InsERT S.A.

Gestor nexo

 

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Dlaczego warto przejść na Gestora nexo:

 • określanie istotności klientów przekładające się na zdefiniowane w programie priorytety obsługi;
 • definiowane w działaniach akcje automatyczne pozwalające na seryjne wystawianie dokumentów; przykładowo możliwe jest   zbiorcze wystawienie ofert dla klientów obsługiwanych w ramach danego zadania, np. akcji mailingowej;
 • zaawansowane szablony pozwalające na łatwe i szybkie wprowadzanie działań oraz generowanie działań automatycznych, np. na podstawie dokumentów sprzedaży;
 • ewidencja firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) przypisanych do oddziału lub/i magazynu;
 • zaawansowane możliwości ofertowania dzięki dedykowanemu typowi dokumentu – oferta;
 • dla użytkowników Subiekta nexo – możliwość realizowania ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży, z opcją definiowania domyślnych typów dokumentów realizujących;

 

 


 

A ponadto:

 • podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony;
 • przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów;
 • przypisywanie klientowi preferowanych form płatności;
 • definiowanie szablonów klientów usprawniających dodawanie kartotek nowych klientów do programu;
 • ewidencja działań z możliwością ich kontynuowania, np. kontynuacją wykonanego telefonu do klienta będzie zadanie przypominające o wysyłce oferty;
 • rejestrowanie wszystkich akcji automatycznych w dedykowanym module;
 • możliwość przywiązania do działania listy klientów, która pozwala oznaczać statusy obsługi poszczególnych klientów w procesie realizacji tego działania;
 • rejestrowanie wykonywania działań; specjalny widget prezentujący czas pracy oraz mechanizm automatycznego zapisywania najważniejszych czynności wykonywanych podczas pracy z działaniem;
 • łatwy import zasobów z ewidencji pojazdów, środków trwałych oraz wyposażenia prowadzonych w programach księgowych linii InsERT nexo;
 • terminarz rezerwacji z możliwością rezerwowania zasobów przez pracowników;
 • możliwość bezpośredniego powiązania rezerwacji zasobu z zaplanowanym działaniem (np. pracownik może zarezerwować auto firmowe, planując wyjazd do klienta w sprawie omówienia warunków współpracy);
 • możliwość przedstawienia klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowego, w realizację którego zaangażowanych może być kilku pracowników firmy;
 • historiowanie ofert w ramach jednego procesu ofertowego. Możliwość powrotu do dowolnej oferty z historii procesu na każdym etapie jego realizacji;
 • planowanie i wykonywanie działań powiązanych z procesami ofertowymi dla klienta;
 • możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych dla zestawu klientów.

Więcej informacji:

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami programu Gestor nexo:


 

Gestor nexo PRO

Gestor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gestora nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, m.in. oferty wielowariantowe, definiowanie oddziałów, definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu, własnych ról użytkowników.

Wersja PRO charakteryzuje się też większą otwartością i elastycznością. Pozwala np. dodawać własne pola, słowniki, flagi, raporty i wzorce wydruku. Sfera dla Gestora umożliwia tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowujących system do specyficznych potrzeb firmy.

Więcej informacji:

 

Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!