InsERT S.A.

Rachmistrz GT
ulepszenia

Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego.

Opis zmian (1.58 SP1 HF2)

Wersja 1.58 SP1 HF2 - 16/10/2019

 • Poprawiono poziom szyfrowania dla komunikacji z Portalem podatkowym oraz z Wykazem podatników VAT.

Wersja 1.58 SP1 HF1 - 11/09/2019

 • Dostosowano program do zmian w strukturze odpowiedzi systemu "Wykaz podatników VAT". W wyniku zmian wprowadzonych bez zapowiedzi przez Ministerstwo Finansów nie był pobierany identyfikator zapytania i tym samym wynik sprawdzania nie był zapisywany w programie.
 • W parametrach kontrahentów dodano możliwość przestawiania sprawdzania statusu VAT podmiotu pomiędzy Wykazem podatników VAT a Portalem Podatkowym. Opcja zastępuje parametr "Sprawdzaj statusy VAT w Portalu Podatkowym po wyczerpaniu limitu w Wykazie podatników VAT".

Wersja 1.58 SP1 - 09/09/2019

 • Dostosowano program do obsługi obniżonej od 1 października 2019 r. skali podatkowej.
 • Zmieniono działanie mechanizmu sprawdzania statusu aktywności VAT podatnika. Od wersji 1.58 SP1 sprawdzanie odbywa się w nowym systemie Wykaz podatników VAT (tzw. biała lista), który w ostatnich dniach został udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

Wersja 1.58 HF5 - 26/08/2019

 • Poprawiono błąd związany z opublikowaniem nowego certyfikatu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK.

Wersja 1.58 HF4 - 23/08/2019

 • Poprawiono problem podpisywania plików JPK_VAT oraz deklaracji skarbowych z poziomu aplikacji Biuro GT.
 • Uaktualniono program do obsługi nowego certyfikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK. Nowy certyfikat obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wersja 1.58 HF3 - 12/08/2019

 • Poprawiono problem z nieprawidłową kwotą wypłaty w przypadku stosowania zwolnieniu z PIT dla młodych oraz występowaniu składnika płacowego zwolnionego z podatku (zakwaterowanie).
 • Poprawiono problem z ograniczaniem składki zdrowotnej dla pracowników korzystających z zwolnienia z PIT dla młodych oraz jednocześnie stosujących 50% koszty uzyskania.
 • Poprawiono problem z usuwaniem zawartości folderu, w którym zapisany był plik e-ZLA, jeśli import został przerwany.
 • Wykonano zmiany mające na celu eliminację problemów w formularzu rejestracyjnym programu Biuro GT.

Wersja 1.58 HF2 - 07/08/2019

 • Poprawiono błąd importu listy płac oraz rachunków do umowy cywilnoprawnej z programu mikroGratyfikant. Poprzednio import kończył się błędem.
 • Poprawiono błąd importu operacji bankowych i kasowych z pliku epp, w sytuacji gdy tytuł dokumentów przekraczał 30 znaków.
 • Poprawiono problem braku wydruków oświadczeń dotyczących zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia.
 • Poprawiono problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach zbiorczej wysyłki wiadomości SMS odbiorca mógł otrzymać więcej niż jedną wiadomość.
 • Poprawiono problem wydruku listy płac kasowej.
 • Rozwiązano problemy z importem do księgowości raportu fiskalnego. Import kończył się błędem bez żadnego komunikatu.
 • W Sferze rozwiązano problemy wynikające z uszkodzenia struktury interfejsów obiektów COM.

Wersja 1.58 HF1 - 01/08/2019

 • Poprawiono problem z importem dokumentów z pliku epp. Import kończył się błędem "Nie można odnaleźć elementu w kolekcji z odpowiednią nazwą lub liczbą porządkową".
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany uruchamianiem własnych rozwiązań. Problem objawiał się wyjątkiem o treści: System.InvalidCastException: Nie można rzutować obiektu modelu COM typu 'System.__ComObject' na typ interfejsu 'InsERT.SuDokumentyManager'.

Wersja 1.58 SP1 - 09/09/2019

 • Dostosowano program do obsługi obniżonej od 1 października 2019 r. skali podatkowej.
 • Zmieniono działanie mechanizmu sprawdzania statusu aktywności VAT podatnika. Od wersji 1.58 SP1 sprawdzanie odbywa się w nowym systemie Wykaz podatników VAT (tzw. biała lista), który w ostatnich dniach został udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

Wersja 1.58 HF5 - 26/08/2019

 • Poprawiono błąd związany z opublikowaniem nowego certyfikatu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK.

Wersja 1.58 HF4 - 23/08/2019

 • Poprawiono problem podpisywania plików JPK_VAT oraz deklaracji skarbowych z poziomu aplikacji Biuro GT.
 • Uaktualniono program do obsługi nowego certyfikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK. Nowy certyfikat obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wersja 1.58 HF3 - 12/08/2019

 • Poprawiono problem z nieprawidłową kwotą wypłaty w przypadku stosowania zwolnieniu z PIT dla młodych oraz występowaniu składnika płacowego zwolnionego z podatku (zakwaterowanie).
 • Poprawiono problem z ograniczaniem składki zdrowotnej dla pracowników korzystających z zwolnienia z PIT dla młodych oraz jednocześnie stosujących 50% koszty uzyskania.
 • Poprawiono problem z usuwaniem zawartości folderu, w którym zapisany był plik e-ZLA, jeśli import został przerwany.
 • Wykonano zmiany mające na celu eliminację problemów w formularzu rejestracyjnym programu Biuro GT.

Wersja 1.58 HF2 - 07/08/2019

 • Poprawiono błąd importu listy płac oraz rachunków do umowy cywilnoprawnej z programu mikroGratyfikant. Poprzednio import kończył się błędem.
 • Poprawiono błąd importu operacji bankowych i kasowych z pliku epp, w sytuacji gdy tytuł dokumentów przekraczał 30 znaków.
 • Poprawiono problem braku wydruków oświadczeń dotyczących zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia.
 • Poprawiono problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach zbiorczej wysyłki wiadomości SMS odbiorca mógł otrzymać więcej niż jedną wiadomość.
 • Poprawiono problem wydruku listy płac kasowej.
 • Rozwiązano problemy z importem do księgowości raportu fiskalnego. Import kończył się błędem bez żadnego komunikatu.
 • W Sferze rozwiązano problemy wynikające z uszkodzenia struktury interfejsów obiektów COM.

Wersja 1.58 HF1 - 01/08/2019

 • Poprawiono problem z importem dokumentów z pliku epp. Import kończył się błędem "Nie można odnaleźć elementu w kolekcji z odpowiednią nazwą lub liczbą porządkową".
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany uruchamianiem własnych rozwiązań. Problem objawiał się wyjątkiem o treści: System.InvalidCastException: Nie można rzutować obiektu modelu COM typu 'System.__ComObject' na typ interfejsu 'InsERT.SuDokumentyManager'.