InsERT S.A.
netto1499 zł

Gratyfikant GT

Nowoczesny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Gratyfikanta GT. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Strona główna
Dane pracownika w ewidencji osobowej
Dane umowy o pracę
Dane umowy cywilnoprawnej
Moduł Wypłaty
Analizator wypłaty
Analizator wypłaty - szczegóły ewidencji czasu pracy
Moduł Ewidencja czasu pracy
Wprowadzanie absencji
Dodanie akordu
Dodanie prowizji
Okno wypłaty
ZFŚS
Okno kartoteki instytucji
Parametry generowania rachunku do umowy cywilnoprawnej
Moduł Składniki płacowe
Okno składnika płacowego
Definicja listy płac
Okno definiowania kalendarza
Naliczenie zgłoszeniowe ZUS
Zgłoszenie ZUS ZCNA
Deklaracja PIT-11
Deklaracja PIT-36
e-Archiwizacja 14 dni za darmo