InsERT S.A.

Gratyfikant nexo

  

Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

 

Dlaczego warto przejść na Gratyfikanta nexo:

 • ewidencja umów o pracę wraz z aneksami, możliwość zawierania dwóch równoległych umów o pracę z jednym pracownikiem, oznaczanie umowy jako kontynuacja poprzedniej (poprzednia wygasa „w środku” miesiąca) – w efekcie w programie wyliczana jest jedna wypłata;
 • kompleksowa obsługa umów cywilnoprawnych – duże możliwości rozbudowy umów – składniki płacowe, absencje chorobowe i urlopowe, dział, stanowisko;
 • system wynagrodzeń oparty o definicje list płac i składniki płacowe – łatwe tworzenie oraz proste dokonywanie zmian w późniejszym okresie;
 • składniki płacowe z możliwością określenia wartości na trzech poziomach: w danych składnika – dla całej firmy, w definicji listy płac – dla działu, w umowie – dla pracownika;
 • w pełni edytowalna wypłata – możliwość edycji wartości nominalnej i finalnej składników, przeliczanie wszystkich kwot;
 • informator wypłaty – pełne informacje o sposobie wyliczenia wypłaty wraz z opisem;

 

 

A ponadto:

 • kreator naliczania wynagrodzeń – pełna automatyzacja generowania list płac i rachunków;
 • korygowanie wynagrodzeń – dowolna edycja rozliczonego okresu;
 • ewidencja czasu pracy z obsługą godzin przepracowanych, nadgodzin dziennych i średniotygodniowych, godzin nocnych, urlopów, absencji chorobowych, innych nieobecności;
 • planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
 • sumaryczna ewidencja czasu pracy – rozliczanie pracy menedżerów, możliwość wpływania na wyliczenie wypłaty;
 • podstawa zasiłku chorobowego znana już podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego (możliwość ręcznej edycji);
 • własna konfiguracja umowy o pracę, odpowiadająca potrzebom firmy (ewidencjonowanie lub nie danych związanych m.in. z godzinami przepracowanymi, urlopami, chorobami, określeniem działu i stanowiska);
 • dane o urlopach – w programie dostępny zawsze aktualny wymiar należnego urlopu dla pracownika, automatyczne przeliczanie np. po przedłużeniu umowy;
 • portal pracownika – nowoczesny sposób komunikacji z pracownikiem, możliwość zgłaszania urlopu przez Internet, sprawdzanie danych o wynagrodzeniach i potrąceniach komorniczych;
 • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
 • elastyczne i intuicyjnie definiowane wydruki list płac/rachunków, odcinków wypłat/rachunków, zbiorczych zestawień list płac/rachunków oraz karty wynagrodzeń;
 • przypomnienia kadrowe – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń);
 • wydruk dokumentów pracowniczych – kwestionariusz osobowy, karta przychodów, karta wynagrodzeń i wiele innych;
 • intuicyjny edytor wydruku umowy o pracę z możliwością wykorzystania wielu wzorców (umowa, aneks, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia);
 • kilkadziesiąt wydruków kadrowych, w pełni edytowalnych za pomocą wbudowanego w program edytora.

 

Więcej informacji:

 

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami programu Gratyfikant nexo:


 

Gratyfikant nexo PRO

Gratyfikant nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gratyfikanta nexo, stworzoną dla firm, które potrzebują elastycznego, otwartego systemu kadrowo-płacowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. na rozbudowaną obsługę umów cywilnoprawnych (składniki płacowe, dział, stanowisko, absencje i inne), zaawansowane definiowanie wartości składników płacowych, tworzenie własnych raportów i wydruków, specyficzne opisywanie danych z wykorzystaniem tzw. pól własnych. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Gratyfikanta można dodawać indywidualne rozwiązania dostosowane do specyfiki firmy.

Więcej informacji:

 

Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!