InsERT S.A.

Rachmistrz GT
ulepszenia

Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.59 SP1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.59 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.59 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.59 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.59, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.59

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.59 Rachmistrza GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość edycji pliku JPK_VAT.
 • Dodano możliwość porównania pliku JPK_VAT z Ewidencją VAT.
 • Poprawiono błąd powodujący wpisywanie kolejnych rekordów do tabeli pd_Sesja przez wątek obsługujący wysyłkę wiadomości SMS po każdym uruchomieniu tego wątku.
 • Poprawiono błąd związany z ustawianiem daty modyfikacji wiadomości SMS i osoby dodającej wiadomość. Wartości te nie były ustawiane w przypadku dodawania w programie pojedynczego SMS-a z innych modułów niż moduły wiadomości.
 • Poprawiono poziom szyfrowania dla komunikacji z Portalem podatkowym oraz z Wykazem podatników VAT.
 • Status podatnika VAT zwracany przez Wykaz podatników VAT jest zawsze zwracany na dzień sprawdzenia. Dlatego poprawiono komunikacje z Wykazem tak, by data stanu na dzień zawsze zgadzała się z datą sprawdzenia.
 • Uaktualniono certyfikat dla testowej bramki JPK.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS w oknie edycji numerów telefonów dodano kontekstowe wyświetlanie nazwy kontrahenta.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, na liście odbiorców wiadomości dodano kolumnę z nazwą powiązanego obiektu.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, w oknie podsumowania dodano możliwość zakończenia procesu generowania wiadomości.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, w oknie podsumowania dodano obsługę skrótu klawiaturowego Ctrl+a. Skrót umożliwia zaznaczenie całej treści podsumowania.
 • W mechanizmie blokad wielostanowiskowych poprawiono błąd mogący powodować problemy z wysyłką wiadomości SMS w przypadku wysyłki danej wiadomości i jej jednoczesnej edycji lub próby wycofania ze skrzynki nadawczej na innym stanowisku sieciowym.
 • W opcji sprawdzania statusu VAT na podstawie numeru NIP zaktualizowano nazwę opcji Portal podatkowy na Wykaz podatników VAT.
 • W parametrach wiadomości SMS w mechanizmie zmiany nazwy nadawcy dodano zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem okna parametrów, bez zapisania i wysłania do zatwierdzenia zmienionej nazwy nadawcy.
 • W szablonach wiadomości SMS dla obiektu Dokument dodano możliwość definiowania autotekstu "Numer oryginału".
 • W wiadomościach SMS poprawiono błąd mogący powodować zapis błędnej ilości znaków z jakich została zbudowana wiadomość. Błąd występował w przypadku zbiorczego tworzenia wiadomości dłuższych niż przypisany do taryfy limit znaków dla pojedynczej części wiadomości.
 • W wiadomościach SMS poprawiono błąd pozwalający zmieniać treść wysłanej już wiadomości za pomocą autotekstów.