DoENPro: elektroniczny nadawca Poczty Polskiej

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

Dodatek DoENPro 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do szybkiego wygenerowania przesyłek bezpośrednio w serwisie Elektronicznego Nadawcy (EN) Poczty Polskiej dostępnego pod adresem https://e-nadawca.poczta-polska.pl.

Program pozwala na wykorzystanie danych adresowych z następujących typów dokumentów:

 • FS – faktury sprzedaży;
 • PA – paragony;
 • WZ – wydanie zewnętrzne;
 • ZK – zamówienie od klienta.

W ten sposób unikniemy pracochłonnego kopiowania danych pomiędzy Subiektem GT a systemem EN. Funkcjonalność programu docenią przede wszystkim ci użytkownicy, którzy realizują dużo przesyłek do różnych klientów. W przekazywaniu danych wykorzystywana jest usługa webservice EN, co znacznie upraszcza i przyspiesza generowanie przesyłek.

Jak to działa?

Program odczytuje z bazy Subiekta GT podstawowe dane dotyczące istniejących już dokumentów sprzedaży/magazynowych. Wyświetlanie tych dokumentów można filtrować poprzez wybór:

 • typu dokumentu;
 • magazynu;
 • osoby wystawiającej;
 • daty wystawienia.

Wystarczy kliknięcie w wybrany dokument, aby dostępne w nim dane kontrahenta zostały wczytane i pokazane w oknie definiowana przesyłki, gdzie jest możliwość dokonania korekty danych adresowych np. skrócenie nazwy firmy, dopisanie imienia i nazwiska osoby, do której przesyłka ma być skierowana, uzupełnienie numeru telefonu czy adresu email. Możemy także określić dodatkowe parametry przesyłki, zależne od wybranego typu przesyłki. Zaakceptowanie danych powoduje przekazanie danych bezpośrednio do serwisu EN Poczty Polskiej.

Ważnym elementem rozwiązania jest okno ustawień, gdzie oprócz zdefiniowana danych nadawcy i parametrów logowania do systemu EN Poczty Polskiej, mamy możliwość zdefiniowania domyślnych parametrów jego pracy, takich jak:

 • domyślny typ przesyłki;
 • wagę;
 • gabaryt;
 • zdecydowanie, czy ma być użyta pełna, czy krótka nazwa kontrahenta;
 • pozwolenie na podanie w programie zerowej wagi przesyłki (jeżeli to UP waży przesyłki);
 • automatyczne pobieranie i otwieranie plików PDF z wydrukiem dokumentu dla każdej przesyłki;
 • kopiowanie do bufora klawiatury numeru wygenerowanej przesyłki;
 • automatyczne zapisywanie numeru przesyłki w polu Uwagi dokumentu;
 • ustalenie algorytmu automatycznego wstawiania kwoty pobrania spośród dostępnych opcji:
  • bez wstawiania;
  • sprawdź „pobranie” w terminie płatności (sprawdzenie czy wybrany termin zapłaty ma w nazwie frazę „pobranie”);
  • wstaw kwotę z płatności kartą;
  • wstaw nierozliczoną wartość dokumentu.

Po zakończeniu definiowania wszystkich przesyłek, jakie w danym dniu są do przekazania do urzędu pocztowego, należy zamknąć zbiór utworzonych przesyłek i przekazać do właściwego urzędu korzystając z opcji dostępnych w serwisie EN. Za pośrednictwem tego serwisu jest możliwe również edytowanie danych przesyłek, generowanie ponownych wydruków, czy kasowanie omyłkowo wygenerowanych przesyłek, a także opcje administracyjne jak np. zmiana hasła.

Zapraszamy do pobrania wersji instalacyjnej, która po pierwszym uruchomieniu automatycznie staje się wersję testową pozwalającą na wygenerowanie 50 przesyłek w systemie EN Poczty Polskiej.

Wymagania:

brak