InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 5 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Jak dodać składnik płacowy w Gratyfikancie GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Gratyfikant GT

Aby dodać nowy składnik płacowy do późniejszego umieszczenia na umowie należy przejść do modułu składniki płacowe menu widok - definicje - składniki płacowe a następnie wybrać z menu Składnik - Dodaj. Na nowootwartym oknie występują następujące zakładki:

  1. Dane podstawowe, na której ustalamy kto jest płatnikiem danego składnika, w jakim cyklu występuje oraz czy jest to składnik stały czy zmienny. Możemy także zaznaczyć czy wchodzi on do podstawy opodatkowania czy nie oraz umieścić jego opis oraz nazwę, pod którą występować będzie on na wydruku listy płac,
  2. Parametry, gdzie możemy zaznaczyć do jakich podstaw naliczć się ma ten składnik oraz czy ma być parametryzowany w jakiś szczególny sposób,
  3. Absencje, na której wybieramy czy dany składnik ma być pomniejszany w przypadku wystąpienia konkretnego rodzaju absencji. Parametry dla każdego z nich możemy oznaczyć osobno,
  4. Wartości, gdzie ustalamy wartość dodawanego potrącenia bądź naliczenia. Tutaj możemy dodać albo z góry zdefiniowaną kwotę albo też konkretną definicję jej wyliczenia.

Jak dodać zestaw płacowy w Gratyfikancie GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Gratyfikant GT

W celu dodania nowego zestawu płacowego musimy wejść do menu Widok - Definicje - Zestawy płacowe a następnie wybrać opcję z menu Zestaw - Dodaj. Na nowo otwartym oknie Definicja zestawu płacowego mamy dwie zakładki:

  1. Podstawowe, gdzie możemy przypisać zestaw do konkretnej definicji list płac, zaznaczyć jakie ewidencje ma on rozliczać oraz wybrać miesiące jego obowiązywania. Tutaj także możemy zaznaczać opcję, aby wypłata na podstawie tego zestawu płacowego była bądź nie uzupełniana do minimalnej,
  2. Składniki, gdzie możemy dodać do zestawu wcześniej zdefiniowane składniki płacowe.

Jak dodać definicję list płac w Gratyfikancie GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Gratyfikant GT

W celu dodania nowej definicji listy płac musimy wejść do menu Widok - Definicje - Defnicje list płac a następnie wybrać w menu Lista płac - Dodaj. Na nowo otwartym oknie Definicja listy płac mamy możliwość ustalenia następujących rzeczy:
  1. Dat - zarówno wypłaty (która może być z zakresu 1 dzień miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca) jak i przekazania zaliczki oraz składek,
  2. Formatów - nazwy oraz numeru listy płac, które możemy wybrać spośród już istniejących albo też zdefiniować na nowo.

Co oznacza komunikat "Nie można naliczyć wypłaty rozliczającej ECP" ?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Gratyfikant GT

Komunikat "Nie można naliczyć wypłaty rozliczającej ECP" oznacza, że w poprzednim okresie nie zostały wyliczone wszystkie wypłaty główne (takie które rozliczają ewidencje czasu pracy ECP). Należy najpierw wyliczyć wszystkie wypłaty główne w poprzednim okresie i dopiero naliczyć wypłaty za bieżący miesiąc.

Jak przygotować zaświadczenie RP-7 ?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Gratyfikant GT

Aby przygotować zaświadczenie RP-7 należy:

1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Deklaracje-Deklaracje ZUS.
2. Nad tabelą wybrać opcję Inne deklaracje-Drukuj zaświadczenie RP-7.
3. W oknie Drukuj zaświadczenie RP-7 wybrać pracownika oraz datę wystawienia zaświadczenia.
4. Kliknąć opcję Odśwież w wierszu Data.
5. Zatwierdzić wybór przyciskiem Drukuj.

Do pobrania:

InsERT GT

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST

 

InsERT nexo

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST