Opis zmian (1.64)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.64 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.64 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.64 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.64 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.64, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.64

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.64 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Od 1 października 2020 r. wchodzi w życie obowiązek stosowania nowego pliku JPK_VAT. Plik ten musi być znacznie bardziej rozbudowany od dotychczasowego - podatnik jest zobowiązany m.in. do informowania o 13 grupach sprzedawanych produktów (tzw. oznaczenia JPK_VAT). Do systemu dodano specjalny kreator, który pozwala wprowadzić te oznaczenia dla towarów i usług w dowolnym momencie. Gdy towar/usługa z przypisanym oznaczeniem wystąpi na dokumencie handlowym, wówczas oznaczenie automatycznie przeniesie się na dokument.
 • W przedpłatach, w dokumentach handlowych dodano możliwość wykorzystania karty płatniczej. Po stworzeniu dokumentu utworzona zostanie należność na centrum rozliczeń kart oraz spłata należności na kontrahenta dokumentu.
 • Do wydruków niefiskalnych (funkcjonalność dostępna w Laboratorium) dodano wydruk paragonów i paragonów imiennych.
 • Do wydruków niefiskalnych (funkcjonalność dostępna w Laboratorium) dodano wydruki zamówień od klienta.
 • Dodano możliwość zbiorczego drukowania wydruków niefiskalnych (funkcjonalność dostępna w Laboratorium).
 • Dodano obsługę skrótów klawiszowych Ctrl+C i Ctrl+V na dokumentach inwentaryzacji.
 • Na wydrukach niefiskalnych (funkcjonalność dostępna w Laboratorium) dodano pola z wartością wydanych/zwróconych opakowań zwrotnych.
 • Na zamówieniach od klienta poprawiono błąd powodujący zły podział kwot w formach płatności w przypadku przyjęcia zaliczki na zakładce "Zaliczka".
 • Poprawiono błąd powodujący brak wydruku adresu dostawy w sytuacji, gdy na wydaniu zewnętrznym wybrano płatnika innego niż odbiorca.
 • Poprawiono błąd powodujący brak wydruku adresu dostawy w sytuacji, gdy na zamówieniu lub na zamówieniu zaliczkowym wybrano odbiorcę innego niż nabywca.
 • Poprawiono błąd powodujący nachodzenie pola Odebrał na pole Razem, w przypadku gdy na wzorcu zamówienia od klienta wyłączono pole Drukuj planowaną formę płatności.
 • Poprawiono błąd powodujący pozostawianie w polu tw_IdUJM identyfikatora jednostki miary po usunięciu jednostki z zakładki Miary.
 • Poprawiono błąd powodujący, że przy braku uprawnienia do poprawy dokumentów wystawionych przez innego użytkownika brakuje możliwości edycji zamówienia różnicowego przez użytkownika, który utworzył zamówienie pierwotne. Zamówienie różnicowe powstało przy realizacji zamówienia pierwotnego przez innego użytkownika.
 • Poprawiono błąd związany z brakiem ukrywania uprawnień do funkcji i mechanizmów umieszczonych w Laboratorium.
 • Poprawiono pojawiające się w niektórych sytuacjach błędne podpowiadanie pracownika w polu Odebrał na fakturze sprzedaży.
 • Poprawiono przesunięcie nagłówków na wydruku dokumentów po zastosowaniu tagów.
 • Poprawiono ustawianie terminu płatności na datę wystawienia automatycznie wtedy, gdy forma płatności to w 100% płatność gotówką.
 • Umożliwiono w operacji bankowej utworzonej z poziomu Homebankingu wpisanie wartości VAT na instytucję. Wpisanie wartości VAT powoduje stworzenie automatycznej operacji VAT z powiązanym rachunkiem VAT lub na ten rachunek.
 • Uproszczono proces zakładania Konta InsERT. W tej chwili nie jest konieczna aktywacja konta przed jego podłączeniem do programu.
 • W e-Sprawozdawczości JPK_VAT zmieniono działanie klawisza Insert. Po dacie 01.11.2020 klawisz Insert dodaje nowy plik JPK_V7 zgodnie z ustawioną metodą rozliczania VAT.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę metod do odczytu i zapisu atrybutów własnych w obiekcie InsERT.DanePodmiotu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę metod do odczytu i zapisu pól własnych w obiekcie InsERT.DanePodmiotu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę metody Drukuj dla obiektów typy wpłata i wypłata bankowa (InsERT.FinDokument).
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę sesji kasowych. W tym celu dodano m.in. obiekty: InsERT.SesjaKasowa, InsERT.SesjeKasoweManager, InsERT.SesjeKasoweKolekcja.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na uruchamianiu procesu Sugestie.exe w momencie wystąpienia nieoczekiwanego zamknięcia programu, także w przypadku, gdy sfera uruchomiona została bez interfejsu użytkownika.
 • W interfejsie programistycznym Sfera rozszerzono działanie atrybuty Opis obiektu FinDokument na dokumenty typu wpłata i wypłata bankowa.
 • W inwentaryzacji cząstkowej i zbiorczej dodano do okna sposobu wyliczania dokumentu znacznik Przelicz tylko pozycje z zerową ceną. Dzięki temu możliwe będzie zastosowanie innego algorytmu pobierającego ceny dla pozycji, które mają zerową cenę w podstawowym algorytmie.
 • W kartotece towarów przywrócono skrót Alt+K dla kalkulacji cen i wprowadzono skrót Alt+C dla kodów CN.
 • W obszarze obsługi sesji kasowych dodano uprawnienie Sesje kasowe - otwarcie sesji dla innego użytkownika.
 • W oknie Wysyłka elektroniczna dla plików JPK poprawiono nazwę Data odebrania UPO na Data wygenerowania UPO.
 • W pliku EPP przy komunikacji Subiekt-Subiekt poprawiono błędną wartość pola nr 5 w sekcji [ZAWARTOSC] na 1.
 • W procesie zakładania Konta InsERT dodano automatyczne podłączanie założonego konta do programu.
 • W sesjach kasowych dodano nowy status rozliczenia sesji "Częściowo zgodna". Status ten oznacza, że sumaryczny rzeczywisty stan środków w gotówce i płatności kartą jest zgodny z ewidencyjnym, ale istnieją niezgodności dla poszczególnych form płatności, co najczęściej jest powodowane błędnym przypisaniem formy płatności w dokumencie handlowym.
 • W słownikach kodów CN i PKWiU dodano wyszukiwanie pozycji po F8.
 • W słowniku Rachunki podmiotu dodano kolumnę Rachunek VAT.