JPK

Rachmistrz GT

Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego.

rachmistrz nexo

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rachmistrza GT. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.