Opis zmian (1.66 SP3 HF3)

Wersja 1.66 SP3 HF3 - 12/04/2021

 • Poprawiono wyliczanie i opis pól 106 i 107 na deklaracji CIT-8(30).
 • W załączniku CIT-8/O(17) poprawiono wyświetlanie ostrzeżeń do pól uzależnionych od deklaracji głównej CIT-8.

Wersja 1.66 SP3 HF2 - 07/04/2021

 • Dostosowano mechanizm wyliczania deklaracji CUK (deklaracji opłat od środków spożywczych) do objaśnień opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. W tym celu zmieniono między innymi sposób wykazywania towarów, które zawierają jednocześnie opłatę za kofeinę i taurynę oraz opłatę cukrową wyższą niż 1.20 zł w przeliczeniu za litr. Zmieniono także algorytm uwzględniania ograniczenia opłaty do 1.20 zł w przeliczeniu na litr dla napojów z wysoką zawartością cukrów. W tej chwili ograniczenie jest uwzględniane łącznie dla wszystkich napojów wykazywanych w sekcjach 2, 4 i 5 deklaracji.
 • Umożliwiono wysyłkę elektroniczną deklaracji CIT-8(30).
 • Dodano pole 47a (liczba załączników CIT/KW) do deklaracji CIT-8(30).
 • Naprawiono błąd występujący podczas wycofywania zatwierdzonego pliku JPK_V7M/JPK_V7K. Błąd pojawiał się po wywołaniu operacji "Wysyłka elektroniczna" mimo zamknięcia okna operacji i bez jej kontynuowania.
 • Poprawiono problem z wczytywaniem i wysyłką z PUE deklaracji ZUS - RUD.

Wersja 1.66 SP3 HF1 - 29/03/2021

 • Poprawiono problem z naliczaniem wypłat objawiający się komunikatem "Brak bieżącego rekordu".

Wersja 1.66 SP3 - 25/03/2021

 • Dodano nową wersję (27) deklaracji PIT-37 wraz z załącznikami.
 • Dodano nową wersję formularza PIT/IP(2) stanowiącego załącznik do deklaracji PIT-36(28) i PIT-36L(17).
 • Dodano nowe typy dokumentów w schematach importu: składki PPK z listy płac oraz składki PPK z rachunku do umowy. Import składek dostępny jest wyłącznie dla podmiotów obsługiwanych przez program Gratyfikant GT.
 • Dodano obsługę PPK w mikroGratyfikancie.
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji rozliczeniowych PPK w mikroGratyfikancie.
 • Umożliwiono wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-37(27).
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany znacznika "Nie wlicza się do proporcji bazowej" w Ewidencji VAT sprzedaży.
 • Naprawiono wyliczanie składek ZUS w Raporcie Przelewy wysyłanym do Portalu Biura.
 • Poprawiono błąd mogący powodować problemy wydajnościowe w mechanizmie wysyłki wiadomości SMS.
 • Poprawiono błąd związany z zapamiętywaniem konfiguracji listy w zestawieniach własnych SQL. Błąd powodował nieprawidłowe wyświetlane zawartości nowych kolumn dodanych w czasie edycji definicji zestawienia własnego.
 • Poprawiono błędy w podsumowaniu na wydruku Ewidencji przychodów. Sumy wyświetlane były w niewłaściwych kolumnach.
 • Umożliwiono import dokumentu NZ - Zbiorcze naliczenie zwrotów do księgowości.
 • W Ewidencji VAT sprzedaży ustawiono automatyczne zaznaczanie znacznika "Nie wlicza się do proporcji bazowej" dla zapisów z oznaczeniem dowodu sprzedaży "FP - Faktura do paragonu".

Wersja 1.66 SP2 HF1 - 03/03/2021

 • Naprawiono błąd weryfikacji numeru PESEL małżonka w strukturze XML załącznika PIT/O(25) do deklaracji PIT-36(28).
 • Naprawiono wystawianie korekty pliku JPK_V7M/JPK_V7K poleceniem Koryguj.
 • Poprawiono błąd instalatora systemu. Do nieprawidłowości dochodziło podczas aktualizacji wersji 1.66 SP1, 1.66 SP1 HF1 lub 1.66 SP1 HF2 do wersji 1.66 SP2, a skutkiem mogły być błędy przy generowaniu deklaracji CUK.
 • Poprawiono błąd mogący powodować spowolnienie zapisu dokumentów w przypadku pracy wielostanowiskowej. Błąd występował, gdy na dokumentach zapisywane były usługi jednorazowe.
 • Poprawiono pobieranie zapisu korygującego z tytułu tzw. ulgi na złe długi do części deklaracyjnej pliku JPK_V7M/JPK_V7K. Przed poprawką do poz. 68 i 69 pobierane były zapisy tylko ze stawką 23%.
 • Przedłużono obowiązywanie deklaracji VAT-27(2) do 31.12.2021 r.
 • W Zaliczce miesięcznej i kwartalnej PIT dla ryczałtu (4) poprawiono formuły w polach 64 i 129. Składki ZUS pobierane były narastająco zamiast za jeden miesiąc/kwartał.

Wersja 1.66 SP2 - 25/02/2021

 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-11(27) obowiązującą za rok 2021. Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Dodano nową wersję PIT-36(28). Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę.
 • Dodano nową wersję PIT-36L(17). Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę.
 • Dodano nowy formularz PIT/MIT(2), stanowiący załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L, z możliwością rozliczenia również małżonka.
 • Dodano nowy formularz PIT/WZ(1), stanowiący załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L, z możliwością rozliczenia również małżonka.
 • Dodano obsługę danych małżonka w załączniku PIT/B w wersji 18.
 • Mechanizmy sprawdzania statusu podatników VAT oraz sprawdzania rachunków bankowych kontrahenta zostały dostosowane do nowej wersji API opublikowanej przez Ministerstwo Finansów. Nowa wersja API obowiązuje od 01.03.2021 r.
 • Poprawiono obsługę skrótu Ctrl+Enter w dowodach wewnętrznych. Poprzednio Ctrl+Enter nie zamykał okna dowodu wewnętrznego, obecnie okno jest zamykane wraz z zapisaniem zmian.
 • W metodzie kasowej rozliczania podatku VAT dodano obsługę importu oznaczeń JPK VAT do ewidencji na podstawie obiektów Rozliczenia sprzedaży.
 • W metodzie kasowej rozliczania podatku VAT dodano obsługę oznaczeń JPK VAT na obiektach Rozliczenia sprzedaży.
 • W metodzie kasowej rozliczania podatku VAT, w plikach komunikacji epp dodano obsługę oznaczeń JPK VAT dla obiektów Rozliczenia sprzedaży.
 • W raporcie Zaliczka kwartalna liniowa (5) poprawiono formuły w polach 49 i 50, które pobierały dane z miesiąca zamiast kwartału.

Wersja 1.66 SP1 HF2 - 18/02/2021

 • Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 18.02.2021 dodano zamianę kodu kraju kontrahenta "XI" (Irlandia Północna) na "GB" podczas generowania pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Wersja 1.66 SP1 HF1 - 11/02/2021

 • Poprawiono formuły w polach 24, 25 i 42 Zaliczki miesięcznej i kwartalnej PIT (5).
 • Rozwiązano problem podpisu deklaracji VAT-UE/VAT-UEK danymi autoryzującymi.

Wersja 1.66 SP1 - 09/02/2021

 • Dodano nową wersję Zaliczki PIT dla ryczałtu (4), która uwzględnia zmianę stawek od 01.01.2021 r. oraz umożliwia rozliczanie ulgi na złe długi w przypadku poniesienia straty.
 • Dodano nowe wersje Zaliczek PIT na podatek liniowy i według skali podatkowej, które umożliwiają rozliczanie ulgi na złe długi w przypadku poniesienia straty.
 • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej dla nowego wzoru deklaracji PIT-28(23).
 • Dodano opcję Ustawienia dla usługi Portal Biura - Dokumenty. Opcja umożliwia m.in. skonfigurowanie powiadomień o nowych dokumentach przesłanych przez klientów biur.
 • Poprawiono problem nieoczekiwanego zamykania się programu podczas korzystania z opcji Zmiany zbiorcze w ewidencji VAT zakupu. Problem występował tylko na systemach Windows 7.
 • Poprawiono układ graficzny podsumowania na wydruku Ewidencji przychodów.
 • W programie zaktualizowano słownik gmin zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy, a także Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski.
 • Zaimplementowano wysyłkę elektroniczną VAT-UE(5) na wzorze dokumentu elektronicznego w wersji 2-0E oraz VAT-UEK(5) w wersji 2-1E.

Wersja 1.66 HF2 - 29/01/2021

 • Przedłużono wyjątki ustawowe w domyślnych kalendarzach.

Wersja 1.66 HF1 - 20/01/2021

 • Instalator systemu InsERT GT rozbudowano o pakiet "Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015". Jest on potrzebny do działania niektórych formularzy webowych wywoływanych z programu.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie faktury VAT marża na podstawie zamówienia od klienta.
 • Poprawiono błąd związany z nieprawidłowym generowaniem listy dokumentów podczas importu zapisów do ewidencji wyrobów akcyzowych.
 • Poprawiono drukowanie numeru dokumentu na deklaracjach PIT-4R oraz PIT-8AR.
 • Poprawiono problem braku daty DO w wymiarach i kalendarzach umowy o pracę.
 • Poprawiono problem braku przychodu w deklaracji PIT-11 dla osoby zwolnionej z PIT przebywającej cały miesiąc na zasiłku.
 • Poprawiono problem braku wypłaty naliczonej w dniu urodzin jako zwolnionej z PIT w deklaracji PIT-11.
 • W deklaracji PIT-28(23) poprawiono formułę w polu 108. Kwota została ograniczona do wartości minimalnej równej zero.

Wersja 1.66 SP3 - 25/03/2021

 • Dodano nową wersję (27) deklaracji PIT-37 wraz z załącznikami.
 • Dodano nową wersję formularza PIT/IP(2) stanowiącego załącznik do deklaracji PIT-36(28) i PIT-36L(17).
 • Dodano nowe typy dokumentów w schematach importu: składki PPK z listy płac oraz składki PPK z rachunku do umowy. Import składek dostępny jest wyłącznie dla podmiotów obsługiwanych przez program Gratyfikant GT.
 • Dodano obsługę PPK w mikroGratyfikancie.
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji rozliczeniowych PPK w mikroGratyfikancie.
 • Umożliwiono wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-37(27).
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany znacznika "Nie wlicza się do proporcji bazowej" w Ewidencji VAT sprzedaży.
 • Naprawiono wyliczanie składek ZUS w Raporcie Przelewy wysyłanym do Portalu Biura.
 • Poprawiono błąd mogący powodować problemy wydajnościowe w mechanizmie wysyłki wiadomości SMS.
 • Poprawiono błąd związany z zapamiętywaniem konfiguracji listy w zestawieniach własnych SQL. Błąd powodował nieprawidłowe wyświetlane zawartości nowych kolumn dodanych w czasie edycji definicji zestawienia własnego.
 • Poprawiono błędy w podsumowaniu na wydruku Ewidencji przychodów. Sumy wyświetlane były w niewłaściwych kolumnach.
 • Umożliwiono import dokumentu NZ - Zbiorcze naliczenie zwrotów do księgowości.
 • W Ewidencji VAT sprzedaży ustawiono automatyczne zaznaczanie znacznika "Nie wlicza się do proporcji bazowej" dla zapisów z oznaczeniem dowodu sprzedaży "FP - Faktura do paragonu".

Wersja 1.66 SP2 HF1 - 03/03/2021

 • Naprawiono błąd weryfikacji numeru PESEL małżonka w strukturze XML załącznika PIT/O(25) do deklaracji PIT-36(28).
 • Naprawiono wystawianie korekty pliku JPK_V7M/JPK_V7K poleceniem Koryguj.
 • Poprawiono błąd instalatora systemu. Do nieprawidłowości dochodziło podczas aktualizacji wersji 1.66 SP1, 1.66 SP1 HF1 lub 1.66 SP1 HF2 do wersji 1.66 SP2, a skutkiem mogły być błędy przy generowaniu deklaracji CUK.
 • Poprawiono błąd mogący powodować spowolnienie zapisu dokumentów w przypadku pracy wielostanowiskowej. Błąd występował, gdy na dokumentach zapisywane były usługi jednorazowe.
 • Poprawiono pobieranie zapisu korygującego z tytułu tzw. ulgi na złe długi do części deklaracyjnej pliku JPK_V7M/JPK_V7K. Przed poprawką do poz. 68 i 69 pobierane były zapisy tylko ze stawką 23%.
 • Przedłużono obowiązywanie deklaracji VAT-27(2) do 31.12.2021 r.
 • W Zaliczce miesięcznej i kwartalnej PIT dla ryczałtu (4) poprawiono formuły w polach 64 i 129. Składki ZUS pobierane były narastająco zamiast za jeden miesiąc/kwartał.

Wersja 1.66 SP2 - 25/02/2021

 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-11(27) obowiązującą za rok 2021. Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Dodano nową wersję PIT-36(28). Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę.
 • Dodano nową wersję PIT-36L(17). Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę.
 • Dodano nowy formularz PIT/MIT(2), stanowiący załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L, z możliwością rozliczenia również małżonka.
 • Dodano nowy formularz PIT/WZ(1), stanowiący załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L, z możliwością rozliczenia również małżonka.
 • Dodano obsługę danych małżonka w załączniku PIT/B w wersji 18.
 • Mechanizmy sprawdzania statusu podatników VAT oraz sprawdzania rachunków bankowych kontrahenta zostały dostosowane do nowej wersji API opublikowanej przez Ministerstwo Finansów. Nowa wersja API obowiązuje od 01.03.2021 r.
 • Poprawiono obsługę skrótu Ctrl+Enter w dowodach wewnętrznych. Poprzednio Ctrl+Enter nie zamykał okna dowodu wewnętrznego, obecnie okno jest zamykane wraz z zapisaniem zmian.
 • W metodzie kasowej rozliczania podatku VAT dodano obsługę importu oznaczeń JPK VAT do ewidencji na podstawie obiektów Rozliczenia sprzedaży.
 • W metodzie kasowej rozliczania podatku VAT dodano obsługę oznaczeń JPK VAT na obiektach Rozliczenia sprzedaży.
 • W metodzie kasowej rozliczania podatku VAT, w plikach komunikacji epp dodano obsługę oznaczeń JPK VAT dla obiektów Rozliczenia sprzedaży.
 • W raporcie Zaliczka kwartalna liniowa (5) poprawiono formuły w polach 49 i 50, które pobierały dane z miesiąca zamiast kwartału.

Wersja 1.66 SP1 HF2 - 18/02/2021

 • Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 18.02.2021 dodano zamianę kodu kraju kontrahenta "XI" (Irlandia Północna) na "GB" podczas generowania pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Wersja 1.66 SP1 HF1 - 11/02/2021

 • Poprawiono formuły w polach 24, 25 i 42 Zaliczki miesięcznej i kwartalnej PIT (5).
 • Rozwiązano problem podpisu deklaracji VAT-UE/VAT-UEK danymi autoryzującymi.

Wersja 1.66 SP1 - 09/02/2021

 • Dodano nową wersję Zaliczki PIT dla ryczałtu (4), która uwzględnia zmianę stawek od 01.01.2021 r. oraz umożliwia rozliczanie ulgi na złe długi w przypadku poniesienia straty.
 • Dodano nowe wersje Zaliczek PIT na podatek liniowy i według skali podatkowej, które umożliwiają rozliczanie ulgi na złe długi w przypadku poniesienia straty.
 • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej dla nowego wzoru deklaracji PIT-28(23).
 • Dodano opcję Ustawienia dla usługi Portal Biura - Dokumenty. Opcja umożliwia m.in. skonfigurowanie powiadomień o nowych dokumentach przesłanych przez klientów biur.
 • Poprawiono problem nieoczekiwanego zamykania się programu podczas korzystania z opcji Zmiany zbiorcze w ewidencji VAT zakupu. Problem występował tylko na systemach Windows 7.
 • Poprawiono układ graficzny podsumowania na wydruku Ewidencji przychodów.
 • W programie zaktualizowano słownik gmin zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy, a także Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski.
 • Zaimplementowano wysyłkę elektroniczną VAT-UE(5) na wzorze dokumentu elektronicznego w wersji 2-0E oraz VAT-UEK(5) w wersji 2-1E.

Wersja 1.66 HF2 - 29/01/2021

 • Przedłużono wyjątki ustawowe w domyślnych kalendarzach.

Wersja 1.66 HF1 - 20/01/2021

 • Instalator systemu InsERT GT rozbudowano o pakiet "Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015". Jest on potrzebny do działania niektórych formularzy webowych wywoływanych z programu.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie faktury VAT marża na podstawie zamówienia od klienta.
 • Poprawiono błąd związany z nieprawidłowym generowaniem listy dokumentów podczas importu zapisów do ewidencji wyrobów akcyzowych.
 • Poprawiono drukowanie numeru dokumentu na deklaracjach PIT-4R oraz PIT-8AR.
 • Poprawiono problem braku daty DO w wymiarach i kalendarzach umowy o pracę.
 • Poprawiono problem braku przychodu w deklaracji PIT-11 dla osoby zwolnionej z PIT przebywającej cały miesiąc na zasiłku.
 • Poprawiono problem braku wypłaty naliczonej w dniu urodzin jako zwolnionej z PIT w deklaracji PIT-11.
 • W deklaracji PIT-28(23) poprawiono formułę w polu 108. Kwota została ograniczona do wartości minimalnej równej zero.