Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (1.79)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.79 SP1 HF3 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.79 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.79 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.79 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.79, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.79

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.79 Rachmistrza GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Udostępniono wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-36L(20).
 • Udostępniono wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-28(26).
 • Udostępniono wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-RB(2).
 • Dodano nową wersję CIT-8(33). Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korekty.
 • Zaimplementowano nową schemę do deklaracji DSF-1(2) w wersji 2-0E.
 • W module Dokumenty firmy/Portal biura przywrócono działanie opcji "Zapisz dokument jako" uruchamianej linkiem widocznym na oknie podglądu dokumentu.
 • Naprawiono link Pokaż dokument źródłowy, który nie był aktywny, w przypadku gdy dokument został wprowadzony jako dowód wewnętrzny.
 • W zestawieniu Podliczenie VAT i w raporcie Ewidencji VAT w Portalu Biura poprawiono pobieranie danych z Ewidencji VAT zakupu. W przypadku zakupu - ze stawką VAT „zw”, korektą VAT z powodu nieterminowych płatności lub transakcją trójstronną (nabycie) WTTN - pobierana będzie zawsze wartość VAT do odliczenia z Ewidencji VAT zakupu.
 • W deklaracjach skarbowych poprawiono działanie opcji Weryfikuj e-Deklaracje. W niektórych przypadkach zaznaczane były inne pola niż wymienione w komunikacie o błędzie.
 • Poprawiono działanie operacji Koryguj dla JPK_VAT. W niektórych przypadkach, po zmianie kolejności dokumentów w Ewidencjach VAT (np. poprzez usunięcie dokumentu i dodanie go na nowo lub edycję dat) program generował niepotrzebnie korektę części ewidencyjnej.
 • Poprawiono błąd występujący tylko w przypadku pracy na podmiocie z zarejestrowanymi jednocześnie licencjami na biuro rachunkowe i zwykłą firmę. Po przejściu przez kreator rejestracji klienta biura rachunkowego w programie księgowym lub kadrowym połączenie programu sprzedażowego z Kontem InsERT było przywracane bez kontekstu firmy.
 • Poprawiono błąd dla e-Faktury polegający na ponownym pobieraniu danych z xml do zakładki VAT w przypadku, gdy dokument jest wyświetlany z poziomu modułu ewidencji VAT zakupu lub sprzedaży.
 • Przedłużono do 120 dni okres umożliwiający w pełni funkcjonalną pracę na bazach danych bez wypełnionego obowiązku rejestracji klienta biura rachunkowego w Koncie InsERT dla podmiotów z licencjami biura rachunkowego. Brak wypełnienia obowiązku rejestracyjnego w ciągu 120 dni, liczonych od momentu pierwszego uruchomienia programu na wersji 1.78 lub nowszej, będzie skutkował przełączeniem programu w tryb "tylko do odczytu" i ograniczeniem jego funkcjonalności.
 • W deklaracji PIT-36(31) poprawiono pola z wartością należnych zaliczek w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie. W wyniku błędu nie pobierały się dane z zaliczki na podatek PIT dla pierwszego i drugiego kwartału.
 • W KPiR dla Małego ZUS Plus poprawiono odczytywaną z poprzedniego okresu wartość dochodu, który jest podstawą wymiaru składek. Korekta dotyczyła pobieranej wartości zaksięgowanych składek wspólnika i jego osób współpracujących.
 • Poprawiono w raporcie Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dla ryczałtu pole sumy miesięcznych należnych składek za dany rok. Błędnie wykazywane w tym polu było naliczenie z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.
 • Poprawiono wyliczanie składki zdrowotnej dla osób zwolnionych z PIT do 26 r.ż. przy niskich wypłatach.
 • Poprawiono termin płatności PIT-28 na 30 kwietnia 2024 r.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna