InsERT S.A.

Rewizor GT
ulepszenia

System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości.

Opis zmian (1.59 SP1)

Wersja 1.59 SP1 - 27/11/2019

 • Dodano nową wersję deklaracji skarbowej VAT-7(20). Deklaracja obsługuje korekty oraz wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano nową wersję deklaracji skarbowej VAT-7K(14). Deklaracja obsługuje korekty oraz wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano nową wersję deklaracji skarbowej VAT-8(10). Deklaracja obsługuje korekty oraz wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano nową wersję deklaracji skarbowej VAT-9M(9). Deklaracja obsługuje korekty oraz wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano automatyczną aktualizację drzewka modułów o "Rozliczenia pośredników płatności".
 • Poprawiono błąd edycji kwoty rozrachunku, która dopuszczała poprawienie kwoty brutto na wartość wyższą od kwoty VAT. Poprawkę uwzględniono również przy edycji kwoty od strony dekretu.
 • Poprawiono problem nietworzenia się automatycznych operacji VAT wpłat bankowych rodzaju podzielona płatność. Problem występował tylko dla edytowanych operacji bankowych, w których zmieniano rodzaj ze zwykłej operacji na podzieloną płatność.
 • Poprawiono problem związany z opcją rejestrów księgowych "Uzupełnij VAT na rozrachunku". Opcja uzupełniała VAT pierwotny na rozrachunku podpiętym pod dekret zawsze, jeśli rozrachunek miał kwotę VAT pierwotny ustawioną na 0. Obecnie opcja ustawia VAT pierwotny na rozrachunku tylko dla nowych rozrachunków utworzonych przez dekret.
 • Przywrócono wypełnianie tytułu przy tworzeniu transakcji oczekującej na podstawie zobowiązania.
 • W mechanizmach związanych z pobieraniem parametrów dotyczących wysyłki wiadomości e-mail oraz wysyłki wiadomości SMS wykonano poprawki mające na celu poprawienie stabilności działania programu.

Wersja 1.59 HF2 - 08/11/2019

 • Przywrócono działalnie opcji "Dokumenty naliczane w dniu zapłaty" w Ewidencji VAT sprzedaży.
 • W interfejsie programistycznym sfera poprawiono błąd mogący powodować generowanie wyjątków o treści "Serwer RPC jest niedostępny. (Wyjątek od HRESULT: 0x800706BA)" lub "Zdalne wywołanie procedury nie powiodło się. (Wyjątek od HRESULT: 0x800706BE)". Błąd mógł wystąpić w trakcie edycji lub usuwania dokumentów handlowych lub magazynowych.
 • W interfejsie programistycznym sfera poprawiono błąd powodujący generowanie wyjątku w momencie pobierania kolekcji InsERT.Przedplaty z obiektu InsERT.SuDokument.

Wersja 1.59 HF1 - 23/10/2019

 • Poprawiono błąd powodujący, że w niektórych sytuacjach nie udaje się konwersja ze starszych wersji z powodu dodania obsługi pliku JPK_FA_RR.
 • Poprawiono liczenie podatku w zaliczkach miesięcznych i kwartalnych PIT. Stawka podatku nie uwzględniała nowej skali podatkowej za 2019 rok.