Programy dla firm - InsERT
Wypróbuj za darmo
JPK
JPK

Rachmistrz nexo

System do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego.

Porównanie programów z linii Rachmistrz

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Rachmistrz - Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo oraz Rachmistrz nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

  • "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
  • "+" - funkcja jest realizowana przez program;
  • "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • "*" - funkcja jest realizowana w dodatkach z serii PLUS dla InsERT GT).
Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Dostosowanie profilu Rachmistrza do indywidualnych potrzeb firmy

-

+

+

Sfera dla Rachmistrza

-

-

+

Zaawansowane pola własne *

-

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

-

+

Biblioteka dokumentów

*

+/-

+

Flagi własne

*

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

-

+

+

Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

-

+

+

Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

-

+

+
Płynna zmiana form księgowości (np. z pełnej księgowości na uproszczoną)

-

+

+

Obsługa finansów (m.in. prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online) -

+

+

Obsługa rozrachunków (m.in. rozliczenia wielowalutowe) -

+

+

Ewidencjonowanie zapisów w KPiR i VAT w dowolnej walucie

-

+

+

Ewidencjonowanie w KPiR i EP odliczeń/doliczeń w całości przypadających na wspólnika

-

-

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT -

-

+

Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/-

+

+
Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów wykorzystywanych do działalności wraz z deklaracją VAT-26 (wyłącznie nexo) +/-

+

+

Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M -

+

+

Dokument miesięcznego rozliczenia eksploatacji pojazdów -

+

+

Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów) -

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji -

-

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów -

-

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych

-

+

+

Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)

-

+/-

+
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu) -

+

+
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

-

+

+
Kompensaty

-

+

+
Kompensaty wielowalutowe

-

-

+
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów

-

+

+
Noty korygujące

+

+

+

Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG)

+/-

+ +

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

+

+ +
Naklejki

+

+

+

Automatyzacja (tworzenie Automatów wyręczających z wykonywania powtarzalnych czynności, wspierających komunikację, kontrolę i raportowanie)

-

+

+