Programy dla firm - InsERT
Wypróbuj za darmo

Subiekt Sprint 2

System szybkiej sprzedaży detalicznej zintegrowany z Subiektem GT.

Sprzedaż

 • Pełna obsługa dokumentów handlowych: paragony, paragony imienne, zwroty ze sprzedaży detalicznej (w tym także do paragonów nieistniejących w systemie), faktury sprzedaży (w tym detaliczne oraz uproszczone) zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.
 • Łatwe i bardzo szybkie wystawianie dokumentów dzięki zapisywaniu i fiskalizowaniu „online”, czyli natychmiastowym zapisie do bazy danych i zarejestrowaniu fiskalnym wprowadzonej pozycji asortymentowej.
 • Możliwość jednoczesnego wystawiania wielu dokumentów na stanowisku (tryb multidokumentowy).
 • Identyfikacja towaru za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz różnych sposobów wyszukiwania (po nazwie, symbolu, kodzie kreskowym lub PLU, za pomocą mechanizmu InsTYNKT).
 • Obsługa ekranów dotykowych.
 • Obsługa asortymentu powiązanego (np. towar z opakowaniem).
 • Obsługa kodów kreskowych ze zmienną ilością, ceną, wagą.
 • Anulowanie pozycji i całego dokumentu.
 • Drukowanie dokumentów na drukarkach graficznych i tekstowych.
 • W interfejsie dotykowym możliwość korzystania z przycisków szybkiej ilości (przydatne przy sprzedaży towarów w paczkach).
 • Obsługa rabatów (do pozycji lub całego dokumentu) z możliwością definiowania dopuszczalnych progów rabatowych dla poszczególnych sprzedawców.Możliwość usuwania zastosowanych rabatów w trakcie sprzedaży.
 • Opcjonalna sprzedaż towarów z ceną otwartą – ustalaną dopiero w momencie sprzedaży (np. bukiety kwiatów).
 • Sprawdzanie informacji o towarach w trakcie prowadzenia sprzedaży (np. sprawdzanie ceny, szczegółowego opisu towaru).
 • Obsługa wielu modeli drukarek fiskalnych w oparciu o protokoły komunikacyjne (m.in.: Novitus, Thermal, Posnet, Elzab, Upos).
 • Drukowanie faktur na drukarkach fiskalnych (na urządzeniach udostępniających taką funkcjonalność).
 • Wydruk raportu dobowego (na drukarkach fiskalnych) z poziomu aplikacji.
 • Obsługa wielu urządzeń zewnętrznych ułatwiających prowadzenie sprzedaży: wag elektronicznych, czytników kodów kreskowych (RS i klawiaturowych), wyświetlaczy.
 • Rozbudowany i modyfikowalny model płatności: możliwość tworzenia zestawów płatności opartych o płatności gotówkowe (w tym w walutach obcych), kartą płatniczą, przelewem, ratalne, bony, płatności odroczone.
 • Przyjmowanie płatności gotówkowych w różnych walutach.
 • Wyliczanie reszty do wydania, z wyborem waluty, w jakiej wypłacana jest reszta.
 • Ponowny wydruk ostatnio wystawionego dokumentu.
 • Możliwość pobrania części utargu (wypłaty) w trakcie pracy sprzedawcy oraz zasilania stanowiska gotówką (wpłata).
 • Możliwość sprawdzenia przewidywanego stanu gotówki przez kasjerów.
 • Opcjonalne zatwierdzanie wykonania niektórych czynności przed ich wykonaniem przez sprzedawców z wyższymi uprawnieniami (np. bilans otwarcia, stornowanie pozycji).
 • Opcjonalne prowadzenie sprzedaży poniżej stanów magazynowych.
 • Sprawdzanie stanu magazynowego asortymentu w innych oddziałach (sklepach).
 • Stosowanie promocji czasowych i cenowych

 


Zarządzanie sklepem


 • Definiowanie podstawowych danych sklepu oraz ustawień technicznych.
 • Konfigurowanie stanowisk sprzedaży z uwzględnianiem specyfiki prowadzonej na nich sprzedaży (np. na stanowisku mięsnym domyślnie ustawianie filtru asortymentu na mięso i wędliny).
 • Opcjonalne przypisywanie ustawień zbiorczo na wszystkie stanowiska.
 • Zarządzanie infrastrukturą sprzętową (urządzeniami zewnętrznymi: drukarki klasyczne, drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych – klawiaturowe oraz RS, wagi, wyświetlacze, inwentaryzatory) oraz przypisywanie ich do stanowisk sprzedaży.
 • Przypisywanie wyglądu interfejsu na stanowiskach (klasyczny, dedykowany dla ekranów dotykowych).
 • Definiowanie grup uprawnień personelu jako ról.
 • Zarządzanie personelem z przypisywaniem ról.
 • Definiowanie kursów walut przyjmowanych jako płatności dla dokumentów.
 • Określanie zestawów form płatności dostępnych na stanowiskach.
 • Zarządzanie wzorcami wydruków (graficznymi oraz tekstowymi).
 • Otwieranie i zamykanie sesji kasjerów.
 • Rozliczanie kasjerów, w tym rozpoczynanie i kończenie sesji kasowych, rozliczanie niedoborów i nadwyżek gotówkowych oraz obrotu opakowaniami.
 • Ewidencjonowanie danych klientów.
 • Ewidencjonowanie informacji o asortymencie z możliwością ustalania indywidualnych cen per oddział (nadpisywanie cen ustalanych w centrali).
 • Ewidencjonowanie i przeglądanie wystawionych dokumentów sprzedaży.
 • Unieważnianie wystawionych dokumentów.
 • Opcjonalne ponowne fiskalizowanie dokumentów.
 • Drukowanie duplikatów dokumentów.
 • Ewidencjonowanie przyjęć towarów z zatwierdzaniem ich oraz obsługą zwrotów.
 • Obsługa przesunięć międzymagazynowych.
 • Wykonywanie inwentaryzacji, inwentaryzacji wyrównującej stany magazynowe w oddziale i centrali oraz wystawianie przesortów (dokument wyrównujący stan magazynowy podobnych towarów – np. jogurtów o innych smakach).
 • Zarządzanie licencjami programu.
 • Archiwizowanie i dearchiwizowanie danych (z możliwością zabezpieczania hasłem).


 


Synchronizacja danych


 • Współpraca z systemem handlowym Subiekt GT.
 • Definiowanie modelu synchronizacji – rozproszonego lub scentralizowanego.
 • Import danych o asortymencie, klientach, cennikach, użytkownikach, danych o podmiocie.
 • Synchronizowanie stanów magazynowych.
 • Eksport sprzedaży dokumentów wystawionych w oddziale do systemu handlowego.
 • Opcjonalne grupowanie paragonów m.in. per osoba wystawiająca lub też eksport każdego paragonu oddzielnie.
 • Opcjonalne generowanie przychodu wewnętrznego na brakujące stany magazynowe (po stronie systemu handlowego).
 • Eksport dokumentów kasowych powstałych na skutek rozliczenia sesji kasjerów.
 • Definiowanie zadań synchronizacji.
 • Rejestr wykonania synchronizacji ze szczegółowymi opisami wykonanych operacji.
 • Opcjonalne automatyczne czyszczenie rejestru synchronizacji z operacji starszych niż określona liczba dni.
 • Możliwość ustalenia harmonogramu wymiany danych między Subiektem Sprint a systemem handlowym.
 • Dodatkowe zabezpieczanie po stronie systemu handlowego przed pojawianiem się różnic w stanach magazynowych między sklepem, centralą a systemem handlowym. Zabezpieczenie dostępne po stronie systemu handlowego Subiekt GT w wersji 1.39.
 • Import powiązania dodatkowych kodów kreskowych z ilościami asortymentu.
 • Import definicji promocji z systemu handlowego.