InsERT S.A.

Rozwiązania partnerskie

dla programu

Znaleziono 1293 rozwiązania partnerskie.


AB GET IT - Import Pozycji Towarów do Subiekta GT do programu: Subiekt GT

Program umożliwia wczytanie z pliku Excela pozycji towarowych do dokumentów sprzedażowych i magazynowych Subiekta GT. W najprostszej wersji w Excelu wymagane jest podanie jedynie symbolu i ilości. W wersji bardziej zaawansowanej można też wczytywać więcej informacji: ceny na dokumencie, ceny sprzedaży, EAN, JM, a nawet dodać automatyczne kartotekę towarową. Można wygenerować następujące typy dokumentów: FS,RS,PA,WZ,RW,PW,MM,FZ,PZ,ZK,ZD. Wymagana jest Sfera dla Subiekta GT.

Cena: 250,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Jak zostały rozliczone rozrachunki do programu: Subiekt GT

Zestawienie faktur wraz z informacją jak zostały rozliczone dla danego kontrahenta Zestawienie umożliwia szybkie sprawdzenie jakim dokumentem zostały rozliczone faktury dane kontrahenta. Jest to bardzo przydatne jeśli kontrahent kwestionuje nasze rozrachunki i chcemy mu szybko pokazać jak je rozliczyliśmy w danym okresie. Zestawienie domyślnie pokazuje jak rozliczyliśmy należności zobowiązania. Możemy również sprawdzać rozrachunki od drugiej strony. Sprawdzamy wpłaty i jakie faktury zapł.

Cena: 300,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Kompletacja dla Subiekta GT do programu: Subiekt GT

Program umożliwia automatyczne wykonanie kompletacji towarów znajdujących się na dokumentach sprzedaży: Faktury,Paragony,Zamówienia. Dokumenty ze skutkiem Odłożonym/Wycofanym (FS/PA) automatycznie są Wykonywane, brakujące towary są kompletowane w.g. potrzeb. Wszystkie konieczne komplety są tworzone na jednym dokumencie zbiorczym RW/PW. Pozycja RW/PW jest opisana jakiej pozycji dokumentu źródłowego (FS/PA/ZK) dotyczy. Dokumenty ZK można od razu zrealizować jako FS/PA/WZ. Wymagana Sfera.

Cena: 350,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Konwerter Autostacja do Insert GT (Rew./Rachm.) do programów: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Program umożliwia konwersję danych księgowych z programu Autostacja firmy SoftVig do formatu akceptowalnego przez Insert GT (Rewizor/Rachmistrz), umożliwiając automatyczne księgowanie dokumentów powstałych w programie Autostacja.Z programu Autostacja można zaimportować następujące typy dokumentów: FS,KFS,PA,ZW,FZ,KFZ,WZ,PZ,KP,KW Do programów Insert są przenoszone informacje o kategorii/typach dokumentów z Autostacji. Umożliwia to księgowanie różnych typów dokumentów (Sprzedaż aut/części/usługi)

Cena: 550,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Podgląd dokumentów Zamówień od Klienta z informa do programu: Subiekt GT

Funkcjonalność umożliwia łatwe sprawdzenie, które Zamówienie od Klienta jest gotowe do realizacji, ewentualnie które pozycje są gotowe, a które nie. Pokazuje informację o dostępności danego towaru uwzględniając rezerwację i aktualny rzeczywisty stan magazynu. Pozycje dostępne do realizacji są kolorowane na zielono. Pozycje niedostępne są oznaczane na czerwono. Wywołuje się tę informację z pozycji listy zamówień od klientów. Najeżdżamy, na żądane zamówienie i wciskamy F9.

Cena: 200,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Potwierdzanie Zamówień E-mai dla Subiekta GT do programu: Subiekt GT

Program umożliwia automatyczne wysyłaniem E-mailem potwierdzeń o złożonych zamówieniach przez klientów i wpisanych do Subiekta GT oraz o stanach ich realizacji. Możliwe są następujące typy maili: Po wpłynięciu zamówienia, Potwierdzenie gotowości do wysyłki/skompletowaniu towaru - oznaczane flagą/kategorią, O wysyłce towaru - wystawieniu Faktury/WZ/Paragonu Dla każdego rodzaju e-maila przygotowywujemy osobny szablon wiadomości. Wiadomości są wysyłane zgodnie z harmonogramem zadań.

Cena: 600,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Profile GT do programu: Subiekt GT

Program umożliwia przydzielanie uprawnień każdemu pracownikowi osobno do poszczególnych: zestawień magazynów (zmiana + MM) kas słowników podglądów dokumentow (F9) Obsługiwane są nowe funkcje GT 1.20 Program umożliwia kopiowanie uprawnień przydzielonych jednemu pracownikowi dla innych oraz kopiowanie ustawień list (np. kontrahentów, towarów) przydzielonych jednemu pracownikowi dla innych, uzupełniając InsERT GT o profilowanie uprawnień. Opis i demo na stronie WWW

Cena: 450,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Profilowanie Grid dla SGT (Ograniczenie Firm) do programu: Subiekt GT

Program umożliwia ograniczenie widoczności dokumentów/firm dla pracowników. Pracownicy widzą jedynie tylko dokumenty firm, do których mają uprawnienia. Uprawnienia przypisuje się na podstawie Cechy Kontrahenta lub Opiekuna Kontrahenta. Ograniczenie dotyczy następujących list i zestawień z Subiekta GT: lista faktur sprzedaży/zakupu, Paragonów, Lista zamówień od klientów/do dostawców, Wbudowane zestawienia dla kontrahenta, Rozrachunki, WZ/PZ, Informator. Ograniczona jest też widoczność FIRM.

Cena: 700,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GETIT - Program Import Danych XLS do Subiekta GT do programu: Subiekt GT

Program służy do importu danych z plików Excela lub innych baz danych do Subiekta GT. Import może odbywać się za pomocą pliku EPP lub Sfery dla Subietka GT. Program umożliwia dokonanie importu danych z plików Excela, baz danych SQLa, mdb, dbf, csv. Zaimportować następujące typy danych do Subiekta GT: -Dane kontrahentów -Dane towarów i cen sprzedaży -Stany magazynowe jako dokument PW Użytkownik przed importem tworzy schemat importu, ustala które kolumny Excela użyć

Cena: 450,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Przeliczanie Cen dla Subiekta GT do programu: Subiekt GT

Program umożliwia automatyczne przeliczanie cen sprzedaży w oparciu o inną cenę lub jedną z cen zakupu (Ostatnia cena zakupu, ostatnia cena dostawy, maksymalna/minimalna cena dostawy, średnia cena zakupu). Można dla każdej grupy towarowej/cechy ustawić inny poziom przeliczania cen i narzutu od wybranej ceny źródłowej.Program może być uruchamiany w trybie automatycznym z harmonogramu zadań. Dodatkowa opcja to wczytywanie cen sprzedaży z Excela. Nie jest wymagana Sfera.

Cena: 340,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Przksięgowanie kosztów / przychodów na wynik fin do programu: Rewizor GT

Program umożliwia automatyczne przeniesienie sald wszystkich kont 4xx, 5xx, 6xx, 7xx na wynik finansowy. Niezależnie od tego jak jest rozbudowana analityka, wszystkie salda, wszystkich kont zostaną przeniesione. Jednym ruchem dodajesz tylko konta syntetyczne, a cała analityka będzie dodana automatycznie. Cena netto: 150zł (pojedyncze firmy) lub 300 zł (biura rachunkowe lub licencja do 5 firm).

Cena: 150,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Remanent: towary od konkretnego kontrahenta do programu: Subiekt GT

Remanent na dany dzień, ale tylko dla towarów od danego dostawcy/kontrahenta. Przydatne jeśli chcemy sprawdzić, jak towar od danego dostawcy u nas zalega

Cena: 180,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Remanent z inf. o ilościach zamów. u dostawców do programu: Subiekt GT

Remanent na dowolny dzień, ale oprócz ilości jest podawana informacja o ilości zamówionego towaru u dostawcy oraz spodziewanej dacie dostawy. Przydatne do planowania sprzedaży i ofert.

Cena: 150,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Remanent z informacją o dokumentach do programu: Subiekt GT

Zestawienie Remanent na dzień dowolny, pokazujący z jakiego dokumentu jest każda pozycja towarowa. Bardzo przydatne do kontroli.

Cena: 180,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Serwis GT do programów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT

Program serwisowy przeznaczony dla serwisantów Insert. Umożliwia robienie najważniejszych zadań administracyjnych/serwisowych. Umożliwia zmianę haseł użytkowników (Szefa), przenoszenie rozrachunków między bazami, operacje na bazach danych, modyfikacje użytkowników SQLa, najważniejsze testy Insert GT (stan magazynu), resetowanie licencji GT, operacje na użytkownikach SQL, Terminator, kopiowanie wzorców wydruków. Odksięgowanie dokumentów Rewizora, Cena netto: 1000zł

Cena: 1 000,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Sprawdzenie poprawności GTU / JPK_VAT / MPP do programu: Subiekt GT

Zestawienie umożliwia szybkie sprawdzenie poprawności wystawionych dokumentów sprzedaży i oznaczeń GTU / JPK_VAT / MPP (podzielona płatność) Zestawienie kontroluje następujące parametry JPK_VAT: -Sprawdzenie poprawności kodów GTU między fakturą, a listą towarów i aktualnymi oznaczeniami GTU -Sprawdzenie poprawności Podzielonej Płatności, znacznik MPP -Sprawdza znacznik TP (transakcja z podmiotem powiązanym), na podstawie wybranej cechy kontrahenta -Sprawdza znacznik SW (sprzedaż wysyłkowa)

Cena: 300,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Stan towaru na magazynach i planowane dostawy-F9 do programu: Subiekt GT

Dodatkowa funkcjonalność, umożliwiająca podgląd stanu towarów na wszystkich magazynach w firmie wraz z informacją o planowanych dostawach (ilość i termin) pobieraną z Zamówień do dostawcy. Sprawdzanie stanu i dostaw odbywa się przez podgląd klawiszem F9 będąc na kartotece towarów. Funkcjonalność jest dostępna dla wszystkich w sieci komputerowej.

Cena: 200,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Wiekowanie zapasów, remanent podzial dni do programu: Subiekt GT

Zestawienie do wiekowania zapasów magazynowych. Remanent na dzień dowolny z informacją o jak długo zalega towar na magazynie. Zestawienie podaje informację jak długo zalega towar w przedziałach używanych w wycenach zapasów: 1-90 dni 91-180 dni 181-365 dni 366-730 dni (1 rok) 2-3 lata 4-5 lata >4 lata Jest to bardzo przydatne do wyliczeń bilansowych szacowania zapasów. Zestawienie jest dostępne w dwóch wersjach: a) dokładnie pokaże dokumenty b) Sumuje zbiorczo towary

Cena: 200,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Wydruk kompensaty z listą należności do programu: Subiekt GT

Wydruk kompensaty z listą należności pozostałych po wykonaniu kompensaty. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie w przypadku, gdy mamy doczynienia z klientami, którzy mniej znają się na księgowości i mają problemy z wyliczeniem ile mają zapłacić po dokonaniu kompensaty. Do pobrania wydruk w formacie pdf. Wymagana jest wersja GT minimum 1.25 SP1.

Cena: 150,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Wysyłka Faktur Wezwań Należności do Sub GT/RewGT do programów: Subiekt GT, Rewizor GT

Program służy do automatycznej oraz ręcznej wysyłki e-mailem do klientów Państwa firmy: Faktur sprzedaży/Korekt w formacie PDF,Wezwań do zapłaty do należności, które przekroczą termin płatności o ileś dni, Informacji o należnościach (w podziale na należności terminowe/przeterminowane) Automatyczna wysyłka faktur elektronicznych staje się w firmach koniecznością. Z kolei informowanie klientów na bieżąco o płatnościach i wysyłanie wezwań znacznie przyśpiesza ściąganie płatności.Szczegóły na WWW

Cena: 650,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Zamówienia GT do programu: Subiekt GT

Program umożliwia zaawansowaną realizację zamówień w Subiekcie GT. Można realizować wiele zamówień i łączyć w jeden dokument. Można przekształcać zamówienia na dowolny typ dokumentu (FS,PA,MM,RW,PW,FZ,ZD,WZ,PZ). Do każdego typu dokumentu może być tworzone zamówienie różnicowe. Zamówienia można realizować na innym magazynie, niż powstało zamówienie. Możliwe jest ponowna realizacja zamówienia już zrealizowanego. Można generować automatyczne MM przy realizacji na innym magazynie

Cena: 350,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Zestawienia Dokumentów w walucie do programu: Subiekt GT

Zestawienie umożliwia wyświetlenie dokumentów sprzedaży (FS,PA,KFS,ZW,WZ), Zakupu (FZ,KFZ), Zamówień (ZK,ZD) w wartości waluty w jakiej zostały wprowadzone oraz w przeliczeniu na PLN. Wszystkie wbudowane zestawienia Subiekta pozwalają tylko pokazać dokumenty przeliczone na PLN. Brak jest wbudowanych zestawień, które nam pokażą oryginalną kwotę dokumentu (w walucie) Dostępne filtry: Okres, Magazyn, Typ Dokumentu, Waluta, Rodzaj transakcji VAT, Grupa Kontrahenta

Cena: 150,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Zestawienia Sprzedaży dla Subiekta GT do programu: Subiekt GT

Program umożliwia wyliczanie zaawansowanych zestawień sprzedaży w Subiekcie. Również liczenie prowizji dla handlowców (m.in od zapłaconych w terminie) Zestawienia mogą być wyliczane w podziale na tygodnie, miesiące, kwartały... Zestawienia mogą być wyliczane w oparciu o wiele filtrów: Grupy/Cechy Kontrahentów, Grupy/Cechy Towarów. Zestawienia są dla kontrahentów, towarów, grup towarów.Zestawienia mogą być dla odbiorcy i płatnika.Zestawienie może pokazywać ilość sprzedaną,koszt,stan magazynowy

Cena: 480,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Zestawienie firm bez obrotów, które przestały ku do programu: Subiekt GT

Zestawienie umożliwia szybkie wyszukanie firm bez obrotów (lub obrotów poniżej jakiegoś progu). Zestawienie pozwala określić od jakich obrotów od początku działalności naszej firmy ma nam pokazywać kontrahentów. Chodzi o to aby, nie sygnalizował nam firm, który 5 lat temu kupiły paczkę zapałek i już dalej nie kupują. Możemy więc zatem określić, że interesują nas firmy, których obrót od początku działalności jest większy np. od 10 000,00 PLN a w bieżącym roku nie dokonały zakupów

Cena: 150,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

AB GET IT - Zestawienie firm formy płatności, obroty, rabaty do programu: Subiekt GT

Zestawienie kontrahentów z formami płatności, obrotami, spóźnieniem w płatnościach oraz poziomami cen. Zestawienie umożliwia szybkie sprawdzenie terminów płatności i poziomów cen/rabatów przypisanych kontrahentom. Zestawienie pokaże jakie są aktualne ustawienia zbiorczo wraz z informacją o obrotach które kontrahent wygenerował w danym okresie oraz jakie miał średnie spóźnienie w stosunku do terminu płatności w danym okresie. Pozwoli to szybko wychwycić firmy, które płacą po terminie.

Cena: 230,00 zł

Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW