InsERT S.A.
netto150 zł

mikroSubiekt

Prosty i wygodny system do ewidencjonowania sprzedaży.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność mikroSubiekta. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Strona główna programu
Wprowadzanie danych podmiotu prowadzącego działalność
Wprowadzanie danych towarów
Wprowadzanie danych kontrahenta
Wystawianie paragonu z przypisaniem identyfikatora podatkowego nabywcy
Wystawianie faktury uproszczonej
Wypisywanie faktury sprzedaży
Wystawianie faktury korygującej z określeniem przyczyny korekty
Wydruk faktury sprzedaży przy stosowaniu metody kasowej w VAT
Definiowanie ustawienia drukarki fiskalnej
Rozliczanie faktury z odroczonym terminem płatności
Zestawienie sprzedaży asortymentu w wybranym okresie
Rejestr nierozliczonych należności
Wysyłanie danych do biura rachunkowego