Programy dla firm - InsERT
Wypróbuj za darmo
JPK
JPK

Biuro GT

System wspomagający pracę biura rachunkowego.

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności programów Biuro GT i Biuro nexo.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

  • "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
  • "+" - funkcja jest realizowana przez program;
  • "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo.

 

Funkcja

GT

nexo

Biuro nexo jako integralny składnik InsERT nexo
Pełna integracja Biura z pozostałymi składnikami systemu

+/-

+

Możliwość pracy na jednej bazie danych z innymi składnikami systemu

-

+

Pola własne

-

+

InsMAIL

-

+
Definiowalne zestawienia

-

+

Platformowy mechanizm wydruków

-

+

Definiowalne wzorce wydruków

-

+

Klienci, cenniki, warunki umowne

Kartoteka klientów zintegrowana z kartoteką Subiekta i programów księgowych +/- +
Rejestr usług księgowych - +
Cenniki usług księgowych +/- +
Lista najważniejszych warunków umowy pomiędzy BR a klientem -

+

Możliwość automatycznego fakturowania klientów +/-

+

Działania cykliczne
Możliwość definiowania działań cyklicznych +/-

+

Działanie jako złożona struktura różnych typów danych -

+

Widok działań w ujęciu „od klienta”

+/- +
Widok działań w ujęciu „od działania” +/- +

Możliwość grupowania działań i zbiorczego przypisywania do klientów

-

+

Operacje zbiorcze
Deklaracje skarbowe - drukowanie poleceń przelewu +/-

+

Deklaracje skarbowe - wysyłka elektroniczna

+/-

+

Deklaracje skarbowe - pobieranie UPO

+/-

+

Deklaracje skarbowe - weryfikacja podpisu

+/-

+

Ustawianie parametrów VAT (Rejestry VAT)

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Schematy dekretacji dokumentów

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Stawki ryczałtu

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Parametry dowodu wewnętrznego

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Dostępność pól opisu księgowego

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Opisy operacji gospodarczych

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Parametry dekretacji dokumentów

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR - Kategorie księgowe

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Okres -

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Plan kont

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Sprawozdania finansowe

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Definicje deklaracji

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Schematy dekretacji dokumentów

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Pieczęcie księgowe

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Rejestry księgowe

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Opisy księgowe dokumentów

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Dzienniki księgowe

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Parametry schematów dekretacji

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Dostępność pól opisu księgowego

-

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Opisy operacji gospodarczych

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Parametry dekretacji dokumentów

-

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH - Kategorie księgowe -

+

Kopiowanie wzorców wydruków - Logo

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków - Nagłówek raportu

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków - Stopka raportu

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków - Nagłówek strony

+/- 

+
Kopiowanie wzorców wydruków - Stopka strony

+/-

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych - Treści umowy o pracę

-

+
Kopiowanie danych kadrowo-płacowych - Treści umowy cywilnoprawnej

-

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych - Treści rachunku do umowy cywilnoprawnej

-

+
Kopiowanie danych kadrowo-płacowych - Fundusze i ubezpieczenia ZUS

+/-

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych - Składniki płacowe

-

+

Kopiowanie instytucji

-

+
Kopiowanie pozostałych parametrów i słowników - Podatki i koszty

-

+

Obsługa typów dokumentów

-

+

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

+

+