InsERT S.A.

Rozwiązania partnerskie

dla programu

Znaleziono 19 rozwiązań partnerskich.

Pokaż wszystkie rozwiązania

ANQ: Blokada okresu GT do programu: Subiekt GT

Zewnętrzny program pozwalający zamykanie okresu (blokada dotyczy nie tylko edycji, ale także usuwania i dodawania) niezależnie dla różnych typów dokumentów. Pozwala m.in. zablokować zmiany w dokumentach handlowych i magazynowych nie blokując zmian w zamówieniach.

Cena: 250,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Eksport dokum. sprzedaży/zakupu z S4 do KP i KH (CDN) do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie pozwala na eksport dokumentów sprzedaży (FS, KFS, PI, ZW) oraz zakupu (FZ, KFZ) do programów Księga Handlowa (KH) i Księga Podatkowa (KP) produkcji firmy CDN Kraków. Parametry: okres, rodzaj dokumentów, magazyn, grupa (rejestr VAT) w programie docelowym. Zaznacza dokumenty w S4 jako wyeksportowane (powtórny eksport możliwy), obsługuje opakowania zwrotne. Demo i opis na naszej stronie www (w dziale "Rozwiązania własne")

Cena: 600,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Eksport dokum. sprzedaży/zakupu z S5 do KP i KH (CDN) do programu: Subiekt 5

Zestawienie pozwala na eksport z Subiekta 5 dokumentów sprzedaży (FS, KFS, PI, ZW) oraz zakupu (FZ, KFZ) do programów Księga Handlowa (KH) i Księga Podatkowa (KP) produkcji firmy CDN Kraków. Parametry: okres, rodzaj dokumentów, magazyn, grupa (rejestr VAT) w programie docelowym. Możliwy powtórny eksport, obsługuje opakowania zwrotne i transakcje unijne. Dokładniejszy opis na naszej stronie www (programy dla firm -> Rozwiązania własne).

Cena: 600,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Eksport do programów księgowych w formacie EPP do programu: Subiekt 4 Plus

Moduł pozwala na eksport dokumentów obrotowych i kasowych z Subiekta 4 do nowych programów księgowych firmy InsERT, jak np Rewizor GT, czy Rachmistrz GT. Dla firm, które z różnych powodów nie chcą zmieniać Subiekta 4 na inny program, a chciałyby sprawnie przesyłać dane do księgowości. Dokładniejszy opis i wersja demo do pobrania ze strony www.anq.pl (w dziale "Rozwiązania własne")

Cena: 300,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Faktura sprzedaży z listą rozrachunków do programu: Subiekt GT

Wzorzec wydruku faktury sprzedaży z tabelką zawierającą nierozliczona należności kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu. Tabelka zawiera datę powstania, termin płatności, ilość dni spóźnienia, numer dokumentu, wartość pierwotną, wartość pozostałą do zapłaty oraz łączną wartość nierozliczonych należności.

Cena: 200,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Faktura z kodem GTU i oznaczeniem procedur VAT do programu: Subiekt GT

Wzorzec wydruku dokumentu FS z dodatkową kolumną zawierającą oznaczenie towaru dla JPK_VAT (GTU). Kolumna jest dostępna z poziomu Subiekta GT w zawartości dokumentu, tak jak inne kolumny. Można ją przesuwać, określać szerokość itp. Oprócz tego, na fakturze, poniżej numeru dokumentu drukowana jest informacja o zastosowanych procedurach VAT (o ile jakieś zostały oznaczone). Możliwe jest również dostosowanie wzorców posiadanych przez klienta.

Cena: 120,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Faktury ryczałtowe (seryjne) GT do programu: Subiekt GT

Program dla firm, które wystawiają co miesiąc wiele powtarzających się faktur, np za czynsz lub abonament na usługi. Na podstawie wzorcowych zamówień jednym kliknięciem można wystawić wszystkie potrzebne faktury. W opisach pozycji i uwagach dokumentu program może wstawiać rok lub miesiąc (aktualny albo z przesunięciem np poprzedni lub następny), tak by na fakturze za listopad znalazła się np informacja "za 11.2015". Wymaga Sfery dla Subiekta GT

Cena: 300,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Formularz przyjęcia odpadów metali do programu: Subiekt GT

Umożliwia wydruk z progamu Subiekt GT wymaganego prawem formularza przyjęcia odpadów metali (w Subiekcie widziany jest jako PZ). Może być wykorzystywany jako auto-PZ drukowany razem z rachunkiem zakupu. Dla firm prowadzących punkty skupu metali. Zgodny z rozporządzeniem Min.Środowiska z dn. 9.12.2013 W zestawie z kartą przekazania odpadu rabat!

Cena: 300,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Karta Przekazania Odpadu (wersja 2019) do programu: Subiekt GT

Umożliwia wydruk z programu Subiekt GT wymaganej prawem karty przekazania odpadu (w Subiekcie widziana jest jako WZ). Może być wykorzystywany jako auto-WZ drukowany razem z fakturą lub rachunkiem sprzedaży. Oparty na wzorcu umieszczonym w rozporządzeniu Min.Środowiska z dn. 25.04.2019 Możliwe modyfikacje wg potrzeb klienta. W zestawie z formularzem przyjęcia odpadów metali rabat.

Cena: 200,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: KompletacjaPlusGT - prosta produkcja do Subiekta GT do programu: Subiekt GT

Program KompletacjaPlusGT pozwala na obsługę prostej produkcji, przez rozbudowaną obsługę montażu kompletów. Wydanie surowców i przyjęcie produktów może odbywać się na różnych magazynach, a koszt własny produktów może być zwiększony o zdefiniowany wcześniej koszt wytworzenia. Program pozwala na ewidencjonowanie kosztów wytworzenia w polach własnych typu kwota (ta opcja wymaga niebieskiego Plusa) z możliwością podziału na różne rodzaje kosztu (do 3 rodzajów). Wymaga Sfery do Subiekta GT

Cena: 850,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: ProfilMag do programu: Subiekt GT

Rozszerza możliwości jakie daje system uprawnień Subiekta GT. Dzięki temu programowi można dla każdego pracownika oddzielnie określić prawa dostępu do magazynów, kas i zestawień. Po odpowiednim ustawieniu wybrane magazyny, kasy i zestawienia będą niewidoczne dla użytkownika.

Cena: 250,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: ProfilNexo do programu: Subiekt nexo

Rozszerza możliwości jakie daje system uprawnień Subiekta nexo PRO. Dzięki temu programowi można dla każdego pracownika oddzielnie określić prawa dostępu do oddziałów, magazynów, stanowisk kasowych i rachunków bankowych. Po odpowiednim ustawieniu wybrane oddziały, magazyny, stanowiska kasowe i rachunki bankowe będą niewidoczne dla użytkownika

Cena: 350,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Rozrachunki na wybrany dzień ze spłatami do programu: Subiekt GT

Moduł przentujący stan rozrachunków z kontrahentami na wybrany dzień. W odróżnieniu od wbudowanych zestawień systemu GT uwzględnia nierozliczone spłaty rozrachunków, pozwalając na poznanie faktycznego stanu rozrachunków w wybranym dniu. Dane są przedstawiane szczegółowo lub w postaci zgrupowanej wg kontrahentów. Możliwy eksport danych do arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel). Wygląd: http://www.anq.pl/grafika/rozne/RozrachunkiNaDzien1.png

Cena: 200,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Rozrachunki na wybrany dzień ze spłatami do programu: Rewizor GT

Moduł przentujący stan rozrachunków z kontrahentami na wybrany dzień. W odróżnieniu od wbudowanych zestawień systemu GT uwzględnia nierozliczone spłaty rozrachunków, pozwalając na poznanie faktycznego stanu rozrachunków w wybranym dniu. Dane są przedstawiane szczegółowo lub w postaci zgrupowanej wg kontrahentów. Możliwy eksport danych do arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel). Wygląd: http://www.anq.pl/grafika/rozne/RozrachunkiNaDzien1.png

Cena: 200,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Weryfikator GTU dla Subiekta GT do programu: Subiekt GT

Weryfikator GTU to program pozwalający na sprawdzenie czy oznaczenia GTU dokumentów sprzedaży w Subiekcie są zgodne z oznaczeniami w kartotece towarów i skorygowanie różnic. Program może być użyty m.in. w sytuacji kiedy w trakcie miesiąca zostały wystawione dokumenty z towarami, których nie oznaczono poprawnie w kartotece. Pozwala także skorygować niepoprawne oznaczenia dokumentów po ich poprawie, bo Subiekt GT 1.64 nie aktualizuje oznaczeń dokumentu w takcie ich poprawiania!

Cena: 350,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: Weryfikator GTU dla Subiekta GT (tylko kontrola) do programu: Subiekt GT

Weryfikator GTU to program do sprawdzenia zgodności GTU dokumentów sprzedaży w Subiekcie z oznaczeniami w kartotece towarów. Program może być użyty m.in. w sytuacji kiedy w trakcie miesiąca zostały wystawione dokumenty z towarami, których nie oznaczono poprawnie w kartotece, albo kiedy chcemy sprawdzić oznaczenia poprawianych faktur, bo Subiekt GT 1.64 nie aktualizuje GTU przy poprawianiu! Dostępna jest również wersja pozwalająca na zbiorczą poprawę GTU na dokumentach.

Cena: 200,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

ANQ: ZSO w walucie do programu: Rewizor GT

Zestawienie sald i obrotów z podsumowaniami, w wybranej walucie. Nie pokazuje kont na których nie było zapisów walutowych. Możliwe kopiowanie wyników zestawienia do arkusza kalkulacyjnego (np. Excel). Parametry: zakres dat, zakres kont, waluta, rodzaje kont (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe, rozrachunkowe). Wygląd: http://http://www.anq.pl/grafika/rozne/ZSOwWalucie.png Zestawienie typu COM.

Cena: 300,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Eksport dokumentów sprzedaży/zakupu z S5E do KP i KH (CDN) do programu: Subiekt 5 EURO

Zestawienie pozwala na eksport z Subiekta 5 EURO dokumentów sprzedaży (FS, KFS, PI, ZW) oraz zakupu (FZ, KFZ) do programów Księga Handlowa (KH) i Księga Podatkowa (KP) produkcji firmy ComArch. Parametry: okres, rodzaj dokumentów, magazyn, grupa (rejestr VAT) w programie docelowym. Możliwy powtórny eksport, obsługuje opakowania zwrotne i transakcje unijne. Dokładniejszy opis na naszej stronie www (dział "Rozwiązania własne").

Cena: 600,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Inwentaryzacja dla Subiekta GT do programu: Subiekt GT

Wspomaga i przyśpiesza wykonywanie inwentaryzacji. Wprowadzanie arkuszy spisowych na wielu stanowiskach jednocześnie, wyliczanie różnic dla wszystkich albo wybranych grup towarowych. Arkusze zostają po wykonaniu inwentaryzacji. Tworzy raport do odczytania arkuszem kalkulacyjnym. Pozwala na uzgodnienie stanów magazynowych pomiędzy oddziałami i centralą przy pracy wielooddziałowej za pomocą komunikacji. Dokładny opis na www.anq.pl w dziale "Rozwiązania własne".

Cena: 300,00 zł

Autor: ANQ Programy dla Firm, tel. 42-637-68-73, 42-604-49-29

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Pokaż wszystkie rozwiązania