Opis zmian (1.63 HF2)

Wersja 1.63 HF2 - 29/06/2020

  • W mechanizmie aktualizacji bazy danych dodano procedurę porządkującą stawki VAT w słowniku. Zmiana dotyczy tylko tych baz danych, w których w tabeli sl_StawkaVAT znajdowały stawki z nieprawidłowymi identyfikatorami.

Wersja 1.63 HF1 - 24/06/2020

  • Poprawiono błąd pobierania składek ZUS wspólnika do zaliczki PIT przy ustawieniu "pobieraj z naliczeń wg daty zapłaty". W przypadku zapłaty w jednym miesiącu składek z dwóch lub więcej miesięcy do zaliczki pobierane były składki tylko z jednego z tych miesięcy.
  • W Ewidencji składek ZUS wspólnika odblokowano edycję statusu zapłaty oraz daty zapłaty dla składek, które zostały zaksięgowane.