InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Jak dodać wypłatę bankową z użyciem podzielonej płatności w InsERT GT?

Program: Gratyfikant GT, InsERT GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Podzielona płatność

​Od wersji 1.53 w programach linii InsERT GT można utworzyć operację bankową wypłaty przy użyciu podzielonej płatności (split payment). Ten rodzaj wypłaty różni się od zwykłego tym, że należy na nim wskazać kwotę VAT wypłaty, jak również numer faktury, której dotyczy wypłata. Aby utworzyć wypłatę, należy:

1. Przejść do modułu Finanse - Operacje bankowe, a następnie wybrać opcję Dodaj wypłatę.


2. Jako rodzaj wypłaty wybrać opcję podzielona płatność. Uzupełnić kwotę wypłaty w walucie (wartość brutto faktury), pole w tym VAT (wartość VAT z dokumentu), oraz numer faktury. Pole Tytułem zostanie wygenerowane automatycznie.


3. Po zapisaniu operacji program poza wpłatą utworzy transfer z rachunku VAT powiązanego z wskazanym rachunkiem na wartość wskazaną w polu „w tym VAT".


​Zagadnienie należy do zbioru Podzielona płatność (Split payment) w systemach InsERT GT​.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię