InsERT S.A.

Subiekt nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu sprzedaży wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Opis zmian (22.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 22.0.2 - 08/11/2018

 • Określono w aplikacji dzień 12 listopada 2018 r. jako świąteczny, czego konsekwencją jest m.in. wskazanie kursu walut z dnia roboczego.
 • Poprawiono odbiór słowników użytkownika wysłanych przez księgowość w komunikacji on-line.
 • Poprawiono problem z określeniem indywidualnych podstaw ZUS dla wspólnika.

Wersja 22.0.1 - 25/10/2018

 • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT podatnika dla klientów o typie "osoba".
 • W danych asortymentu naprawiono brak maskowania danych wrażliwych.
 • Poprawiono błędne działanie uprawnienia "Zmień domyślne stanowisko kasowe" objawiające się problemami z wyświetleniem asortymentu oraz edycją płatności na dokumentach handlowych.
 • Zaktualizowano adres usługi bankowości on-line banku ING.

Wersja 22.0.0 - 16/10/2018

 • InsERT mobile - Potrzebujesz stałego dostępu do kontaktów z nexo? Masz abonament? Korzystaj z modułu Klienci!
 • Dodano możliwość zamieszczania załączników do wysyłanych wiadomości na zewnętrznych serwisach chmurowych Google Drive lub Dropbox. Mechanizm ten pozwala zaoszczędzić miejsce w bazie danych, na serwerach pocztowych oraz ułatwia przesyłanie dużych plików.
 • W module Poczta, w wiadomościach e-mail oraz w szablonach wiadomości dodano nową operację umożliwiającą zapis załączników pocztowych bezpośrednio do biblioteki załączników.
 • W module Zlecenia serwisowe dodano możliwość realizacji zleceń w wydanie zewnętrzne oraz wydanie zewnętrzne VAT.
 • Dodano możliwość zbiorczego opisywania obrazów księgowych (dokumentów do dekretacji) za pomocą wartości słowników użytkownika.
 • Bankowość off-line - nowa lista banków.
 • BGŻ BNP Paribas - bankowość on-line.
 • Dodano możliwość dezaktywacji rodzajów operacji bankowych.
 • Dodano możliwość dezaktywacji rodzajów operacji kasowych.
 • Dodano wybór strony kodowej przy wysyłce dyspozycji do pliku Elixir.
 • Szybkie płatności - sprzedaż - Przelewy24.
 • Szybkie płatności - zakup.
 • Wprowadzono moduł korekt kosztów pozwalający na naliczanie i wykazywanie w dokumentach zmian w kosztach, jakie nastąpiły po ich wystawieniu.
 • W edycji cennika wprowadzono operację przeceny, czyli zmiany ceny sprzedaży o kwotę/procent w górę lub dół na wybrany w cenniku asortyment. Operacja dostępna jest także w module, dla całego cennika.
 • Na listach z wyborem szablonów wiadomości e-mail dodano filtr miejsce wykorzystania.
 • W module InsERT mobile dodano możliwość zbiorczego przydzielania uprawnień do modułów.
 • W wiadomości SMS poprawiono błąd, który dawał możliwość zmiany klienta, gdy wiadomość była już w skrzynce nadawczej.
 • Dla akcji automatycznej wystaw seryjnie dokumenty sprzedaży wprowadzono zmianę, aby dokumenty wystawiane otrzymywały domyślny status, który jest ustawiony w typach dokumentów.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał seryjne wystawianie dokumentów sprzedaży w walucie za pomocą akcji automatycznych.
 • W kartotece klienta, na zakładce wydruki dodano możliwość przypisywania do każdego typu dokumentu domyślnego szablonu wiadomości e-mail, który będzie używany podczas wysyłki dokumentu.
 • W modułach związanych z klientami oraz na listach klientów dodano nową kolumnę, która dla osób wyświetla nazwy klientów sortowane po nazwisku.
 • W kartotece klienta poprawiono nawigację za pomocą klawisza Enter. Dotychczas przejście Enterem przez pola Cechy, Branże, Notatki, Zdjęcie powodowało usunięcie wartości z tych pól.
 • W module Klienci poprawiono błąd dla filtra grupa, który powodował, że w filtrze były możliwe do wyboru tylko grupy o typie podmiotu wszyscy.
 • W module Klienci poprawiono działanie filtrów opartych o cele przetwarzania. Dotychczas data zapytania, data odpowiedzi, data wycofania nie uwzględniały bieżącego dnia.
 • W module klienci poprawiono sortowanie oraz formatowanie warunkowe dla kolumny rabat.
 • W modułach poczta oraz poczta wychodząca wyszukiwanie F8 rozszerzono o opcję według treści wiadomości.
 • W definicji konta pocztowego dodano możliwość ustawienia braku oznaczania cytowanej treści przy odpowiadaniu i przekazywaniu wiadomości.
 • W module poczty wprowadzono wyświetlanie adresu e-mail adresata w sytuacji, gdy dla wybranych wiadomości kolumna Adresat była pusta.
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano możliwość nawigacji po folderach za pomocą strzałek góra i dół.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę w wyszukiwaniu adresata za pomocą InsTYNKT-u. Kolejność wpisywania poszczególnych fraz z nazwy i adresu pocztowego klienta nie jest już brana pod uwagę.
 • Dla kont pocztowych na serwerze gmail naprawiono błąd, który powodował, że wiadomość po wysłaniu była zarówno w folderze wysłane, jak i szkice.
 • W module poczta naprawiono błąd, który powodował brak możliwości uruchomienia informatora klienta, gdy klientem powiązanym do wiadomości była "Moja firma".
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano nową kolumnę twórca.
 • W wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował brak możliwości użycia autotekstu "państwo klienta".
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał realizację oferty w zamówienie od klienta, gdy dla zamówienia w typach dokumentów był ustawiony domyślny status: R - pełna realizacja dostaw.
 • Podczas zbiorczej realizacji ofert oraz zamówień od klienta, przy konsolidacji pozycji usunięto nieprawidłowo działające opcje wstawiania minimalnej i maksymalnej ceny.
 • W konfigurowaniu numeracji wprowadzono nowy, uproszczony interfejs.
 • Dodano znacznik „Wysyłaj do InsERT mobile" pozwalający na wybranie klientów, których dane zostaną przesłane do aplikacji mobilnej. Znacznik jest dostępny w parametrach synchronizacji InsERT mobile oraz w kartotece klienta. W module Klienci dodano kolumnę, filtr oraz operację zbiorczą umożliwiającą sterowanie tym znacznikiem.
 • W danych asortymentu poprawiono brak możliwości tekstowego wyszukiwania waluty w cenie ewidencyjnej.
 • W instalatorze InsERT nexo dodano instalację wersji 4.6 biblioteki Microsoft .NET.
 • W instalatorze InsERT nexo zmieniono wersję SQL Server na 2017.
 • Włączono podpowiadanie pozycji na liście kategorii załączników w bibliotece załączników.
 • Zmieniono zachowanie programu po nieudanej aktualizacji podmiotu - kopia zapasowa sprzed aktualizacji jest przywracana automatycznie, a nie opcjonalnie.
 • [PRO] Dodano możliwość dołączania raportów własnych jako widoki w module.
 • Dodano możliwość odkładania wybranych powiadomień.
 • Dodano nowe funkcje podsumowujące wartości kolumn na listach: średnia, minimum i maksimum.
 • [PRO] Dodano nowe kształty dla flag własnych.
 • Dodano nowe style do formatowania (także warunkowego) danych na listach.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne skopiowanie lub wyeksportowanie do Excela danych z listy edycyjnej zawierającej w komórkach znaki nowej linii.
 • W wyszukiwarce dla ostatnio poprawiane naprawiono błąd, który powodował, że nie były tam widoczne wiadomości pocztowe, w których był brak tematu.
 • Dodano skrót klawiszowy do operacji wycofania dekretacji.
 • Poprawiono problem "Wystąpił błąd podczas deszyfrowania paczki od nadawcy" pojawiający się podczas odbioru dokumentów on-line w księgowości.
 • Poprawiono wykazywanie statusu VAT odczytanego z portalu dla podatników zwolnionych z VAT.
 • W operacji sprawdzania statusu kontrahenta w portalu podatkowym dodano logowanie parametrów połączenia.
 • W raporcie weryfikacji aktywności VAT w portalu podatnika dodano kolumnę z NIP kontrahenta.
 • W raporcie weryfikacji aktywności VAT w portalu podatnika dodano kolumnę ze statusem kontrahenta odczytanym z tego portalu.
 • W informatorze o asortymencie, na zakładkach dotyczących ruchu magazynowego oraz zakupu dodano możliwość włączenia kolumny z kodem dostawy.
 • W kartotece asortymentu wprowadzono możliwość zbiorczego przypisania zdjęcia do zaznaczonego asortymentu. Dodano także możliwość usunięcia wszystkich zdjęć z zaznaczonych pozycji.
 • W informatorze o asortymencie poprawiono wydajność wyliczania danych na zakładce "Ruch asortymentu".
 • W oknie kosztorysu usług materiałowych zrezygnowano z automatycznego przeliczania ceny sprzedaży po zmianie specyfikacji materiałowej.
 • W słowniku PKWiU poprawiono niezgodne przypisania odwrotnego obciążenia do wybranych numerów PKWiU.
 • W dokumentach sprzedaży, zamówieniach, wydaniach magazynowych i ofertach dodano polecenie pokazania na mapie lokalizacji adresu dostawy.
 • Wprowadzono ujednolicony dedykowany słownik uwag do dokumentów Subiekta oraz ofert i procesów ofertowych.
 • Dla nowozakładanych podmiotów, we wzorcach standardowych ustawiono wydruk dwóch kopii dokumentów: sprzedaży, wydań zewnętrznych, zamówień od klienta, faktur zakupu RR oraz not korygujących.
 • W dokumentach Subiekta oraz ofertach, w sekcji dokumentów powiązanych uwidoczniono kolumnę statusu dokumentu powiązanego.
 • W modułach dokumentów Subiekta przypisano skrót "Ctrl+U" do operacji zmiany statusu dokumentu.
 • W spisach inwentaryzacyjnych dodano możliwość sortowania pozycji dokumentu według: kodu kreskowego, kodu PLU, ceny, stanu magazynowego, symbolu u dostawcy, grupy.
 • Na zafakturowanych przyjęciach zewnętrznych zlikwidowano lukę pozwalającą na zmianę kodu dostawy na zakładce "Partie".
 • Naprawiono błąd przeliczania cen po zmianie oddziału na dokumentach magazynowych przychodujących.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający edytowanie opisu pozycji z poziomu roletki "Opis" na automatycznym wydaniu magazynowym.
 • Naprawiono brak aktualizowania kosztu podczas zmiany ceny przyjętego asortymentu na korekcie przyjęcia zewnętrznego.
 • Podczas wystawiania faktur na podstawie dokumentów magazynowych wprowadzono zabezpieczenie przed zmianą ilości towaru na dokumencie wynikowym. Zmiana taka mogła powstawać na skutek zaokrągleń, przy specyficznych przypadkach użycia.
 • Poprawiono sposób ustawiania fokusa w oknie rozbicia pozycji.
 • Usunięto możliwość wprowadzania rozbieżności dla automatycznych przyjęć magazynowych.
 • W widoku niezafakturowanych wydań magazynowych naprawiono błąd uwzględniania w nim wydań do faktur zaliczkowych zawierających materiały.
 • W oknie brakujących stanów magazynowych na dokumencie dodano kolumnę z symbolem asortymentu.
 • W kreatorze zamówień do dostawców poprawiono wydajność operacji zbiorczych.
 • Na liście pozycji dokumentów naprawiono brak aktualizowania sumy mas po zmianie jednostki miary.
 • Naprawiono błąd powodujący odpinanie przedpłaty przypisanej do zamówienia od klienta, gdy z poziomu edycji dokumentu poprawiano niektóre dane klienta.
 • W kreatorze zamówień do dostawcy naprawiono brak aktualizacji symbolu waluty po zmianie dostawcy.
 • Dodano kolumnę "Dokument księgowy" w sekcji rozliczenia na dokumentach finansowych i rozrachunkach.
 • Dodano kolumnę VATIN w raportach Rozrachunki na dany dzień oraz Wydania powiązane ze zobowiązaniami do korekty KUP.
 • Dodano możliwość rozliczeń operacją bankową z poziomu dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany rodzaju operacji bankowych.
 • Dodano możliwość zdefiniowania waluty i kodu Swift w rachunkach bankowych Klientów.
 • Dodano powiązanie operacji bankowych o rodzaju Podzielona płatność z transferami na/z rachunek VAT.
 • Dodano uprawnienia Operacje kasowe - Dodaj KP/TP bez rozrachunku oraz Operacje kasowe - Dodaj KW/TW bez rozrachunku.
 • Dodano uprawnienie "Rachunki bankowe - zarządzanie", dotyczące rachunków Mojej firmy.
 • Dodano uprawnienie Dyspozycje bankowe - Dodaj bez rozrachunku.
 • Dodano uprawnienie Operacje kasowe - zmiana wystawiającego.
 • Dodano uprawnienie Operacje bankowe - Dodaj bez rozrachunku.
 • Na operacjach kasowych i bankowych zwiększono rozmiar pola Tytułem.
 • Na wyciągu bankowym dodano kolumnę informującą o powiązaniu operacji bankowej z dyspozycją.
 • Na wydrukach rozrachunku oraz wezwania do zapłaty poprawiono prezentację numeru dokumentu oryginalnego.
 • Poprawiono dodawanie rachunku bankowego do kartoteki klienta podczas wczytywania wyciągów.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Zmiana domyślnego stanowiska kasowego uwzględniając dokumenty kasowe oraz raporty.
 • Poprawiono odświeżanie (F5) w raporcie Podliczenie finansów.
 • Poprawiono odświeżanie dni spóźnienia w widokach rozrachunkowych w przypadku edycji rozliczeń.
 • Poprawiono profilowanie stanowisk kasowych uwzględniając wyszukiwarkę oraz dokumenty powiązane.
 • Poprawiono sposób generowania daty operacji bankowych przy zbiorczym wystawianiu na podstawie dyspozycji.
 • Poprawiono widoczność rozrachunków rozliczonych po terminie przy wystawianiu zbiorczej noty odsetkowej.
 • Poprawiono widoczność zamówień zrealizowanych i anulowanych na dokumentach kasowych i bankowych.
 • Poprawiono wysyłkę on-line dyspozycji do banku ING w przypadku wystąpienia znaków specjalnych w nazwie i adresie Mojej firmy oraz adresie Klienta.
 • Przy zmianie statusu dyspozycji bankowej dodano podpowiadanie na podstawie jego stanu. Dodatkowo w parametrach bankowości dodano możliwość wyłączenia potwierdzenia zmiany statusu.
 • Rozwiązano problem z operacjami bez rachunku bankowego (transakcje z wpłatomatu) w bankowości on-line.
 • Rozwiązano problem zdublowanych operacji bankowych po pobraniu historii w bankowości on-line w specyficznym przypadku.
 • Usprawniono konfigurację bankowości on-line ING o możliwość połączenia bez certyfikatu autoryzującego.
 • W kartotece klientów dodano możliwość wyłączenia naliczania odsetek od przeterminowanych należności.
 • W kreatorze zakładania podmiotu dodano możliwość wprowadzenia salda początkowego na rachunku VAT.
 • W module Bank dodano nowy widok Szybkie płatności on-line prezentujący transakcje szybkich płatności dokumentów sprzedaży.
 • W wersji prezentacyjnej podmiotu dodano możliwość przetestowania usługi bankowości on-line.
 • W widokach operacji kasowych oraz bankowych dodano filtr Powiązany informujący o powiązaniu operacji rodzaju Transfer.
 • W widokach operacji kasowych, bankowych oraz dyspozycji dodano kolumnę oraz filtr Do rozliczenia.
 • W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę VATIN.
 • W widokach rozrachunków oraz windykacji dodano kolumnę Opiekun.
 • W widoku operacji kasowych oraz bankowych dodano filtr Rozrachunek umożliwiający odfiltrowanie operacji nierozrachunkowych.
 • Na listach dokumentów w modułach, w raportach oraz informatorach umożliwiono uwzględnianie naliczonych korekt kosztów. O uwzględnianiu ich decyduje status dokumentów korekt kosztów handlowych oraz korekt kosztów magazynowych.
 • W słowniku rejestrów numeracyjnych uwidoczniono informację o lukach w numeracji występujących w danym rejestrze.
 • Wprowadzono integrację Subiekta z platformą ZenCard umożliwiającą prowadzenie programu lojalnościowego identyfikującego klienta za pomocą terminala płatniczego.
 • Usunięto oddzielne parametry "Kody PLU i kreskowe asortymentu". Od wersji bieżącej ustawienia, które były tam dostępne, zostały przeniesione do "Parametrów asortymentu".
 • W drzewku modułów Subiekta przeniesiono moduł "Urządzenia" do grupy "Sprzedaż" oraz w miejsce grupy "Zarządzanie" utworzono grupę "Polityka cenowa" zawierającą moduły "Cenniki" oraz "Promocje".
 • W kreatorze wdrożeniowym Subiekta wprowadzono wybór sposobu numeracji dokumentów.
 • W mechanizmie profilowania Subiekta dodano możliwość włączania i wyłączania korekt kosztów. Domyślnie dla profilu "Mała firma" są one wyłączone.
 • Podczas definiowania numeracji dokumentów wprowadzono mechanizm kontrolowania i ostrzegania o nieprawidłowej definicji numeracji, która mogłaby powodować powielanie numerów dokumentów.
 • Poprawiono wydruki: "Rejestr sprzedaży VAT", "Rejestr zakupu VAT", "Dokumenty do JPK_VAT" tak, aby zachować prawidłowe dopasowanie komórek do wartości w nich prezentowanych.
 • Poprawiono zapis wartości faktur w walutach obcych do pliku kontrolnego JPK_FA.
 • W "Podliczeniu okresu" wprowadzono filtr pozwalający na uwzględnianie korekt kosztów powstałych poprzez usunięcie dokumentu.
 • W edycji zapisanych dokumentów przychodowych wprowadzono blokowanie zmiany ilości na pozycji z rabatem od wartości, która została już rozchodowana. Blokada zapobiegać ma powstaniu nieudokumentowanych korekt kosztów.
 • W oknie danych klienta naprawiono błąd powodujący ukrycie danych o statusie VAT podatnika przy włączonym profilu uproszczonym.
 • W raporcie "Dostawy przeterminowane" wprowadzono możliwość odfiltrowania pozycji ze schowka.
 • W raporcie "Podliczenie okresu" naprawiono wykazywanie wartości opakowań potraktowanych jako towar.
 • W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono brak wykazywania korekt kosztów wynikających z usunięcia dokumentu.
 • W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono nieuwzględnianie kosztów dodatkowych (podpięte dokumenty rozchodu wewnętrznego) z dokumentów sprzedaży.
 • W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono sposób zaokrąglania wyliczanych wartości. Dotychczas w specyficznych przypadkach mogły być wykazywane nieprawidłowe wartości w raporcie.
 • W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono uwzględnianie okresu wpływania korekt rozchodów wewnętrznych (KRW).
 • W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono wyliczanie korekt kosztów dla dokumentów wydających asortyment z różnych partii.
 • Naprawiono błąd powodujący niewczytywanie z pliku wymiany EDI++ danych o dacie zakończenia dostawy, znacznika dokumentu dla podatnika vat, opłaty recyklingowej, gdy w pliku użyto formatu numeracji dokumentu bez mnemonika dokumentu.
 • Naprawiono brak wczytywania przyczyn korekty podczas importu korekt z pliku wymiany EDI++.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający import korekt w formacie EDI++, jeśli była w nich użyta dezaktywowana przyczyna korekty.
 • Poprawiono wydajność operacji wczytywania danych z pliku wymiany w formacie EDI++ do dokumentu, w sytuacji gdy występowała niezgodność stawki z transakcją VAT na dokumencie.
 • Poprawiono wysyłkę dokumentów z wielu magazynów do biura rachunkowego w formacie XML.
 • Wprowadzono kreator ułatwiający dodawanie nowych cenników.
 • Zmieniono wygląd okna cennika: uwidoczniono szczegóły pozycji, umożliwiono zaznaczanie wielu pozycji i ich jednoczesną edycję, ustawienia cennika oraz operacje przeniesiono do menu głównego.
 • W cennikach dodano możliwość wyboru ceny sprzedaży z innego cennika (np. cennika dostawcy) jako ceny nabycia do wyliczenia cen sprzedaży.
 • W cennikach wprowadzono wybór sposobu zaokrąglania wyliczonych cen sprzedaży.
 • W edycji danych asortymentu zmieniono sposób prezentowania danych o cenach, uwidaczniając m.in. szczegóły wyliczenia pozycji w cennikach.
 • W module cenników dodano widok "Wszystkie", prezentujący dane zarówno cenników głównych jak i dodatkowych. Dodano również uprawnienie do nowego widoku.
 • W edycji cenników dodano opcjonalne kolumny z ceną sprzedaży netto/brutto po rabacie.
 • W edycji cenników wprowadzono kolumny prezentujące ceny sprzed wykonanych zmian.
 • W edycji danych klientów wydzielono dane dotyczące płatności do nowej zakładki. Przeniesiono także dane statusu czynnego podatnika VAT i metody rozliczania VAT z zakładki "Handel" na zakładkę "Podstawowe".
 • W konfiguracji cenników dodano parametr przeliczania lub nie narzutu/marży/zysku pozycji po zmianie danych na liście asortymentu cennika (np. po ręcznym wpisaniu ceny sprzedaży).
 • W konfiguracji cenników uzupełniono brakujące parametry.
 • Wprowadzono sprawdzanie unikalności nazwy cennika.
 • Zmieniono przypisanie minimalnej marży do asortymentu po przeniesieniu danych. Dotychczas przypisywana była marża 50%, od bieżącej wersji jest to 0%.
 • W edycji cennika poprawiono brak możliwości wyliczania ceny sprzedaży w oparciu o narzut większy niż 100%.
 • W module "Promocje" udostępniono kolumny dla daty rozpoczęcia i zakończenia promocji.
 • W oknie aktualizacji cen na podstawie dokumentów zakupu dokonano zmian poprawiających ergonomię.
 • Wprowadzono możliwość drukowania pozycji cennika wyłącznie z niezerową ceną.
 • W konfiguracji kasy fiskalnej dodano możliwość ustalenia stanowiska kasowego, do którego przypisywane będą dokumenty kasowe powstałe do dokumentu odbioru sprzedaży.
 • Wprowadzono możliwość zmiany numeracji dokumentów sprzedaży fiskalnej (SF).
 • Zmieniono interpretację odczytanych kreskowych kodów wagowych tak, aby oprócz wyszukiwania po kodzie kreskowym, program szukał także asortymentu po kodzie PLU.
 • Wywołanie operacji usunięcia asortymentu z urządzeń zewnętrznych poprzedzono pytaniem, aby zniwelować ryzyko przypadkowego wywołania tej operacji. Zmieniono także skrót klawiszowy tej operacji na Ctrl+U.