InsERT S.A.

Rozwiązania partnerskie

dla programu

Znaleziono 121 rozwiązań partnerskich.

Pokaż wszystkie rozwiązania

Rozksięgowywanie faktury elektronicznej za paliwo np. ORLEN do programu: Rewizor GT

Program wykorzystuje sferę REWIZORA GT oraz EXCELL-a i rozksięgowuje fakturę zbiorczą za paliwo i towary zakupione w sieci PKN ORLEN . Uwzględniane są wartosci zakupionego paliwa oraz czesci jak również ilosc paliwa, program rozgranicza rodzaj samochodu ( cięzarowy /osobowy ) i wylicza właściwy VAT do odliczenia.

Cena: 490,00 zł

Autor: "IKS" Piotr Grzywa, tel. 602-61-47-21

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Rozliczanie różnic kursowych od netto i VAT do programów: Subiekt GT, Rewizor GT

Cena brutto. Zestawienie działa w oparciu o rozrachunki w modułach Subiekt GT i Rewizor GT. Zestawienie prezentuje różnice kursowe od zrealizowanych rozrachunków, z podziałem na kwoty netto i VAT (jeśli informacja VAT istnieje na rozrachunku). Zestawienie niezbędne przy Rewizorze GT celem oddzielenia kosztów i przychodów od naliczonych różnic kreatorem od kwoty VAT!

Cena: 369,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty do programów: Subiekt GT, Rewizor GT

Raport dla przedsiębiorstwo o obrocie pow. 50 mln EUR zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Dz. U. 2013 poz. 403. Raport dotyczy świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych zgodnie z podziałem wg Ustawy.

Cena: 615,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

System spedycjyjny Compass do programu: Rewizor GT

Sprzedajemy oprogramowanie Spedycyjne które współpracuje ściśle z programem księgowym Rewizor GT, ta współpra ma zarówno charakter związany z importowaniem dokumentów jak i Kontrolą rozrachunków przez pracowników spedycji bezposierednio w systemie spedycyjnym. http://www.compassoftware.pl

Cena: 870,00 zł

Autor: Comel Tomasz Hinz, tel. 59-857-94-35, 59-066-78-99

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

System wspomagania produkcji do programu: Rewizor GT

zaawansowany system rozliczjący pracę pracowników w rozbicu na projekty , wynagrodzenie pracowników proporcjonalnie do pracy nad danym projektem jest przenoszone do Rewizora, wymaga Access , Sfery dla Subiekta, Sfery dla Rewizora, Sfery dla Gratyfikanta, możliwość modyfikacji systemu, więcej na www.arwal.com.pl

Cena: 6 000,00 zł

Autor: AR-WAL S.J. Jacek Czok Artur Czok, tel. 77-457-09-47, 501-47-45-43, 507-17-86-89

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Środki trwałe - historia analitycznie wg środka trwałego do programów: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Cena brutto. Zestawienie bazujące na dokumentach operacji na środkach trwałych. Prezentuje w obrębie wskazanego okresu: Grupę ŚT, Nazwę ŚT, Nr inwentarzowy ŚT, BO wartość początkową środka, BO umorzenia dotychczasowego, Przychody - wartość początkowa, Rozchody - wartość początkowa, Rozchody - umorzenie dotychczasowe, Umorzenie bieżące, Wartość brutto, Umorzenie narastająco, Wartość netto, Stopień umorzenia w %. Z zestawieniem syntetycznym wg grup koszt obu zestawień - 500 PLN netto.

Cena: 369,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Środki trwałe - historia wg grup do programów: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Cena bruttoo. Zestawienie bazujące na dokumentach operacji na środkach trwałych. Prezentuje w obrębie wskazanego okresu: nazwę grupy ŚT, BO wartość początkową środka, BO umorzenia dotychczasowego, Przychody - wartość początkowa, Rozchody - wartość początkowa, Rozchody - umorzenie dotychczasowe, Umorzenie bieżące, Wartość brutto, Umorzenie narastająco, Wartość netto, Stopień umorzenia w %. Istnieje też analogiczne zestawienie analitycznie per środek trwały. Cena za oba zestawienia to 500 PLN net

Cena: 369,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Taxxo - import faktur z 20 innych systemów w formacie EPP do programów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo

Platforma Taxxo dzięki ponad 120 konektorom pozwala na import faktur sprzedaży i zakupu z innych systemów do systemu Insert Rewizor i Rachmistrz. Taxxo zamienia dane z innego systemu na format EPP odczytywany przez programy Insert. Lista programów, z których można importować dane znajduje się na stronie: https://taxxo.pl/konektory https://taxxo.pl/dla-biur-rachunkowych/konektory-sprzedazy/

Cena: 99,00 zł

Autor: Columb Technologies S.A., tel. 71-787-80-07

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Ustalanie czasu oczekiwania na odpowiedź z serwera do programów: Subiekt GT, Rewizor GT

Dodatek umożliwia ustalenie czasu oczekiwania na odpowiedź z serwera (timeout). Zmiana tego parametru może być konieczna do generowania zestawień SQL z dużą ilością danych, kiedy pojawia się komunikat „Przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź serwera (timeout)” lub wykonywania innych czasochłonnych operacji. Standardowe rozwiązanie problemu wymaga edycji rejestru systemu Windows. Dzięki temu dodatkowi każdy może to zrobić w szybki i łatwy sposób bez posiadania umiejętności edycji rejestru.

Cena: 0,00 zł

Autor: SatiSoft Daniel Kozłowski, tel. 604-62-44-44

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Usuwanie śladu rewizyjnego w Rewizor GT do programu: Rewizor GT

Skrypt do usuwania śladu rewizyjnego w rewizor gt

Cena: 400,00 zł

Autor: NOWALU sp. z o.o., tel. 71-707-32-18, 696-52-23-33

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

VAT-27 dla Subiekt, Rewizor dos i win do programu: Rewizor GT

VAT-27 to deklaracja podsumowujaca dla operacji z VATem odwroconym. Program pobiera dane z dowolnego innego programu (subiekt, rewizor) przygotowuje xmla ktory importuje się do wzorca deklaracji z portalu e-deklaracje. Program na podstawie zapisów w bazach programu Subiekt4,5,GT przygotowuje deklaracje VAT-27. Przygotowanie deklaracji realizuje się przez wygenerowanie pliku XML o strukturze umożliwiającej import do formularza aktywnego udostępnionego na stronach e-deklaracje.gov.pl

Cena: 200,00 zł

Autor: INFO-SERWIS Jacek Podolski, tel. 81-745-19-10, 609-98-00-00, 609-52-92-93

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Weryfikacja rejestru VAT zakupu z kontami księgowymi do programu: Rewizor GT

Komplet zestawień weryfikujący zapisy w ewidencjach VAT oraz na kontach księgowych. Zestawienie pomaga zweryfikować poprawność zapisów poprzez porównanie rejestrów księgowych z rejestrami VAT-owskimi oraz ustalić dokładnie wartość VAT do odliczenia w bieżącym miesiącu oraz kwotę VAT do przeniesienia na następne okresy. Jednocześnie też weryfikuje, czy suma zapisów na kontach jest zgodna z sumą w ewidencji VAT.

Cena: 499,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Windykacja w języku niemieckim Rewizor do programu: Rewizor GT

Cena 150 zł netto szt. przetłumaczone na język niemiecki wzorce wydruku ponaglenia oraz wezwania do zapłaty dla Subiekta GT lub Rewiozra. Aufforderung zur Zahlung Zahlungserinnerung

Cena: 150,00 zł

Autor: NOWALU sp. z o.o., tel. 71-707-32-18, 696-52-23-33

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

wydruki w jęzuku niemieckim do programu: Rewizor GT

Przetłumaczone na język niemiecki wzorce wybranych wzorców wydruków do Rewizora GT. Posiadamy nastepujące wydruki: - Dziennik ksiegowań pełny(wersja niemiecka), - Ewidencja sprzedaży, zakupu VAT (wersja niemiecka), - Podliczenie finansów na dzień/w okresie (wersja niemiecka), - Stan konta/stan konta w walucie (wersja niemiecka), - Zestawienie obrotów i sald (wersja niemiecka), Koszt każdego wzorca wydruku - 100 zł netto. Na życzenie możemy przetłumaczyć inne wydruki (do uzgodnienia).

Cena: 100,00 zł

Autor: NOWALU sp. z o.o., tel. 71-707-32-18, 696-52-23-33

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Wyliczenie opłaty środowiskowej w oparciu o zużyte paliwo do programu: Rewizor GT

Cena brutto. Rozwiązanie bazujące na modelu planu kont w grupie kont pozabilnowych. W przypadki dekretacji faktur paliwowych, należy na odpowiedniej analityce zapisać ilość zużytego paliwa. Zestawienie w oparciu o przypisane stawki do rodzaju paliwa i rodzaju silnika wylicza za dany okres sprawozdawczy należną wysokość opłaty.

Cena: 615,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Wzorcowa baza Rewizora GT z gotowymi definicjami do programu: Rewizor GT

Wzorcowa baza Rewizora GT. Zawiera gotowy plan kont z analitykami - dostosowany do możliwości automatyzacji pracy i osiągania potrzebnych raportów i zestawień. W oparciu o ten plan kont, zostało przygotowane: - ponad 350 gotowych schematów importów dla różnych scenariuszy (praca na jednej bazie z Subiektem GT i z plików komunikacji) - automaty przeksięgowań (ZUS-y, PIT-y, przeksięgowanie wyniku) - pieczęcie księgowe - właściwe definicje Bilans i RZS i przepływów - Dodatkowe zestawienia SQL

Cena: 1 230,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

wzór wydruku "dekret księgowy" z podsumowaniem pod dekretem do programu: Rewizor GT

Wzór wydruku "dekret księgowy" z podsumowaniem przesuniętym bezpośrednio pod dekret a nie w stopcie strony. Wzór dostępny w PDF na email dla zainteresowanych

Cena: 50,00 zł

Autor: INFO-SERWIS Jacek Podolski, tel. 81-745-19-10, 609-98-00-00, 609-52-92-93

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie prezentujące dane do korekty kosztów do programu: Rewizor GT

Zestawienie prezentujące dane do korekty kosztów 1) Uwzględnia sprzedaż – przy księgowaniu kosztu własnego z tyt. sprzedaży 2) Uwzględnia płatność częściową

Cena: 350,00 zł

Autor: TWORSOFT Piotr Tworowski, tel. 603-54-32-85

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie SQL Weryfikacja kręgu kosztów do programu: Rewizor GT

Zestawienie SQL, które w kontekście wybranego roku obrotowego porównuje zapisy na kontach z grupy 4 po stronie debetowej (Winien) do zapisów na kontach grupy 4 po stronie kredytowej (Ma) i pokazuje dekrety, w których zachodzi różnica. Zestawienie służy do weryfikacji, czy istnieją dekrety, w których przeksięgowanie przez konto kręgu kosztów nie zamyka się z kontami kosztowymi grupy 4.

Cena: 184,50 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana położenia i rozmiaru okna głównego dla InsERT GT do programów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT

Dodatek umożliwia ustalenie położenia i rozmiaru okna głównego programów Gestor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT. Czasami zdarza się, że program zapamiętuje niepoprawne informacje o położeniu okna głównego i przy kolejnym uruchomieniu okno nie będzie widoczne w obszarze pulpitu. Można mieć wtedy wrażenie, że program nie uruchamia się. Dzięki temu dodatkowi każdy może w łatwy i szybki sposób przywrócić poprawne położenie i rozmiar okna głównego.

Cena: 0,00 zł

Autor: SatiSoft Daniel Kozłowski, tel. 604-62-44-44

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zmiana uwag na dokumnecie zakupu do programu: Rewizor GT

W momecie zapisu dokumentu zakupu ( SUBIEKT GT ) program zmienia UWAGI na dokumnecie dopisując na początku uwag oryginalny numer dokumentu dostawcy. Dziei temu mozna przenosząc dokument w tresci zapisu na koncie mieć numer i opsi. Np FV209320 paliwo do sam RLA 0001

Cena: 100,00 zł

Autor: "IKS" Piotr Grzywa, tel. 602-61-47-21

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Pokaż wszystkie rozwiązania