Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Zmiany dotyczące Polskiego Ładu 2.0 w programach linii GT

Program: Gratyfikant GT, InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Ryczałt, Wspólnicy, Wynagrodzenia, Zmiana formy księgowości

​Od lipca 2022 r. w życie wchodzą zmiany dotyczące m.in. obniżenia podatku dochodowego, a także umożliwienia częściowego odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W związku, z tym w programach linii GT zostały zaimplementowane następujące rozwiązania.

Gratyfikant GT

Obniżenie PIT dla podatników rozliczających się według skali

Od 1 lipca 2022 r. podatnicy rozliczający się według skali dla podatników rozliczających się według skali.

Zmiana dotyczy pierwszego progu podatkowego i zostanie zastosowana automatycznie od 1 lipca 2022 r.

 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz odliczania zaliczki na podatek

Od 1 lipca 2022 r. przestanie obowiązywać konieczność odliczania ulgi dla klasy średniej oraz odliczania zaliczki na podatek. W związku z tym na wynagrodzeniach i rachunkach w Gratyfikancie ukryte zostaną pola z ulgą i odraczaniem zaliczki oraz nie będą one wyliczane, jeśli data wypłaty jest późniejsza niż 30.06.2022 r.

Rachmistrz i Rewizor GT

W programach księgowych wprowadzono zmiany w kontekście wyliczania składki zdrowotnej, w konfiguracji Podatki i koszty zmieniono wartość pierwszego progu podatkowego dla skali – 12%. Zaktualizowano także wartość rocznej i miesięcznej ulgi podatkowej.

 

W przypadku ryczałtu pojawiła się możliwość odliczania od przychodów opłaconej składki zdrowotnej do wysokości limitu – 50%. Limit dotyczy składek osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osób z nią współpracujących. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

W przypadku podatku liniowego pojawiła się możliwość ujęcia w kosztach opłaconej składki zdrowotnej do wysokości limitu. Dla 2022 roku wynosi on 8 700 zł i będzie co rok waloryzowany. Limit dotyczy sumy składek osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osób z nią współpracujących. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

W przypadku podatku liniowego pojawiła się możliwość odliczania od dochodu opłaconej składki zdrowotnej do wysokości limitu. Dla 2022 roku wynosi on 8 700 zł i będzie co rok waloryzowany. Limit dotyczy składek osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osób z nią współpracujących. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Deklaracje: Zaliczka PIT dla ryczałtu oraz Podatek PIT (liniowy/skala) – zaliczka i skł. Zdrowotna obowiązują do 31.05.2022 r. 

Od 01.06.2022 r. obowiązują następujące deklaracje:

  • Podatnicy podatku zryczałtowanego powinni wyliczać zaliczki miesięczne lub kwartalne na tym samym wzorcu deklaracji - Zaliczka na podatek PIT (ryczałt). Dodana w niej została nowa sekcja przychodów zwolnionych, w której przechowywane są dane o uzyskanych w danym miesiącu/kwartale przychodach zwolnionych oraz o ich wysokości narastająco od początku roku.


  • Podatnicy rozliczający się na podstawie skali podatkowej powinni sporządzać zaliczki na podatek stosując nową deklarację Zaliczka na podatek PIT (skala). Dodana została tam nowa sekcja przychodów zwolnionych, w której ewidencjonowane są ulgi w ramach PIT-0 oraz nowa sekcja zaliczki uproszczonej.

 

  • Podatnicy rozliczający się na podstawie skali podatkowej powinni sporządzać zaliczki na podatek stosując nową deklarację Zaliczka na podatek PIT (liniowy). Dodana została tam nowa sekcja przychodów zwolnionych, w której ewidencjonowane są ulgi w ramach PIT-0 oraz nowa sekcja zaliczki uproszczonej. Dodana została także nowa pozycja 14. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w sekcji odliczeń strat i składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Nowe przepisy pozwalają podatnikom rozliczającym się na zasadach ryczałtu na zmianę formy opodatkowania w ciągu roku. Rachmistrz GT w wersji 1.72 wspiera taki właśnie scenariusz, w którym podatnik ryczałtowy przejdzie na podatek progresywny już od lipca 2022 roku. Po konwersji podmiotu do wersji 1.72 program pozwala na zmianę formy opodatkowania. Artykuł opisujący, jak zmienić formę opodatkowania można znaleźć tutaj.

 


Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki