InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Dokumenty - Jak jest różnica pomiędzy operatorem a pracownikiem?

Program: InsERT GT, InsERT nexo, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo

Kategoria: Usługa Dokumenty

Korzystając z trybu rozszerzonego przepływu dokumentów w usłudze Dokumenty należy przypisać użytkownikom odpowiednią rolę - operatora lub pracownika. W p​oniżej tabeli zostały zaprezentowane różnice w dostępie do fun​kcjonalności pomi​ędzy rolami.


​Funkc​ja​OPERATORPRACOWNIK
Dodawanie dokumentów do usługi​TAK
TAK
Przekazywanie dokumentów do innych użytkowników, np. do sprawdzenia przez innego użytkownikaTAKNIE
Możliwość odesłania dokumentu do osoby, od której został przesłanyTAK
TAK
Dodawanie komentarza do otrzymanego dokumentuTAKTAK
Przejmowanie dokumentów przypisanych do innego operatoraTAK

NIE
Przekazanie dokumentu do księgowościTAK
NIE
Zakończenie dokumentu bez wysyłania do księgowościTAK
NIE
Usunięcie dokumentuTAK
NIE
Akceptacja ​dokumentuTAKTAK
Odrzucenie  dokumentuTAK
TAK
Dodawanie/usuwanie plików w istniejącym dokumencieTAK​

N​IE


Opisane operacje dostępne są w podgląd​zie dokumentu:

UWAGA!! W zależności od ​tego, na jaki​m etapie znajduje się dokument oraz czy podgląd dokumentu zostanie uruchomiony przez operatora, czy pracownika będą dostępne różne opcje.

  • Przekaż dalej - opcja umożliwia przesłanie dokumentu przez operatora do innego pracownika, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Przekazany".
  • Przekaż do akceptacji - opcja umożliwia przesłanie dokumentu przez operatora do osoby, która odpowiedzialna jest za akceptację dokumentów; osoba, która otrzyma dokument, będzie mogła zaakceptować, odrzucić lub odesłać dokument bez decyzji o akceptacji, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Do akceptacji",
  • Wyślij do księgowości - opcja umożliwia przesłanie dokumentu do programu księgowego, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „W księgowości".
  • Zakończ dokumentu - opcja umożliwia zakończenie przepływu danego dokumentu bez przesyłania go do księgowości, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Zakończony",
  • Usuń dokument - opcja umożliwia usuniecie dokumentu, po usunięciu dokument zostanie przeniesiony do kosza,
  • Zmień operatora - opcja umożliwia zmianę przypisanego operatora, opcja ta może być szczególnie pomocna w sytuacji, gdy dokumenty przypisane zostały do jednego operatora i trafił on na zwolnienie chorobowe, w tej sytuacji drugi operator może przejąć te dokumenty i przypisać je do siebie, a następnie przesłać je do odpowiednich osób,
  • Dodawanie/usuwanie plików - opcja ta umożliwia dodanie/usunięcie kolejnych plików do danego dokumentu,
  • Akceptuj - opcja ta umożliwia zaakceptowanie przesłanego do użytkownika dokumentu, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Zaakceptowany",
  • Odrzuć ​- opcja ta umożliwia odrzucenie przesłanego do użytkownika dokumentu, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Odrzucony",
  • Odeślij/Odeślij dokument - opcja ta umożliwia odesłanie otrzymanego dokumentu do użytkownika, który go przesłał, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Odesłany".​


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię