Programy dla firm - InsERT
Wypróbuj za darmo

Gratyfikant GT

Nowoczesny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Zasady sprzedaży i licencjonowania

 1. Jak licencjonowany jest program Gratyfikant GT?
  Gratyfikant GT w podstawowej wersji przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji do 30 "aktywnych pracowników". Pojęcie "Aktywny pracownik” oznacza osobę dla której naliczamy wynagrodzenie. Limit licencji podstawowej Gratyfikanta GT "do 30 aktywnych pracowników" oznacza, że w w każdym miesiącu można naliczyć wynagrodzenia maksymalnie dla 30 pracowników. Wynagrodzenia obejmują wypłaty i rachunki. Dla jednego pracownika liczba wypłat i rachunków w miesiącu może być dowolna. Liczba osób wpisanych do ewidencji osobowej oraz zawartych umów o pracę i cywilnoprawnych - również może być dowolna.
  "Aktywny pracownik" oznacza pracownika, który w miesiącu ma chociaż jedną wypłatę lub rachunek. Ilość wypłat lub rachunków dla danego pracownika nie jest istotna. Aktywność jest sprawdzana miesięcznie, podczas naliczania wynagrodzeń. Sprawdzeniu licencyjnemu nie podlega ilość wpisów w ewidencji osobowej lub liczba wprowadzonych umów o pracę czy cywilnoprawnych.
  W przypadku biur rachunkowych Gratyfikant GT przeznaczony jest do obsługi 5 podmiotów – bez ograniczeń co do liczby "aktywnych pracowników".
 2. Czy możliwe jest takie rozszerzenie Gratyfikanta GT aby można było rozliczać więcej niż 30 pracowników?
  Tak. Istnieje możliwość zakupienia rozszerzeń, które zwiększają liczbę ewidencjonowanych wpisów aktywnych pracowników:
  • rozszerzenie zwykłe – o 50 aktywnych pracowników (w przypadku biur rachunkowych o 5 podmiotów);
  • rozszerzenie open – o dowolną liczbę aktywnych pracowników (w przypadku biur rachunkowych o dowolną liczbę podmiotów).
 3. Mam 70 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jaką licencję Gratyfikanta GT muszę kupić?
  Do wyboru jest jedna z dwóch możliwości:
  • zakup licencji podstawowej (na 30 aktywnych pracowników) i jednego rozszerzenia standardowego (o 50 aktywnych pracowników); w sumie będzie możliwość naliczania wynagrodzeń maksymalnie dla 80 aktywnych pracowników;
  • zakup licencji podstawowej (na 30 aktywnych pracowników) i jednego rozszerzenia umożliwiającego pracę z dowolną liczbą aktywnych pracowników.
 4. Czy jest możliwa zamiana posiadanego Gratyfikanta GT na program Gratyfikant GT Sfera?
  Tak - wystarczy zakupić dodatek Sfera dla Gratyfikanta GT za 1 290 zł netto. Nie ma ona ograniczeń co do liczby ewidencjonowanych wpisów aktywnych pracowników (w przypadku zwykłych użytkowników), ani ograniczeń co do liczby podmiotów (w przypadku biur rachunkowych).
 5. Czy można zainstalować dodatek Sfera dla Gratyfikanta GT, jeśli jego wersja jest wyższa od wersji posiadanego systemu Gratyfikant GT?
  Nie. Aby możliwa była aktywacja dodatku Sfera dla Gratyfikanta GT, jego wersja nie może być wyższa od wersji posiadanej licencji Gratyfikanta GT. Na przykład aby zainstalować Sferę dla Gratyfikanta GT w wersji 1.09 niezbędna będzie wcześniejsza instalacja i aktywacja Gratyfikanta GT w wersji 1.09.
 6. Czy możliwe jest późniejsze ulepszanie jedynie Gratyfikanta GT, bez konieczności ulepszania Sfery?
  Tak.

Zasady licencjonowania - zamiana DOS na GT

 1. Czy jest możliwa wymiana posiadanego Gratyfikanta 3 na Gratyfikanta GT?
  Tak, istnieje możliwość przejścia z DOS na linię GT. Z Gratyfikanta 3 można przenieść dane w celu kontynuowania pracy na Gratyfikancie GT.
 2. Jakie ograniczenia licencyjne zawiera Gratyfikant GT Sfera?
  Gratyfikant GT Sfera przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji do 30 "aktywnych pracowników", a w przypadku biur rachunkowych - do 5 podmiotów. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się na zakup rozszerzeń, które zwiększają liczbę ewidencjonowanych wpisów aktywnych pracowników (lub podmiotów) Sfera rozszerza się automatycznie (ponieważ Sfera dla Gratyfikanta GT nie posiada ograniczeń na stanowiska ani na liczbę rozliczanych pracowników czy podmiotów).
 3. Czy użytkownik, który zdecydował się przejść z Gratyfikanta 3 na Gratyfikanta GT, musi od razu zdecydować się ilu pracowników/podmiotów będzie obsługiwał program?
  Nie jest to konieczne. Rozszerzenia na kolejnych pracowników/podmioty można zakupić w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że Gratyfikant GT w podstawowej wersji przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji do 30 "aktywnych pracowników" lub w wersji dla biur rachunkowych do obsługi 5 podmiotów.

Program, instalacja, uruchamianie

 1. Czym się różni mikroGratyfikant GT od Gratyfikanta GT?
  mikroGratyfikant GT jest częścią Rachmistrza GT i Rewizora GT przeznaczoną do obsługi małych płac. Natomiast Gratyfikant GT jest autonomicznym i rozbudowanym systemem kadrowo-płacowym. Jego funkcjonalność jest nieporównywalnie większa, co można zobaczyć chociażby w dokumencie różnicowym na niniejszych stronach. W przypadku pracy na jednym podmiocie Gratyfikant GT w całości zastępuje mikroGratyfikanta GT.
 2. Czym się różni Gratyfikant 3 od Gratyfikanta GT?
  Oba programy są przeznaczone do tego samego: obsługi kadr i płac w małych i średnich firmach. Gratyfikant 3 jest programem DOS-owym, powstałym wcześniej, natomiast Gratyfikant GT jest najnowszym produktem windowsowej linii InsERT GT. Ich funkcjonalność merytoryczna jest podobna (choć nie taka sama). Zasadnicze różnice dotyczą możliwości naliczania wynagrodzeń oraz kwestii technologicznych i użytkowych. Wybrane aspekty zostały zebrane w dokumencie różnicowym.
 3. Czy Gratyfikant GT kończy rozwój i sprzedaż mikroGratyfikanta GT?
  Absolutnie nie. To są dwa niezależnie rozwijające się produkty. Poza tym mikroGratyfikant GT jest częścią Rachmistrza GT i Rewizora GT.
 4. Co to znaczy "30 aktywnych pracowników"?
  Aktywny pracownik to osoba, dla której naliczamy wynagrodzenie.
 5. Jakie są ograniczenia wersji próbnej Gratyfikanta GT?
  Wersja próbna ma tylko ograniczenie czasowe (do 45 dni). Nie ma ograniczeń funkcjonalnych. Limit aktywnych pracowników jest taki sam jak wersji pełnej (30).
 6. Czy na jednym komputerze możne być zainstalowany jednocześnie mikroGratyfikant GT i Gratyfikant GT?
  Tak. Wystarczy podczas instalacji wybrać instalację Pełną. Można też wybrać instalację Niestandardową i zaznaczyć oba programy.
 7. Czy na jednym podmiocie można uruchamiać mikroGratyfikanta GT i Gratyfikanta GT?
  Nie. Pierwsze uruchomienie Gratyfikanta GT na wybranym podmiocie zablokuje możliwość uruchamia na nim mikroGratyfikanta GT. Użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem. Gratyfikant GT w całości przejmuje obsługę kadr i płac. Jest to operacja nieodwracalna.
 8. Co się stanie z danymi wprowadzonymi w mikroGratyfikancie GT?
  Zostaną automatycznie zaimportowane do Gratyfikanta GT podczas pierwszego uruchomienia (kreator wdrożeniowy). Wymóg dotyczy tylko danych osobowych pracowników - te muszą zostać zaimportowane. Umowy i wynagrodzenia można zaimportować, ale nie jest to obligatoryjne (decyduje użytkownik w kreatorze wdrożeniowym). Wynagrodzenia są importowane do Danych wdrożeniowych (Ewidencja osobowa-Operacje-Dane wdrożeniowe - dla wskazanego pracownika).
 9. Uruchomiłem mikroGratyfikanta GT na próbę i wprowadziłem dane testowe. Co się z nimi stanie?
  Dane osobowe zostaną automatycznie zaimportowane, a o zmigrowaniu do Gratyfikanta GT umów i wynagrodzeń decyduje użytkownik w kreatorze wdrożeniowym. Dane testowe można usunąć na dwa sposoby:
  • z poziomu mikroGratyfikanta GT przed pierwszym uruchomieniem Gratyfikanta;
  • z poziomu Gratyfikanta GT po jego uruchomieniu.

Przeniesienie danych z Gratyfikanta 3

 1. Czy są przenoszeni wszyscy pracownicy?
  Wszyscy lub tylko aktywni, czyli zatrudnieni na koniec miesiąca wskazanego w kreatorze przeniesienia danych. W analogiczny sposób miesiąc ten jest wykorzystywany do przenoszenia umów oraz wynagrodzeń.
 2. Czy i jak są przenoszone wynagrodzenia?
  Wynagrodzenia (wypłaty i rachunki) są przenoszone jako sumaryczne dane wdrożeniowe pracowników (Ewidencja osobowa-Operacje-Dane wdrożeniowe - dla wskazanego pracownika). Wynagrodzenia są przenoszone na koniec miesiąca wskazanego w kreatorze przeniesienia danych.
 3. Po przeniesieniu danych mam dużo więcej składników płacowych, niż miałem w Gratyfikancie 3!
  To jest sytuacja prawidłowa i niestety w wielu przypadkach nieunikniona. Jej powodem jest zupełnie inna, dużo bardziej rozbudowana konstrukcja składników płacowych w Gratyfikancie GT. W Gratyfikancie 3 do umowy o pracę można było dodać składnik płacowy i określić mu dowolną nazwę i wartość. W Gratyfikancie GT każdy składnik płacowy posiada unikalną nazwę (w całym systemie) i konkretną wartość na każdy dzień (wartość globalna dla całego sytemu). Dodatkowo, w każdej umowie istnieje możliwość zindywidualizowania wartości wypłacania składnika (wartość indywidualna dla umowy). Przeniesienie danych nie robi nic innego tylko dostosowuje składniki Gratyfikanta 3 do potrzeb Gratyfikanta GT. W kreatorze przeniesienia danych użytkownik może zdecydować, że umowy o pracę zostaną przeniesione bez składników płacowych.

Definicje, umowy o pracę, wypłaty

 1. Nie rozumiem składników płacowych w Gratyfikancie GT (wcześniej pracowałem na Gratyfikancie 3)
  Składniki płacowe w Gratyfikancie GT są zupełnie inaczej skonstruowane niż w Gratyfikancie 3. Zmiana miała na celu znaczne zwiększenie możliwości i elastyczności Gratyfikanta GT w zakresie naliczania wypłat. Poniżej lista głównych różnic. Polecamy również zapoznanie się z pozostałymi pytaniami dotyczącymi składników płacowych.
  • Składniki płacowe w Gratyfikancie GT można przyrównać do wzorców składników płacowych i składników płacowych w Gratyfikancie 3 połączonych w jedno.
  • Składniki płacowe w Gratyfikancie GT są jednoznacznie identyfikowane po nazwie.
  • Składniki płacowe w Gratyfikancie GT mogą mieć różne wartości w różnych okresach czasu - dotyczy to składników w słowniku (wartości globalne), jak i w umowie o pracę (indywidualne).
  • Nie ma składników szczególnych (jak na przykład "podstawa" w Gratyfikancie 3) - wszystkie składniki są równie ważne.
  • Składniki płacowe w Gratyfikancie GT zawierają dużo więcej parametrów dotyczących naliczania w wypłatach.
  • Składniki płacowe w Gratyfikancie GT to nie tylko naliczenia i potrącenia, ale także składniki parametryczne, wykorzystywane do definiowania innych składników płacowych. Przykłady składników parametrycznych: Procent premii grupowej, Fundusz premiowy.
  • Wartości składników można definiować podobnie jak w Gratyfikancie 3 jako kwotę lub definicję, ale także można ją definiować za pomocą skryptów (wymaga Sfery dla Gratyfikanta GT).
  • Wypłata może pobierać wartość składnika z umowy. Jednak w Gratyfikancie GT w umowie składnik może mieć przypisaną wartość globalną (ze słownika) lub zdefiniowaną indywidualnie (tylko dla wskazanej umowy).
  • Wypłata może pobierać wartość składnika bezpośrednio ze słownika (wartość globalna) poza umową - nie ma konieczności dodawania składnika do umowy.
 2. Czym się różni składnik "globalny" od "indywidualnego"?
  Słowa "globalny" i "indywidualny" odnoszą się bardziej do wartości składnika, a nie do samego składnika. Wartość globalna to ta zapisana w składniku w słowniku składników. Jeśli do umowy przypisujemy składnik i jego wartość w umowie określona jest jako "globalna", to w momencie naliczania wypłaty wartość tego składnika zostanie pobrana ze słownika składników. Jeśli w umowie wartość składnika określona jest jako "indywidualna", to w momencie naliczania wypłaty jako wartość tego składnika zostanie pobrana wartość zdefiniowana w umowie.
 3. Co to znaczy, że składniki mogą być kwotowe, definiowalne i skryptowe?
  Określenia te dotyczą wartości składnika płacowego (globalnego jak i indywidualnego).
  Wartość typu kwota. Przykład: 1000,00 PLN; 323,74 PLN; 0,00 PLN.
  Wartość typu definicja. Przykład: [podstawa miesięczna * 0,05].
  Elementami, z których można budować definicję mogą być:
  • inny składnik - w tym składniki o rodzaju "parametr";
  • kwota - stała liczbowa, np. 10,00;
  • operator - dostępne operatory matematyczne to: +, -, *, /, (, );
  • parametr - dostępny jest bogaty zestaw funkcji wybranych z parametrów systemowych (np. koszty uzyskania przychodu, średnia krajowa), ewidencji czasu pracy (np. liczba dni w miesiącu, liczba godzin przepracowanych w miesiącu) oraz stałych pól wypłaty (np. wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto).
 4. Co oznacza rodzaj składnika płacowego: "parametr"?
  Składnik rodzaju parametr nie jest kwotą, która pojawi się na wypłacie i na przykład doda się do innych opodatkowanych składników i powiększy brutto. Składnik rodzaju parametr został wymyślony przede wszystkim jako element definicji wartości innego składnika. Najprostszym przykładem są tu trzy składniki:
  • podstawa miesięczna; rodzaj: naliczenie; wartość: 1000,00 PLN;
  • procent premii od podstawy; rodzaj: parametr; wartość: 0,05;
  • premia od podstawy; rodzaj: naliczenie; wartość: wartość składnika "podstawa miesięczna" * wartość składnika "procent premii od podstawy".
  W wypłacie, w zakładce Brutto pojawią się dwa naliczenia:
  • podstawa miesięczna - 1000 PLN,
  • premia od podstawy - 50 PLN,
  a w zakładce Parametry - procent premii od podstawy = 0,05. Trzeba pamiętać, że składniki parametryczne nie biorą udziału w sumowaniu razem z innymi składnikami.
 5. Do czego służy składnik "potrącenie automatyczne"?
  Wystąpienie potrącenia automatycznego na wypłacie następuje wyłącznie w powiązaniu ze składnikiem, który ma zaznaczony znacznik Automatycznie generuj potrącenie. Najprostszym przykładem wymagającym takiego rozwiązania są opodatkowane bony, które pracodawca wręcza pracownikowi. W takim przypadku należy zdefiniować składnik Bon świąteczny jako naliczenie wchodzące do podstawy opodatkowania o wartości 100,00 PLN z zaznaczonym znacznikiem Automatycznie generuj potrącenie. Podczas naliczania wypłaty, w Brutto pojawi się składnik Bon świąteczny o wartości 100,00 PLN, wypłata naliczy od tego podatek i składki ZUS. Jednocześnie w sekcji Do wypłaty pojawi się składnik Potrącenie automatyczne również na 100,00 PLN. W efekcie bon nie wpłynie na wartość "do wypłaty" (pracownik otrzymał papierowy bon), a zostaną od niego naliczone podatki i składki ZUS - o co właśnie chodziło.
 6. Do czego służą "zestawy płacowe"?
  Zestawy płacowe pełnią funkcję danych domyślnych. Określają jak ma być naliczona wypłata (kiedy ma być naliczana, co ma rozliczać) i jakie ma zawierać składniki płacowe. Nie ma obowiązku korzystania z zestawów. Jednak ich wcześniejsze przygotowanie znacznie ułatwi i przyspieszy wykonywanie dwóch ważnych operacji w Gratyfikancie GT:
  • Tworzenie "definicji wypłaty" w umowie o pracę (zakładka System wynagrodzeń) - wskazując zestaw płacowy przy dodawaniu umowy o pracę lub już wewnątrz umowy na zakładce System wynagrodzeń w łatwy sposób określamy definicję wypłaty w umowie.
  • Generowanie "dowolnych" list płac i wypłat - wskazując wybrany zestaw placowy przy generowaniu listy płac lub wypłaty dowolnej nie musimy mozolnie wypełniać parametrów generowanej wypłaty oraz określać zbioru składników, które na tej liście płac/wypłacie mają się pojawić.
 7. Do czego służą "definicje list płac"? Po co mam ją wybierać w umowie?
  Definicje list płac w Gratyfikancie GT pełnią dwie ważne funkcje. Po pierwsze zawierają domyślne parametry dla generowanych list płac. Dodając listę płac dowolnym sposobem, po wybraniu definicji dane nagłówkowe listy płac zostaną domyślnie wypełnione (numer, nazwa, daty, kategoria).
  Dużo ważniejsza jest jednak ich druga funkcja. Uogólniając, definicja listy płac jest łącznikiem pomiędzy systemem płacowym zdefiniowanym w umowie o pracę, a naliczanymi wypłatami. Jak to działa? Dodajemy umowę o pracę i tworzymy definicję wypłaty. Poza określeniem, jak wypłata ma się wyliczyć, musimy określić w jakiej liście płac. Do tego właśnie służy wybór definicji listy płac. Gdy zapisaliśmy umowy, można rozpocząć naliczanie wypłat. W module Wypłaty listy płac można generować dwoma sposobami: Wg definicji w umowie i Dowolną. Wybieramy tworzenie listy płac Wg definicji w umowie. W pierwszym kroku kreatora wskazujemy odpowiednią definicję listy płac. Dzięki temu w następnym kroku kreatora, po wybraniu opcji Dodaj zbiorczo program sam wybierze wszystkie umowy, dla których mają zostać wygenerowane wypłaty w tej liście płac.
  Reasumując, definicje list płac służą do planowania i automatyzacji naliczania wypłat. Ale tylko do naliczania metodą Wg definicji w umowie. Dodawanie list płac/wypłat drugim sposobem (Dowolny) nie korzysta z definicji wypłat zdefiniowanych w umowie.
 8. Do czego służą i jak są wykorzystywane "definicje wypłaty"?
  Definicje wypłat służą do planowania wypłat dla pracownika. Tworzy się je w umowie o pracę, w zakładce System wynagrodzeń. Dzięki nim możliwe jest w pełni automatyczne naliczanie wynagrodzeń. Definicja wypłaty w umowie określa jak, kiedy, z jakimi składnikami i w jakiej liście płac ma zostać naliczona wypłata. W każdej umowie może być wiele definicji wypłat, różniących się np. miesiącami wypłacania (wypłaty miesięczne i kwartalne), składnikami (kwartalna wypłata z dodatkiem), przypisanymi definicjami list płac. Definicje wypłat są wykorzystywane podczas naliczania list płac/wypłat metodą Wg definicji w umowie. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku oraz w innych pytaniach w tym dokumencie.
 9. Co to znaczy "wypłata główna"?
  Wypłata główna rozlicza ewidencję czasu pracy - nalicza takie składniki jak wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, opiekuńczy, wynagrodzenie urlopowe itp. W kolejnych miesiącach dla każdej umowy o pracę należy wykonać jedną (i tylko jedną) wypłatę główną. W odróżnieniu od Gratyfikanta 3 wypłata główna w Gratyfikancie GT nie musi rozliczać ewidencji akordów, ewidencji prowizji, ewidencji naliczeń i potrąceń, a także nie musi rozliczać nadgodzin i godzin absencji do rozliczenia (do tego są osobne parametry wypłaty).
 10. Jak sprawdzić który z pracowników nie ma naliczonej wypłaty głównej w miesiącu?
  Najlepiej zacząć od strony głównej Gratyfikanta GT. W sekcji Komunikaty można zobaczyć informację o tym, ilu pracowników nie ma jeszcze w danym miesiącu naliczonej wypłaty głównej. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, kto dokładnie kryje się pod wyświetloną liczbą, to należy skorzystać z zestawienia Raport o rozliczeniu ewidencji (brak zaznaczenia w kolumnie G - wypłata główna).
 11. Na czym polega "rozliczanie nadgodzin i godzin absencji do rozliczenia"?
  Wprowadzając do ewidencji czasu pracy dane o przepracowanych godzinach można określić, czy nadgodziny względnie godziny absencji mają być płatne/potrącane, czy mają być "rozliczane". Jeśli w okresie od ostatniej wypłaty, która rozliczała nadgodziny/godziny absencji do rozliczenia dla danego pracownika wprowadzono do ewidencji czasu pracy odpowiednie zapisy, to kolejna wypłata zbilansuje liczbę "takich" nadgodzin z liczbą "takich" godzin absencji, a pozostałość "wypłaci/potrąci" lub pominie według ustawień znacznika znajdującego się na zakładce Czas pracy w umowie o pracę.
 12. Czy wymiar zatrudnienia jest uwzględniany podczas naliczania wypłat?
  Nie. Wymiar zatrudnienia jest wykorzystywany do obliczania należnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, do naliczania ekwiwalentu za urlop oraz do wydruków kadrowych związanych z umową.
 13. Jak stworzyć aneks do umowy o pracę?
  W Gratyfikancie GT nie ma mechanizmu aneksów podobnego do znanego z Gratyfikanta 3. Tylko kilka wybranych danych z umowy o pracę można ewidencjonować według okresów ich obowiązywania. Poza tymi polami umowa ma zawsze stan aktualny. Jeśli zachodzą zmiany w warunkach umowy należy je wprowadzić i wydrukować umowę o pracę wybierając odpowiedni wzorzec wydruku (aneks do umowy o pracę). Oczywiście poprzednie dane zostaną nadpisane. Aby umożliwić zapamiętywanie kolejnych "stanów" umowy stworzono mechanizm Biblioteki Dokumentów. Dodanie dokumentu do Biblioteki Dokumentów jest możliwe z poziomu okna drukowania dokumentu.
 14. Dlaczego nie mogę dodać wypłaty?
  Funkcją Dodaj wypłaty można dodać wypłaty tylko do istniejącej listy płac. Jeśli w programie nie ma jeszcze żadnej listy płac, to aby dodać wypłaty należy korzystać z funkcji Dodaj listę płac.
 15. Dlaczego są dwie operacje dodawania list płac? Czym one się różnią?
  Dodaj listę płac według definicji w umowie - naliczając poszczególne wypłaty w tej liście płac program korzysta z definicji wypłat i składników płacowych zapisanych w umowie o pracę.
  Dodaj listę płac dowolną - pomija składniki i definicje wypłat z umowy o pracę, a do naliczeń pobiera składniki wskazane w kreatorze dodawania listy płac.
 16. Dlaczego są dwie operacje dodawania wypłat? Czym one się różnią?
  Dodaj wypłaty według definicji w umowie - naliczając poszczególne wypłaty program korzysta z definicji wypłat i składników płacowych zapisanych w umowie o pracę.
  Dodaj wypłatę dowolną - pomija składniki i definicje wypłat z umowy o pracę, a do naliczeń pobiera składniki wskazane w kreatorze dodawania wypłat (wartości globalne).
 17. Zestawienie "stan urlopów" pokazuje same zera. Dlaczego?
  Aby zestawienie "stan urlopów" pokazywało prawidłowe wartości należy:
  • dla całej firmy - wykonać funkcję uzgadnianie urlopów z menu Narzędzia,
  • dla wybranego pracownika - w module Ewidencja osobowa w menu Operacje wybrać funkcję Dane o urlopach i dodać zapis dla danego roku.
  Funkcje te dla jednego lub wszystkich pracowników naliczają wymiar należnego urlopu w danym roku oraz obliczają urlop zaległy (niewykorzystany) z poprzedniego roku. Dopiero wtedy zestawienie Stan urlopów dla danego roku będzie pokazywało prawidłowe dane.
 18. Czy Gratyfikant GT liczy ekwiwalent za urlop?
  Oczywiście. Aby dla danego pracownika (umowy o pracę) naliczyć ekwiwalent za urlop, należy w ewidencji czasu pracy w menu Operacje wybrać Ekwiwalenty za urlop i dodać odpowiedni zapis. Na jego podstawie wypłata główna za wskazany miesiąc naliczy automatycznie ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
 19. W jaki sposób uzupełnić wypłatę do pensji minimalnej?
  Jeśli system wynagrodzeń danego pracownika stwarza ryzyko, że jego wypłata mogłaby być mniejsza niż płaca minimalna, należy w umowie w definicji wypłaty (lub w trakcie generowania wypłaty operacją Dowolna) dodać składnik płacowy Uzupełnienie do płacy minimalnej. Jeżeli pozostałe składniki w naliczonej wypłacie okażą się zbyt niskie (np. pracownik wypracował mniej akordu niż zwykle), to automatycznie program wyliczy i doda do wypłaty odpowiedni składnik, uzupełniając wypłatę do płacy minimalnej.
  Mechanizm uzupełniania wypłaty do pensji minimalnej w Gratyfikancie GT działa tylko w ramach naliczanej wypłaty. Nie obsługuje on sytuacji, w której pracownik ma więcej niż jedną wypłatę w miesiącu.
 20. Jak udzielić pracownikowi zaliczki na pobory?
  Gratyfikant GT nie ma osobnej obsługi zaliczek na pobory. Ale ewidencja naliczeń i potrąceń może z powodzeniem obsługiwać zaliczki. Jeśli w danym miesiącu chcemy wypłacić pracownikowi zaliczkę, to wprowadzamy do ewidencji naliczeń i potrąceń zapis typu Potrącenie z wykorzystaniem składnika Spłata zaliczki (jest on w danych domyślnych po zainstalowaniu programu) i wypłacamy zaliczkę. Najbliższa wypłata rozliczająca ewidencję naliczeń i potrąceń umieści na wypłacie odpowiednie potrącenie.
  Oczywiście ten sposób nie jest metodą na "wypłacenie zaliczki" tylko na "zaplanowanie spłaty zaliczki", ale efekt końcowy jest podobny. W odróżnieniu od Gratyfikanta 3 program nie rozbija zbyt dużych zaliczek na kolejne wypłaty.

Pozostałe

 1. Co to jest "domofon"?
  Domofon, to prześmiewcze określenie, jakim niektórzy partnerzy Insertu ochrzcili rysunek przedstawiający w uproszczonej formie model wynagrodzeń zaimplementowany w Gratyfikancie GT. Dokładne personalia autorów pozostają nieznane. Twórcy Gratyfikanta ufają jednak, że określenie to zostało nadane z czystej sympatii i jest czymś w rodzaju "spontanicznej nazwy kodowej".