InsERT S.A.
netto1199 zł

Rewizor nexo

Nowoczesny system finansowo-księgowy do sprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rewizora nexo. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Strona startowa
Dekretacja dokumentów – obraz księgowy
Dokumenty księgowe
Ewidencja VAT zakupu
Ewidencja VAT sprzedaży
Klienci
Operacje kasowe
Plan kont
Plany amortyzacji
Raporty
Deklaracje skarbowe CIT-8
Rozrachunki wg kont
Umowy pracownicze