Opis zmian (1.63)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.63 SP1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.63 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.63 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.63 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.63, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.63

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.63 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano mechanizm zatwierdzania transferów środków pieniężnych z kasy do kasy. Mechanizm można włączyć indywidualnie dla każdej kasy. W tym celu w danych kasy dodano znacznik "Wymagaj potwierdzenia dokumentu Kasa przyjmie, wygenerowanego dla transferu do tej kasy". Funkcja jest zabezpieczona aktywnym abonamentem.
 • Dodano obsługę nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K na potrzeby wewnętrzne. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (zostanie zablokowany, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • W zestawieniu Rozrachunki na dany dzień oraz Rozrachunki na dany dzień ze spłatami dodano kolumnę oraz filtr Magazyn. Kolumna została również dodana na wydruk.
 • W związku z wchodzącymi od 1 lipca 2020 r. w życie nowymi klasyfikacjami towarów i usług (PKWiU 2015 i CN) oraz obowiązkiem stosowania nowej matrycy stawek VAT wprowadzono specjalne przypomnienie oraz kreator zmian, które ułatwią wykonanie zmian w kartotece w odpowiednim momencie. Ponadto w kreatorze zmian wprowadzono możliwość oznaczenia towarów dla nowego JPK VAT (JPK_V7M i JPK_V7K).
 • Do kontrolek wyboru rachunku podmiotu, np. na zakładce Bank, w opcji Rozlicz dodano nazwę rachunku nadaną przez użytkownika.
 • Dodano nowy mechanizm zbierania opcjonalnych danych telemetrycznych na potrzeby badań, analiz i prognoz potrzeb oraz preferencji użytkownika oprogramowania.
 • Dodano obsługę sesji kasowych. Funkcja dostępna jest w Laboratorium.
 • Dodano wydruki dokumentów na drukarkach fiskalnych (jako wydruki niefiskalne). Funkcja dostępna jest w Laboratorium.
 • Na białej liście dodano kolumnę z informacją, że dany rachunek jest domyślnym rachunkiem w kartotece kontrahenta.
 • Na paragonach ustawiono domyślnie możliwość wpisywania numerów NIP. Nie ma potrzeby przestawiania znacznika z <brak> na <NIP>. Dodano również sprawdzanie poprawności wprowadzonego NIP-u. W przypadku niepodania NIP-u znacznik automatycznie przestawi się na <brak> podczas zapisu dokumentu.
 • Na wydruku "FS akcyza, dokument dostawy" poszerzono kolumnę zawierającą przeliczoną na kg ilość węgla.
 • Na wydruku "FS akcyza, zwolnienie, oświadczenie nabywcy wyrobów węglowych" poszerzono kolumnę zawierającą przeliczoną na kg ilość węgla.
 • Na zamówieniach od klienta poprawiono błąd powodujący błędne zaokrąglenia w kwocie płaconej gotówką, gdy kwota płatności byłą dzielona na gotówkę i kredyt kupiecki.
 • Poprawiono błąd powodujący uszkodzenie wydruku w niektórych przypadkach po wprowadzeniu tagów w nagłówku wydruku.
 • Poprawiono błąd powodujący wliczanie do maksymalnego limitu kredytowego faktury detalicznej wystawianej do paragonów imiennych z kredytem kupieckim.
 • Poprawiono błąd powodujący, że po konwersji danych z wersji 1.60 przestały być widoczne historyczne dane sprawdzenia rachunków bankowych.
 • Poprawiono błąd występujący w programie serwisowym SerwisUni w wersji 1.62.
 • Poprawiono problem ustawiania statusu VIES podatnika jako nieaktywnego w przypadku wystąpienia błędu połączenia.
 • Poprawiono problem z brakiem możliwości realizacji kompensaty z poziomu serwisu Rozliczenia pośredników płatności.
 • Poprawiono problem z wydrukiem z zestawienia weryfikacji rachunków bankowych na białej liście w przypadku ustawienia niestandardowego formatowania daty.
 • Rozwiązano problem z długim czasem ładowania się okna Parametry/Aktualizacje programu. W niektórych wypadkach ładowanie okna mogło zająć nawet kilkanaście sekund.
 • Usprawniono mechanizm przeszukiwania listy słowników i parametrów. Jeśli w wyniku filtrowania lista słowników lub parametrów została zawężona do jednej pozycji, kolejne wciśnięcie klawisza Enter powoduje otwarcie znalezionych parametrów lub słownika.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.SuPozycja dodano atrybut TowarKodCN. Atrybut umożliwia odczyt kodu CN (Nomenklatury Scalonej) towaru występującego na pozycji dokumentu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość rozliczenia rozrachunku za pośrednictwem interfejsu użytkownika. W tym celu dodano między innymi obiekt InsERT.FinRozlicz oraz metodę UtworzRozliczenie w kolekcji InsERT.FinRozliczenia.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z kontrolowaniem nieprawidłowego uprawnienia w momencie zmiany statusu dokumentu typu Zamówienie od klienta. Zamiast uprawnienia "Zamówienia od Klientów - zmiana statusu rezerwacji" sprawdzane było uprawnienie "Dokumenty - zmiana skutku magazynowego".
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z wyświetlaniem modalnych komunikatów dla użytkownika, w czasie fiskalizacji dokumentów, także w przypadku pracy Sfery w tle.
 • W interfejsie programistycznym Sfera w metodzie DrukujDoPlikuNotaOdsetkowa(NotaOdsetkowa structNotaOdsetkowa, int lWzorzec, string bstrSciezka, out int lIdFinDok, TypPlikuEnum eTypPliku = TypPlikuEnum.gtaTypPlikuPDF) obiektu InsERT.FinDokument poprawiono błąd związany z działaniem atrybutu lIdFinDok.
 • W interfejsie programistycznym Sfera w metodzie PrzeliczWedlugRabatu() obiektu InsERT.SuPozycje poprawiono błąd związany z przeliczaniem kwoty do zapłaty. W tej chwili kwota ta przelicza się automatycznie, wcześniej konieczne było zastosowanie metody Przelicz() na dokumencie.
 • W programie przygotowano szereg funkcji do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K. Jednak w ustawie tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0 przesunięto termin wejścia w życie obowiązku stosowania nowych struktur JPK_VAT na 1 października 2020 r. Wprowadzone zmiany nie zostały usunięte z programu - obecnie można się z nimi zapoznać w celach testowych, o czym będą przypominać specjalne komunikaty.
 • W serwisie Homebanking dla wczytywania pliku MT940 za pomocą parsera Alior Bank poprawiono rozpoznawanie typu przelewu Podzielona Płatność oraz Automatyczna Operacja VAT.
 • W serwisie Homebanking dla wczytywania pliku MT940 za pomocą parsera BGŻ BNP Paribas poprawiono rozpoznawanie pola tytuł. Poprzednio w niektórych przypadkach do pola Tytuł była dodawana ostatnia cyfra kodu transakcji.
 • W serwisie Homebanking dla wczytywania pliku MT940 za pomocą parsera Pekao Prooffice\Multicash Pro poprawiono rozpoznawanie typu przelewu Podzielona Płatność oraz Automatyczna Operacja VAT.
 • W serwisie Homebanking zmieniono nazwę parsera wyciągów MT 940 z Credit Agricole na Credit Agricole dla Klientów Korporacyjnych.
 • W zestawieniu Rozrachunki na dany dzień oraz Rozrachunki na dany dzień ze spłatami, w filtrze Typ rozrachunku dodano możliwość multiwyboru.
 • Zaktualizowano klauzulę drukowaną na wydruku zwrotu detalicznego.