Gestor nexo PRO

Gestor nexo PRO to elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność. Umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie, np. pojazdy służbowe.

Moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Dzięki temu można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty. Z kolej moduł Umowy z klientami pozwala gromadzić i przechowywać umowy z klientami, jak i te dotyczące firmy, np. prąd, gaz.

 

Co zyskasz wybierając Gestora nexo PRO

 

 • umowy z klientami:
  • zyskasz elektroniczną ewidencję umów w jednym miejscu;
  • łatwo stworzysz powtarzalne umowy w oparciu o szablony z licznymi autotekstami;
  • wystawisz umowy na czas nieokreślony i określony (zdecydujesz też, co się stanie po tym okresie, np. umowa zostanie automatycznie przedłużona, zakończona, zmieniona na czas nieokreślony);
  • aneksujesz je i przedłużysz;
  • osoby zaangażowane w daną umowę wymienią się informacjami za pomocą komentarzy;
  • przypiszesz asortyment jako element umowy;
  • zyskasz wbudowane wydruki treści i obiektu umowy;
  • stworzysz dokumenty handlowe na podstawie umowy;
  • zaplanujesz automatyczne, cykliczne wystawianie dokumentów, np. raz w miesiącu faktura, która od razu może być wysłana e-mailem, a w ślad za nim może być wysłany SMS;
  • zaplanujesz akcje automatyczne (wysłanie e-maila, SMS-a, wystawianie dokumentów, dopisanie działania);
  • zawiesisz umowę do wybranego terminu, a gdy ten termin nadejdzie, poinformujesz o tym użytkownika;
  • zyskasz widok powiązań umowy z innymi dokumentami, działaniami, e-mailami i SMS-ami;
  • skorzystasz z kreatora zbiorczego dodawania wielu umów;
 • oferty wielowariantowe: wydrukujesz oferty składające się z wielu wariantów;
 • zlecenia serwisowe online: Twoi klienci zgłoszą zlecenie serwisowe za pomocą formularza internetowego, a po zgłoszeniu otrzymają link do śledzenia postępów pracy;
 • precyzja ceny: określisz ją nawet do sześciu miejsc po przecinku;
 • obsługa usług materiałowych: zaoferujesz usługi, do wykonania których wykorzystywane są materiały w określonej ilości i cenie; usługi materiałowe mogą być wykorzystywane w zleceniach serwisowych, ofertach i umowach z klientami;
 • dokumenty skojarzone: skojarzysz dowolne obiekty Gestora i Subiekta, co jest pomocne np. w ramach prowadzonych projektów czy kampanii;
 • klasyfikatory: sklasyfikujesz asortyment lub dokumenty (np. zleceń serwisowych) według dowolnych kryteriów;
 • własne wydruki: dodasz i poprawisz swoje wzorce wydruków.


Gestor nexo PRO w praktyce

 


Porównaj programy

Przeanalizuj funkcje dostępne w Gestorze nexo PRO oraz w GT i nexo. Zobacz, ile możesz zyskać.Ile to kosztuje

 

Zostaję PRO – przechodzę z Gestora GT

program

cena regularna programu

cena regularna upgrade’u
(GT –> nexo PRO)

cena promocyjna upgrade’u
(GT –> nexo PRO)

Gestor nexo PRO

licencja na 1 stanowisko

899 449 269,70
Gestor nexo PRO

licencja na 3 stanowiska

1399 699 419,70

Powyższe ceny dotyczą również przejścia z programów z linii DOS.


Zostaję PRO – przechodzę z Gestora nexo

program

cena regularna programu

cena regularna upgrade’u
(nexo –> nexo PRO)

cena promocyjna upgrade’u
(nexo –> nexo PRO)

Gestor nexo PRO

licencja na 1 stanowisko

899 550 165
Gestor nexo PRO

licencja na 1 stanowisko

1399

750

225

Rozszerzenia

rozszerzenie

cena regularna upgrade'u
(GT/nexo –> nexo PRO)

cena promocyjna upgrade'u
(GT/nexo –> nexo PRO)

Gestor nexo PRO

rozszerzenie na następne 1 stanowisko

345 207
Gestor nexo PRO

rozszerzenie na następne 3 stanowiska

595 357

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
ZasadyJuż pracujesz z programami Insertu, dlatego mamy dla Ciebie coś specjalnego. Zostając PRO będziesz mógł równolegle pracować również na swoim obecnym systemie przez 3 miesiące od daty rejestracji Gestora nexo PRO. Poznaj zasady.
Jak kupić

Program można nabyć w dowolnym punkcie sieci naszych Partnerów lub kontaktując się z Działem Sprzedaży InsERT

kontakt telefoniczny kontakt e-mail