InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Jak rozliczyć rozrachunek przelewem podzielonym (split payment)?

Program: Gratyfikant GT, InsERT GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Podzielona płatność

UWAGA!! Zgodnie z ustawą, jeden przelew w podzielonej płatności może rozliczyć tylko jedną fakturę. System będzie ostrzegał przy próbie rozliczenia operacją bankową o rodzaju podzielona płatność kilku rozrachunków.

Istnieją dwa sposoby, aby rozliczyć rozrachunek przelewem w płatności podzielonej:

Sposób pierwszy

1. Na fakturze lub w dowolnym module rozrachunków, na nierozliczonym rozrachunku kliknąć prawym przyciskiemy myszy i wybrać opcję Rozlicz.


2. W oknie, które się pojawi należy wybrać Sposób zapłaty jako przelew PP, a następnie wpisać Kwotę spłaty oraz wypełnić pole "w tym VAT". Kwota VATu zostanie przelana na rachunek bankowy VAT.


Sposób drugi

1. W module Finanse - Operacje bankowe stworzyć odpowiedni dokument (wpłatę lub wypłatę) i analogicznie wybrać Sposób zapłaty jako podzielona płatność i wypełnić kwotę spłaty oraz zawartego w niej VATu.


2. W dowolnym module rozrachunków na wybranym rozrachunku kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Rozlicz wybrany przez skojarzenie.


3. W oknie Rozlicz przez skojarzenie należy zaznaczyć w wyświetlanych kolumnach znaczniki Rozlicz i Skojarz.


​Zagadnienie należy do zbioru Podzielona płatność (Split payment) w systemach InsERT GT​.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię