InsERT S.A.

Rachmistrz GT
ulepszenia

Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.54 HF3 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.54 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.54 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.54 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.54, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.54

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.54 Rachmistrza GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu VAT kontrahenta poprzez podanie NIP-u bez konieczności zakładania kartoteki kontrahenta. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzanie nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Umożliwiono sprawdzenie statusu podmiotu w VAT dla pliku JPK_VAT. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można sprawdzić statusu podmiotu w VAT).
 • Dla list nieedycyjnych dodano możliwość włączenie zawijania treści niemieszczącej się w kolumnie listy w wiersze. W tym celu w parametrach list dodano znacznik "Zawijanie wierszy".
 • Dodano możliwość założenia Konta InsERT z poziomu dowolnego programu. Konto InsERT jest niezbędne do aktywnego korzystania z Forum użytkowników InsERT GT. Zapewnia również dostęp do specjalnego serwisu Konto InsERT, który służy m.in. do zarządzania licencjami i rozszerzeniami do programów. Umożliwia także aktualizację danych rejestracyjnych i kontaktowych.
 • Dodano nowe uprawnienie do poprawiania i usuwania dokumentów wystawionych przez innego użytkownika.
 • Dodano pobieranie kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w deklaracji VAT-7(18) z deklaracji VAT-7K(11).
 • Ikonę usługi e-archiwizacja przeniesiono na pasek narzędzi.
 • Kontrolka daty wykorzystywana m.in. w zestawienia była ograniczona do 2020 roku. Przedłużono zakres lat do roku 2030.
 • Poprawiono drukowanie przelewu dla deklaracji VAT-7K(12).
 • Poprawiono problem automatycznego przestawiania miesiąca odliczenia VAT przy edycji wydatku w eksploatacji pojazdu. Miesiąc odliczenia przestawiał się na zgodny z datą zakończenia dostawy.
 • Poprawiono problem przy zbiorczym pobieraniu statusu podmiotu w VAT na Windowsie 7. Przy niektórych konfiguracjach systemu pobieranie nie działo.
 • Poprawiono sprawdzanie poprawności adresu e-mail podczas generowania pliku JPK_VAT. Obecnie e-mail jest sprawdzony zgodnie ze schemą do pliku JPK_VAT.
 • Poprawiono wystawianie deklaracji VAT-7K w wersji 12 za pomocą programu Biuro GT. Poprzednio Biuro GT dodawało VAT-7(18) zamiast VAT-7K(12).
 • Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów wg NIP-u, jeśli w kartotece NIP zapisany jest bez kresek, a wyszukiwanie odbywa się z kreskami. Zmiana obejmie kontrahentów dodawanych po wprowadzeniu poprawki.
 • Usprawniono generowanie plików JPK w e-Kontrolach podatkowych. Dodano osobne opcje dodania dla każdego rodzaju pliku osobno.
 • W informatorze kontrahenta dodano licznik pokazujący liczbę wierszy, liczbę zaznaczonych wierszy i numer bieżącego wiersza.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Kontrahent dodano metodę PokazWiarygodnoscPlatnicza(DateTime dtDataOd, DateTime dtDataDo, bool vbPokazujRozliczone). Metoda umożliwia wyświetlenie okna z historią płatności i rozliczeń danego kontrahenta.
 • W komunikacie o niezgodnej wersji pliku konfiguracyjnego XML dodano informację o lokalizacji pliku.
 • W mechanizmie śledzenia zmian bazodanowych (tzw. "Szpieg"), dodano możliwość zbiorczego usuwania zapisanych zmian starszych niż określona, przez użytkownika, data.
 • W oknie Konwersja bazy danych dodano link: Najczęściej zadawane pytania związane z konwersją bazy danych.
 • W słowniku treści dokumentów RODO dodano obsługę akapitów.
 • Wprowadzono poprawki w mechanizmie zwalniania połączeń do bazy danych podczas konwersji podmiotu wywoływanej funkcją Zmień podmiot. Mogło to powodować losowe problemy z konwersją podmiotów.
 • Wprowadzono wymagalność pola Email w kreatorze rejestracji licencji.
 • Wyeliminowano problem polegający na tym, że instalator programu "zawieszał się" po wpisaniu pierwszego znaku w polu Adresu serwera (wariant instalacji: Praca zdalna).
 • Zmieniono kontrolkę służącą do wyświetlania w programie treści HTML ze zgodnej z programem Internet Explorer w wersji 7 na zgodną z IE w wersji 11.