InsERT S.A.

Rachmistrz GT
ulepszenia

Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.53 SP2 HF2 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.53 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.53 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.53 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.53, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.53

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.53 Rachmistrza GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano nową deklarację VAT-7 w wersji 18. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę deklaracji.
 • Dodano nową deklarację VAT-7K w wersji 12. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę deklaracji.
 • Dodano nową deklarację VAT-8 w wersji 9. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę deklaracji.
 • Dodano nową deklarację VAT-9M w wersji 8. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę deklaracji.
 • Dodano nowy rodzaj rachunku bankowego podmiotu: rachunek VAT.
 • Dla podmiotów z licencją na biuro rachunkowe wydruk dokumentu UPO będzie zawierał w stopce: pełną nazwę podmiotu, nazwę deklaracji, okres, typ pliku jpk i nazwę tego pliku.
 • Dodano możliwość wydruku zgód na przetwarzanie danych osobowych mających status "Oczekuje".
 • Poprawiono błąd w polach własnych rozszerzonych sypu słownik, polegający na braku automatycznego uzupełnienia definicji zapytania sql dla słownika "Stawki opłat specjalnych".
 • Poprawiono generowanie plików JPK_VAT z Biura GT. Poprzednio generowane pliki niepoprawnie zapisywały dane o pliku. Korekta takiego pliku wstawiała w numer korekty wartości minusowe. Zawartość pliku była poprawna.
 • Poprawiono liczenie amortyzacji. Ostatnia amortyzacja w roku jest korygowana tak, by suma amortyzacji w roku równała się wartości początkowej przemnożonej przez współczynnik amortyzacji.
 • Poprawiono podpowiadanie wersji pliku przy generowaniu korekty plików JPK. Obecnie podpowiada się najnowsza wersja pliku.
 • Rozdzielono deklaracje VAT-7 od deklaracji VAT-7K.
 • Wykonano zmiany w launcherze instalacyjnym programu mające na celu unowocześnienie interfejsu i lepszą obsługę skalowania na monitorach wysokiej rozdzielczości.
 • Zmieniono podpis e-deklaracji na format XAdES z funkcją skrótu SHA-256.
 • Zmieniono podpis JPK na format XAdES z funkcją skrótu SHA-256.