdy rozrachunek nie został rozliczony w mechanizmie podzielonej płatności.
 • W parametrach dokumentów dodano znacznik umożliwiający wyłączenie wydruku na zwykłej drukarce, jeśli dokument ma ustawiony wydruk na urządzeniu fiskalnym. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (zostanie zablokowany, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • W parametrach wpłat i wypłat bankowych dodano opcję umożliwiającą niegenerowanie automatycznych transferów VAT.
 • W słowniku Rejestry księgowe dodano znacznik Ustaw znacznik mechanizm podzielonej płatności na rozrachunku. Opcja powoduje zaznaczenie pola Podzielona płatność na rozrachunku utworzonym na dekrecie.
 • W szablonach wiadomości SMS dla obiektu Klient dodano możliwość definiowania autotekstów: "Liczba należności nierozliczonych", "Liczba należności spóźnionych nierozliczonych", "Suma należności nierozliczonych" i "Suma należności spóźnionych nierozliczonych".
 • W transferach pomiędzy rachunkami bankowymi oraz pomiędzy kasami, dla transferów PLN-waluta, umożliwiono transfer nawet, gdy kwoty po przeliczeniu na PLN nie zgadzają się.
 • Dodano automatyczne ustawienie metody płatności na przelew PP podczas rozliczania rozrachunków podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano automatyczne ustawienie transakcji oczekującej jako podzielonej płatności podczas tworzenia transakcji z rozrachunków podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano kolumnę Mechanizm podzielonej płatności do okna rozliczania przez skojarzenie.
 • Dodano kolumnę oraz filtr o nazwie "Metoda podzielonej płatności" w komponentach rozrachunkowych.
 • Dodano nowy komponent Rozliczenia pośredników szybkich płatności. Komponent służy do wspomagania rozliczeń z pośrednikami szybkich płatności, np. Przelewy24.
 • Dodano pozycje mobilny token do filtra Typ operacji w zestawieniu Raport bankowości on-line.
 • Dodano słownik Szybkich płatności służący do konfiguracji połączenia z Przelewami24.
 • Dostosowano mechanizm rozliczeń przez skojarzenie do zmian w mechanizmie podzielonej płatności. M.in. zezwolono na zbiorcze rozliczenie oraz dodano sprawdzanie, czy rozrachunek podlega pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Na oknie operacji bankowej, w tym dla Homebankingu oraz Bankowości on-line, dodano możliwość dodania kategorii.
 • Poprawiono błąd powodujący problem z importem tekstowych wzorców wydruków. Objawem problemów był komunikat "Błędny format wydruku. Strona nie może zostać dodana."
 • Poprawiono błąd powodujący wpisywanie kolejnych rekordów do tabeli pd_Sesja przez wątek obsługujący wysyłkę wiadomości SMS po każdym uruchomieniu tego wątku.
 • Poprawiono błąd związany z ustawianiem daty modyfikacji wiadomości SMS i osoby dodającej wiadomość. Wartości te nie były ustawiane w przypadku dodawania w programie pojedynczego SMS-a z innych modułów niż moduły wiadomości.
 • Poprawiono pobieranie kursu dla kompensat. Obecnie kurs pobierany jest na podstawie daty zatwierdzenia kompensaty.
 • Poprawiono poziom szyfrowania dla komunikacji z Portalem podatkowym oraz z Wykazem podatników VAT.
 • Poprawiono problem z brakiem zawartości pól "pozostało" i "w terminie" na zakładce "inne" na niektórych wzorach wydruków.
 • Przy tworzeniu operacji bankowej z poziomu Homebankingu poprawiono datę, na podstawie której pobierano kurs operacji. Poprzednio była brana data księgowania zamiast daty operacji.
 • Przywrócono kolejność przechodzenia między polami "Termin" i "Kredyt kupiecki" podczas wpisywania faktury zakupu.
 • Rozbudowano interfejs programistyczny Sfera o obsługę dodawania i wysyłki wiadomości SMS. W tym celu dodano między innymi obiekty: InsERT.SMS, InsERT.SMSKolekcja, InsERT.SMSManager.
 • Status podatnika VAT zwracany przez Wykaz podatników VAT jest zawsze zwracany na dzień sprawdzenia. Dlatego poprawiono komunikacje z Wykazem tak, by data stanu na dzień zawsze zgadzała się z datą sprawdzenia.
 • Umożliwiono wygenerowanie automatycznych transferów z rachunku VAT dla przelewów podatkowych oraz ZUS.
 • W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie InsERT.Importer poprawiono błąd związany z zapisywaniem dokumentów z pliku wymiany danych epp i polegający na niezachowywaniu oryginalnego numeru dokumentu w przypadku użycia metody Importer.ZapiszObiekt(dokId, SubiektDokumentEnum.gtaSubiektDokumentDowolny).
 • W komponentach dokumentów handlowych (m.in. Faktury sprzedaży, Sprzedaż detaliczna, Zamówienia od klientów) dodano opcję Aktualizuj statusy szybkich płatności. Opcja pobiera statusy płatności, które uległy zmianie od ostatniego sprawdzania.
 • W komponentach dokumentów handlowych (m.in. Faktury sprzedaży, Sprzedaż detaliczna, Zamówienia od klientów) dodano opcję Sprawdź status szybkiej płatności dokumentu. Opcja pobiera status powiązanej z dokumentem szybkiej płatności.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS w oknie edycji numerów telefonów dodano kontekstowe wyświetlanie nazwy kontrahenta.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, na liście odbiorców wiadomości dodano kolumnę z nazwą powiązanego obiektu.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, w oknie podsumowania dodano możliwość zakończenia procesu generowania wiadomości.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, w oknie podsumowania dodano obsługę skrótu klawiaturowego Ctrl+a. Skrót umożliwia zaznaczenie całej treści podsumowania.
 • W mechanizmie blokad wielostanowiskowych poprawiono błąd mogący powodować problemy z wysyłką wiadomości SMS w przypadku wysyłki danej wiadomości i jej jednoczesnej edycji lub próby wycofania ze skrzynki nadawczej na innym stanowisku sieciowym.
 • W opcji sprawdzania statusu VAT na podstawie numeru NIP zaktualizowano nazwę opcji Portal podatkowy na Wykaz podatników VAT.
 • W parametrach kompensat dodano możliwość ustawienia pobierania kursu na dzień zatwierdzenia kompensaty oraz dzień poprzedzający zatwierdzenie kompensaty.
 • W parametrach wiadomości SMS w mechanizmie zmiany nazwy nadawcy dodano zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem okna parametrów, bez zapisania i wysłania do zatwierdzenia zmienionej nazwy nadawcy.
 • W szablonach wiadomości SMS dla obiektu Dokument dodano możliwość definiowania autotekstu "Numer oryginału".
 • W transferach pomiędzy rachunkami bankowymi oraz pomiędzy kasami dodano możliwość ustawienia daty wypływu oraz wpływu środków.
 • W wiadomościach SMS poprawiono błąd mogący powodować zapis błędnej ilości znaków z jakich została zbudowana wiadomość. Błąd występował w przypadku zbiorczego tworzenia wiadomości dłuższych niż przypisany do taryfy limit znaków dla pojedynczej części wiadomości.
 • W wiadomościach SMS poprawiono błąd pozwalający zmieniać treść wysłanej już wiadomości za pomocą autotekstów.
 • Zaktualizowano listę kodów krajów pochodzenia dostępną w kartotece towarów na zakładce "Inne".
 • Zlikwidowano komunikat o powielonym numerze dokumentu PZ, gdy numer jest pusty.