InsERT S.A.
netto449 zł

Rachmistrz GT

Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rachmistrza GT. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Strona główna - najważniejsze informacje pod ręką
Drzewo modułów - łatwy dostęp do wszystkich opcji w programie
mikroGratyfikant GT
Import danych
Definiowanie okresu obrachunkowego
Wprowadzanie zakupu VAT
Parametry - szybka i przejrzysta konfiguracja programu
Schemat importu - automatyczne przenoszenie dokumentów z Subiekta lub Gratyfikanta GT
Parametry ubezpieczeń i funduszy ZUS
Blokada okresu
Kartoteka kontrahenta
Dane podmiotu
Dodaj na podstawie - importowanie kontrahentów z pliku wymiany
InsTYNKT - mechanizm szybkiego wyszukiwania klientów
Wybór kolumn wyświetalnych w gridzie
Konfiguracja parametrów listy
Podawanie kodu licencji
Przykład dymka sygnalizującego błąd
Przykład dymka ostrzegającego
Wzorce wydruku
Zestawienia
e-Archiwizacja 14 dni za darmo