InsERT S.A.
netto400 zł

Subiekt Sprint 2

System szybkiej sprzedaży detalicznej zintegrowany z Subiektem GT i Subiektem nexo.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Subiekta Sprint 2. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Moduł Sprzedaż

Logowanie do systemu
Wprowadzanie bilansu otwarcia kasjera
Widok dokumentu w trybie klasycznym
Widok dokumentu w trybie dotykowym
Podgląd informacji o towarze
Sprawdzenie ceny towaru z użyciem czytnika kodów kreskowych
Wybór rodzaju wystawianego dokumentu
Wybór kontrahenta do dokumentu
Wybór sposobu płatności za dokument
Udzielanie całościowego kwotowego rabatu do dokumentu
Wybór pozycji dokumentu do wystornowania
Wymagalność akceptacji przełożonego do odroczenia płatności
Wypisywanie zwrotu z wymaganymi danymi ewidencyjnymi
Wprowadzanie danych nowego kontrahenta
Działanie blokady zmiany ceny
Przewidywany stan kasy w posiadaniu kasjera

Moduł Zarządzanie sklepem

Ekran startowy programu
Szczegóły otwartej sesji kasjera
Szczegóły sesji kasjera raport o wpłatach i wypłatach gotówki
Szczegóły sesji raport obrotu opakowaniami
Wprowadzanie bilansu zamknięcia sesji
Rozliczanie manka klienta
Definiowanie ustawienia ekranu dotykowego
Podgląd wystawionej faktury sprzedaży
Wprowadzanie towaru na stan przyjęciem zewnętrznym z częściowym zwrotem
Definiowanie szczegółowych uprawnień przypisanych do ról
Przypisywanie wzorców wydruku do stanowiska
Definiowanie cyklicznej synchronizacji dokumentów