Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT GT – Nie drukują się wzorce graficzne, pojawia się komunikat „The server has not yet been opened”.

Program: Gestor GT, Gratyfikant GT, InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Pomoc techniczna

Jeśli przy próbie wydruku dokumentu pokazuje sie komunikat The server has not yet been opened, świadczy to o uszkodzeniu wzorca wydruku.


Jeśli problem występuje na każdym standardowym wzorcu wydruku (np. FS Standard 2013, FZ Standard 2013, WZ Standard, KPiR Standard...), należy:

Opcja pierwsza

1. Przejść do modułu AdministracjaWzorce wydruków, kliknąć górne menu Operacje i wybrać opcję Aktualizuj standardowe wzorce.


2. Podjąć próbę wydruku dokumentu wybierając standardowy, niezmieniony wzorzec wydruku.


Opcja druga

1. Wykonać archiwizację podmiotu, na którym występuje problem. Poradnik, w jaki sposób wykonać archiwizację, dostępny jest tutaj.

2. Po wykonaniu archiwizacji, w programie Archiwizator należy wybrać opcję Dearchiwizuj.


3. W oknie dearchiwizacji danych wskazać wcześniej utworzony plik archiwizacji i zaznaczyć Dearchiwizuj do podmiotu o nazwiewpisać nazwę nowego podmiotu, który zostanie utworzony.


4. Uruchomić program i ponowić próbę wydruku dokumentu. Jeśli problem został rozwiązany, należy korzystać z podmiotu, który został utworzony poprzez dearchiwizację.

Jeśli problem występuje tylko na jednym, edytowanym wcześniej wzorcu wydruku, należy:

1. Podjąć próbę wydruku dokumentu, wybierając standardowy, niezmieniony wzorzec wydruku. Jeśli dokument drukuje się prawidłowo, należy ponownie go powielić i skonfigurować wedle własnych potrzeb.


W przypadku, gdy standardowy wzorzec wydruku w dalszym ciągu pokazuje komunikat The server has not yet been opened, należy:

1. Stworzyć podmiot próbny w programie. Temat e-Pomocy technicznej opisujący zakładanie podmiotu próbnego dostępny jest tutaj.

2. Na nowym podmiocie próbnym przejść do modułu Administracja Wzorce wydruku, odnaleźć i zaznaczyć wybrany wzorzec standardowy, a następnie kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Eksportuj.


3. W oknie Eksport wzorca wydruku kliknąć Zapisz stronę, a następnie wskazać lokalizację, w której wzorzec zostanie zapisany. 4. Uruchomić podmiot, na którym występuje problem, przejść do modułu Administracja Wzorce wydruków. Kliknąć górne menu OperacjeImport. W oknie importu wzorca wydruku wpisać nową nazwę wzorca, wybrać odpowiedni typ wzorca (np. faktura sprzedaży), kliknąć Dodaj stronę i wskazać wcześniej wyeksportowany wzorzec. Zmiany zatwierdzić przyciskiem OK.


5. Podjąć próbę wydruku dokumentu, wybierając zaimportowany wzorzec.


Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki