Opis zmian (1.63)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.63 SP1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.63 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.63 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.63 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.63, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.63

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.63 Rachmistrza GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość wydruku plików JPK_V7M i JPK_V7K.
 • Dodano możliwość wydruku załącznika PIT/WZ do Zaliczki PIT.
 • Dodano nową wersję Zaliczki PIT dla ryczałtu, która umożliwia rozliczanie ulgi na złe długi, a także jednoczesne ujęcie przychodów z działalności prowadzonej na własne nazwisko i działalności prowadzonej w formie spółki.
 • Dodano opcję wydruku KPiR zbiorczo za cały okres obrachunkowy oraz możliwość niewyświetlania daty na wydruku.
 • W e-Sprawozdawczości JPK_VAT dodano obsługę pliku JPK_V7K w wersji 1-2E, zastępującego deklaracje VAT-7K oraz poprzednią wersję pliku JPK_VAT. Plik został zabezpieczony aktywnym abonamentem. Generowanie, poprawianie oraz wysyłanie pliku nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny.
 • W e-Sprawozdawczości JPK_VAT dodano obsługę pliku JPK_V7M w wersji 1-2E, zastępującego deklaracje VAT-7 oraz poprzednią wersję pliku JPK_VAT. Plik został zabezpieczony aktywnym abonamentem. Generowanie, poprawianie oraz wysyłanie pliku nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny.
 • W oknie zapisu do Ewidencji VAT zakupu i sprzedaży, w zakładce JPK_VAT dodano nowe pola wymagane w plikach JPK_V7M/JPK_V7K dla rozliczeń na zasadach marży. Wartości nowych pól zostaną zaimportowane do wygenerowanego pliku JPK.
 • Dodano automatyczne dołączanie części deklaracyjnej i ewidencyjnej do korekty plików JPK_V7M i JPK_V7K. Zgodnie z broszurą Ministerstwa Finansów daną część dołącza się do korekty tylko w przypadku występowania w niej zmian.
 • Dodano nowy mechanizm zbierania opcjonalnych danych telemetrycznych na potrzeby badań, analiz i prognoz potrzeb oraz preferencji użytkownika oprogramowania.
 • Dodano obsługę opcji Porównaj z deklaracją dla nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K. Opcja porównuje część deklaracyjną pliku z częścią ewidencyjną.
 • Dodano obsługę opcji Porównaj z ewidencją dla nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K.
 • Dodano obsługę opcji scalania dla nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K.
 • Dodano obsługę sprawdzania statusu VAT oraz VIES dla nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K.
 • Dodano opcję Drukuj przelew dla nowych plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • Poprawiono problem ustawiania statusu VIES podatnika jako nieaktywnego w przypadku wystąpienia błędu połączenia.
 • Poprawiono raportowanie błędów z wypisaniem szczegółów podczas wysyłania raportów do Portalu Biura.
 • Rozwiązano problem powielającej się zakładki "Inne" podczas dodawania zapisów w Ewidencji VAT.
 • Rozwiązano problem z długim czasem ładowania się okna Parametry/Aktualizacje programu. W niektórych wypadkach ładowanie okna mogło zająć nawet kilkanaście sekund.
 • Rozwiązano problem z komunikatem dotyczącym braku oznaczenia metody kasowej w zakładce JPK_VAT, w Ewidencji VAT zakupu po zaznaczeniu opcji "Odliczaj VAT po zapłaceniu". Komunikat nie będzie się pojawiał, jeśli w Danych podmiotu, w zakładce Podatki/Metoda rozliczania VAT ustawiono "Metoda kasowa".
 • Usprawniono mechanizm przeszukiwania listy słowników i parametrów. Jeśli w wyniku filtrowania lista słowników lub parametrów została zawężona do jednej pozycji, kolejne wciśnięcie klawisza Enter powoduje otwarcie znalezionych parametrów lub słownika.
 • W Ewidencji wyposażenia, w polu Pozycja w księdze umożliwiono wpisywanie znaków specjalnych
 • W parametrach JPK i Deklaracji dodano możliwość ustawienia numeru telefonu w plikach JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • W programie przygotowano szereg funkcji do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K. Jednak w ustawie tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0 przesunięto termin wejścia w życie obowiązku stosowania nowych struktur JPK_VAT na 1 października 2020 r. Wprowadzone zmiany nie zostały usunięte z programu - obecnie można się z nimi zapoznać w celach testowych, o czym będą przypominać specjalne komunikaty.
 • W ramach Portalu Biura dodano nową usługę: Dokumenty. Dzięki usłudze Dokumenty możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu Biura dokumentów klienta w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT GT. Usługa jest udostępniona w Laboratorium - można ją aktywować w module Parametry/Laboratorium. Do korzystania z usługi wymagane jest posiadanie Konta InsERT.
 • W Raporcie Rozrachunków dla Portalu Biura rozwiązano problem z wysyłaniem pojedynczego wpisu zobowiązań dla każdego rachunku bankowego, gdy kontrahent ma zdefiniowany więcej niż jeden rachunek.
 • W serwisie e-Sprawozdawczość JPK_VAT dodano nowe kolumny: Do zapłaty, Nadwyżka oraz Do przeniesienia. Nowe kolumny są wypełniane tylko dla nowych plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • Wykonano zmiany, których celem jest prawidłowe obsłużenie wysyłki na bramkę Ministerstwa Finansów plików JPK podpisanych tzw. danymi autoryzującymi.
 • Zaktualizowano parametry wyliczania podatku dochodowego prezentowanego na stronie głównej programu.