InsERT S.A.
netto699 zł

Gestor GT

System zarządzania relacjami z klientami, współpracujący z Subiektem GT.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Gestora GT. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Strona główna
Moduł Kontrahenci
Dane kontrahenta
Zaawansowany filtr klientów
Listy klientów
Moduł Działania
Moduł Zadania
Zadanie
Działanie (zadanie, spotkanie) cykliczne
Moduł Kalendarz
Widok tygodniowy kalendarza
Moduł Szanse sprzedaży
Szansa sprzedaży
Moduł Wiadomości robocze
Wiadomość zbiorcza na podstawie szablonu
Moduł Schowek
Praca z aktywnym obszarem roboczym
Praca z wieloma zakładkami (modułami)
e-Archiwizacja 14 dni za darmo