Opis zmian (1.66)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.66 SP4 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.66 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.66 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.66 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.66, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.66

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.66 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Wprowadzono do systemu nową usługę Odzyskaj pieniądze z Kaczmarski Inkasso. Jest to usługa wspierająca przedsiębiorców w zakresie odzyskiwania przeterminowanych należności. Przedsiębiorca przekazuje firmie Kaczmarski Inkasso dane o nieopłaconych w terminie dokumentach wraz z danymi nierzetelnych kontrahentów. Na tej podstawie KI podejmuje działania w celu ściągnięcia płatności. Obsługa nowej funkcji w programie jest bardzo prosta. W modułach Rozrachunki wg kontrahentów, Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki z kontrahentem dostępna jest kolumna, w której przy przeterminowanych należnościach znajduje się polecenie Odzyskaj pieniądze. Wywołuje ono kreator, który pozwala zlecić sprawę do windykacji.
 • Dodano ostrzeżenie przy wystawianiu zapisów w Ewidencji VAT o transakcjach unijnych dotyczących kontrahentów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Dodano wysyłkę elektroniczną dla deklaracji PIT-4R w wersji 11.
 • Dodano wysyłkę elektroniczną dla deklaracji PIT-8AR w wersji 10.
 • Naprawiono problem dekretacji paragonów gotówkowych podczas importu z podmiotu.
 • Poprawiono działanie opcji F9 dla automatycznych operacji VAT. Poprzednio pokazywany podgląd dotyczył innego dokumentu.
 • Poprawiono działanie opcji Zapisz dokument jako dla usług Portal Biura Dokumenty oraz Dokumenty. Poprzednio pliki wysłane z systemów innych niż Windows mogły zawierać niepoprawne znaki, co mogło powodować niezapisywanie się plików.
 • Poprawiono kopiowanie listy w plikach JPK_V7. Poprzednio po zatwierdzeniu listy wartości w kolumnach ze znacznikami nie były przenoszone.
 • Poprawiono wyliczanie wypłaty dla osób poniżej 26 r.ż. zwolnionych z PIT w przypadku dodania zasiłku.
 • Przedłużono obowiązywanie deklaracji PIT-4R(11) i PIT-8AR(10) do 31.12.2021.
 • W deklaracji CIT-ST(7) w polu 5. "Do" ustawiono domyślnie datę na ostatni dzień roku obrotowego, zgodnie z pojawiającymi się wytycznymi urzędów skarbowych.
 • W słowniku Państwa, ze względu na brexit, który nastąpił 01.01.2021 r., usunięto dla Wielkiej Brytanii znacznik "Członek Unii Europejskiej". Dodano także nową wartość w słowniku "Irlandia Północna" z kodem UE "XI".
 • Wprowadzono zmianę parametru Compatibility Level dla baz danych, z którymi współpracuje system InsERT GT. Bazy, w których do tej pory parametr Compatibility Level był ustawiony na poziomie 80 lub 90, zostaną podniesione do wartości 100, co oznacza zgodność wersją MS SQL Server 2008R2.
 • Wykonano zmiany w obszarze deklaracji, aby Biuro GT w wersji 1.21 mogło obsługiwać deklaracje dodane w wersji 1.65 i 1.66 systemu InsERT GT.