Jak odzyskać pieniądze krok po kroku

dzięki usłudze Kaczmarski Inkasso w programach InsERT

Rozpoczęcie operacji odzyskiwania pieniędzy w systemach InsERT to tylko kilka minut. Sprawdź, jak łatwo skorzystać z tej opcji w Twoim programie. 


 

InsERT nexo/InsERT GT

 

 1.  Przejdź do modułu Rozrachunki.
 2. Zaznacz nierozliczone, przeterminowane płatności, które chcesz przekazać do windykacji, a następnie wybierz opcję Odzyskaj pieniądze. 
 3. W wyświetlonym oknie wybierz klienta, od którego chcesz odzyskać należności i kliknij przycisk Odzyskaj pieniądze. 
 4. Zweryfikuj dane wybranego klienta oraz listę jego należności i upewnij się, że są poprawne.
 5. Sprawdź wysokość prowizji, którą należy zapłacić po odzyskaniu pieniędzy i zleć wysyłkę sprawy, klikając przycisk Odzyskaj pieniądze.
 6. Jeżeli to Twoje pierwsze zlecenie, należy jeszcze potwierdzić dane osoby upoważnionej do zawarcia umowy windykacyjnej, zaakceptować warunki współpracy oraz zatwierdzić zawarcie umowy. 
 7. Teraz możesz zlecić kolejne sprawy do windykacji lub zakończyć wysyłkę klikając w przycisk Zakończ zlecenie.
 8. Status sprawy możesz śledzić na bieżąco w programie - będzie on prezentowany na liście rozrachunków, w kolumnie Odzyskaj pieniądze. 
 9. Gdy otrzymasz informację o odzyskaniu pieniędzy, rozlicz należność jedną ze standardowych opcji dostępnych w programie. 

 

 

Subiekt 123

 

 1.  Przejdź do modułu Dokumenty nieopłacone.
 2. Zaznacz nierozliczone, przeterminowane płatności, które chcesz przekazać do windykacji, a następnie wybierz opcję Odzyskaj pieniądze. 
 3. W wyświetlonym oknie wybierz klienta, od którego chcesz odzyskać należności i kliknij przycisk Odzyskaj pieniądze. 
 4. Zweryfikuj dane wybranego klienta oraz listę jego należności i upewnij się, że są poprawne.
 5. Sprawdź wysokość prowizji, którą należy zapłacić po odzyskaniu pieniędzy i zleć wysyłkę sprawy, klikając przycisk Odzyskaj pieniądze.
 6. Jeżeli to Twoje pierwsze zlecenie, należy jeszcze potwierdzić dane osoby upoważnionej do zawarcia umowy windykacyjnej, zaakceptować warunki współpracy oraz zatwierdzić zawarcie umowy. 
 7. Teraz możesz zlecić kolejne sprawy do windykacji lub zakończyć wysyłkę klikając przycisk Anuluj.
 8. Status sprawy możesz śledzić na bieżąco w programie - będzie on wyświetlany na liście dostępnej w module Dokumenty nieopłacone.
 9. Gdy otrzymasz informację o odzyskaniu pieniędzy, rozlicz należność w aplikacji - służy do tego przycisk Płatność, dostępny dla pozycji wyświetlanych w module Dokumenty nieopłacone.